Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Regulamin Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Jaśle serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych zainteresowanych metamatematyką  do udziału w XV edycji Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa

Regulamin Konkursu  Matematycznego im. H. Steinhausa


1. XVI edycja Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa odbędzie się  12 grudnia 2017 r.(wtorek) godz. 9.40 w budynku przy ul. Czackiego w Jaśle .


2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych i uczniów klas siódmych ( 2 poziomy zadań)szkół podstawowych powiatu    jasielskiego. W wyjątkowych wypadkach udział w konkursie może wziąć także uczeń   szczególnie uzdolniony z klasy piątej.


3. Organizatorem konkursu jest :
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Marii Konopnickiej w Jaśle
ul. Czackiego 2, 38-200 Jasło
tel. (0-13) 446 36 94


4. Do udziału mogą być zgłoszeni uczniowie zainteresowani matematyką, osiągający bardzo  dobre wyniki z tego przedmiotu. Każda szkoła do konkursu może zgłosić maksymalnie 2 uczniów  z każdego oddziału.


5. Zgłoszenia do konkursu oraz propozycje zadań  (co najmniej dwóch) należy przesłać do 26 listopada 2016 r. na adres organizatora konkursu.


6. W skład komisji wchodzą nauczyciele ze strony organizatora ( jeden z nich jest przewodniczącym komisji) .

7. Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie otrzymują do rozwiązania 4 zadania w czasie 90 minut. Zadania dobrane są tak, aby do ich rozwiązania wystarczyła wiedza zdobyta w szkole podstawowej ze szczególnym naciskiem na logiczne myślenie  i stosowanie matematyki do rozwiązywania problemów.


8. Prace uczniów są kodowane. Za każde zadanie uczeń dostaje w skali 0 - 6 punktów. Zadania oceniane są według wspólnie opracowanych kryteriów
i punktacji .


9. Sześciu najlepszych uczniów zostaje uznanych laureatami konkursu, czterej następni - to wyróżnieni. Nagrody będą wręczane przy udziale laureatów, wyróżnionych uczniów oraz nauczycieli matematyki tych uczniów.
O terminie wręczenia nagród szkoły zostaną powiadomione przez organizatora.


10. Wyniki konkursu ogłoszone będą w ciągu 14 dni od dnia konkursu.


11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z publikacją wyników.


 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster