Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Terminarz spotkań

TERMINARZ  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI rok szkolny 2016/2017

13 września 2016 - wtorek

Kl.I - spotkanie informacyjne z p. dyrektorem, pedagogiem, psychologiem i logopedą, spotkanie z wychowawcami - zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO, programem wychowawczym, wybór ,,trójki" klasowej oraz przedstawiciela Rady Rodziców

KL. II - spotkanie z wychowawcami - przypomnienie Statutu szkoły, WSO, omówienie programu wychowawcy klasowego oraz warunków uczestnictwa uczniów w projekcie edukacyjnym

KL. III - spotkanie z wychowawcami - przypomnienie Statutu Szkoły, WSO, omówienie programu wychowawcy klasowego oraz nowej formy egzaminu gimnazjalnego

20 października 2016 r. - czwartek

KL. I, II, III - konsultacje z rodzicami - informacja o postępach w nauce i zachowaniu , sprawy bieżące

15 grudnia 2016 r. - czwartek

KL I, II, III - konsultacje z rodzicami - informacja o postępach w nauce i zachowaniu oraz o zagrożeniach oceną niedostateczną za I półrocze, sprawy bieżące

13 stycznia 2017 r.  - piątek

KL. I, II, III - spotkanie z rodzicami - informacja o ocenach za I półrocze

20 marca 2017 r. - poniedziałek

Klasy I, II, III - konsultacje z rodzicami - informacja o postępach w nauce i zachowaniu , informacja o egzaminie gimnazjalnym ( kl. III), sprawy bieżące

23 maja 2017 r. - wtorek

KL. I, II, III - konsultacje z rodzicami - informacja o postępach w nauce i zachowaniu oraz zagrożeniach oceną niedostateczną za II półrocze , informacja o egzaminie gimnazjalnym ( kl. II) , sprawy bieżące

13 czerwca 2017 r. czwartek

Kl. I, II, III - informacje o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania na koniec roku 2016/2017, podsumowanie pracy wychowawczej.

 
 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster