Gimnazjum nr 1 w Jaśle

VIII Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy o HIV

Z okazji „Światowego Dnia AIDS” Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy współpracy Urzędu Miasta w Jaśle zorganizowała w Gimnazjum nr 1 w Jaśle ul. Czackiego 2  „VIII Międzyszkolną Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS” dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Jasła.

 Olimpiadzie udział wzięło 5 gimnazjów z terenu Jasła reprezentowanych przez 15 uczniów. Każdy z uczestników rozwiązywał test składający się z 30 pytań.

Komisja składająca się z przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Urzędu Miasta, Komendy Powiatowej Policji, Oddziału Rejonowego PCK oraz Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Jaśle wyłoniła zespoły szkolne wg. ilości zdobytych punktów i przyznała:

I  miejsce - Gimnazjum nr 1 w Jaśle

II miejsce – Gimnazjum nr 5 w Jaśle

III miejsce – Gimnazjum nr 2 w Jaśle

IV miejsce – Gimnazjum Społeczne w Jaśle

V miejsce -  Gimnazjum nr 4 w Jaśle

Ponadto w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie został rozstrzygnięty XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Porozmawiajmy o AIDS”.

Komisja oceniła 312 prac, które napłynęły z 81 szkół województwa podkarpackiego i przyznała 10 nagród oraz 11 wyróżnień.

Wśród nagrodzonych są uczniowie: Aleksandra Gonera z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle i Natalia Nowak z Gimnazjum nr 1 w Jaśle.

Wyróżnienie przyznano uczennicy Sandrze Gozdeckiej z Gimnazjum nr 1 w Jaśle.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

galeria zdjęć: Olimpiada Hiv/AIDS 2015


 

 

Wróżby andrzejkowe w bibliotece

 

 Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście,

 

29 listopada obchodzone jest wesołe święto, zwane popularnie ,,Andrzejkami". Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem, ale jest to także czas do zabawy we wróżenie.  Obrzędy andrzejkowe znane są z XII wieku, jednak istnieją dowody, że ta tradycja jest jeszcze starsza. Andrzejki w swoich początkach znacznie różniły się od tego, czym są dzisiaj. Na początku swojej historii było to święto niezamężnych kobiet. Wróżyły one wówczas i przepowiadały, czy wyjdą za mąż. Dawniej wróżby andrzejkowe były przez młodych traktowane bardzo poważnie , obecnie jest to okazja do spędzenia czasu w gronie przyjaciół, a same wróżby są pewnego rodzaju rozrywką i urozmaiceniem wieczoru. Biblioteka szkolna również zorganizowała zabawę w andrzejkowe wróżby. Chętni uczniowie mogli poznać imię swojego przyszłego męża/żony, wywróżyć przyszłość losując literacki cytat oraz poznać swój charakter po kształcie dłoni. Dla każdego ,,los" miał coś miłego do przekazania, ponieważ w naszych wróżbach przekazywane były tylko pozytywne informacje.

galeria zdjęć: Andrzejki 2015

 


 

 

Jeśli chcesz - możesz pomóc!

 

Nasz zespół w ramach Jasielskiej Ligi Naukowo- Badawczej z Lotosem podjął się odpowiedzieć na pytanie : Jak uczniowie gimnazjum mogą pomóc pacjentom hospicjum? Dowiedzieliśmy się, że w mieście Jaśle, na ulicy Za Bursą istnieje Zakład Opiekuńczo –Pielęgnacyjny Caritas Diecezji Rzeszowskiej, który mieszkańcy nazywają hospicjum. W czasie przeprowadzonego wywiadu z dyrektorem placówki - ks. Marianem Putyrą oraz kierowniczką Joanną Gozdalską dowiedzieliśmy się, że początki placówki sięgają do roku 1996. Wtedy powstał oddział Caritas w Jaśle, któremu został przekazany przez władze powiatowe budynek po dawnym internacie. W 1998-1999 roku zebrała się grupa ludzi dobrej woli (m.in. ówczesny Wicemarszałek  Sejmu - Stanisław Zając, senator Alicja Zając, Ks. Marian Putyra, Burmistrz Miasta Jasła oraz Starosta Jasielski) w celu zebrania środków finansowych na adaptację i budowę placówki. Wicemarszałek Sejmu uzyskał pomoc finansową dla powstającego hospicjum od Fundacji Polsko-Niemieckiej w kwocie 300tys. złotych.  Grupa inicjatywna organizowała również akcje charytatywne, pozyskiwała sponsorów. Dzięki temu 17.01.2001 roku przyjęto 26 pacjentów do nowo powstałego zakładu Opiekuńczo Pielęgnacyjnego w Jaśle. Obecnie placówka dysponuje 44 łóżkami dla osób chorych. Ze względu na wzrastające potrzeby społeczne planowana jest rozbudowa zakładu, by móc otoczyć opieką 70 osób. W zakładzie pomoc znajdują przede wszystkim ludzie starsi wymagający całodobowej opieki pielęgniarskiej, ze względu na swoje choroby. Najczęściej są to osoby po przebytym udarze, z demencją, z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi, z poruszaniem się, mający trudności z najprostszymi czynnościami. Ludzie ci u schyłku swojego życia znajdują fachową pomoc i poczucie bezpieczeństwa, a ich rodziny rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej. Dowiedzieliśmy się, że gimnazjaliści mogą pomagać ludziom chorym w różnych formach np. czytanie pacjentom, dokonywanie zakupów, występy  artystyczne, zwykła rozmowa z pacjentem. Chętnych gimnazjalistów do działania w wolontariacie na rzecz hospicjum prosimy o nawiązanie kontaktu z Jakubem Tockim, lub Mikołajem Samborskim.

 


 

Dzień Dobrych Relacji

 30 listopada z okazji „Dnia Dobrych Relacji” obchodzonego w naszej szkole, Samorząd Uczniowski postanowił przygotować zmagania wszystkich klas, mające na celu wzmacnianie więzi pomiędzy uczniami oraz pokazanie pozytywnej rywalizacji. Przedstawiciele wszystkich oddziałów klas pierwszych, drugich i trzecich zmagali się z testami z wiedzy ogólnej oraz z testami sprawnościowymi. Każda konkurencja została przygotowywana, nadzorowana oraz oceniana przez członów Samorządu Uczniowskiego . O werdykcie zadecydowały również punkty za wykonane plakaty w ramach powiązanego tematycznie konkursu, zorganizowanego przez panią pedagog. Opiekę merytoryczną sprawowali opiekunowie Samorządu, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele języków obcych oraz nauczycielka plastyki. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco

KLASY I
miejsce I - 1d
miejsce II - 1e
miejsce III - 1b
 
KLASY II
miejsce I - 2a
miejsce II - 2e
miejsce III - 2b
 
KLASY III
miejsce I - 3e
miejsce II - 3d
miejsce III - 3a
 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wygranej i bardzo dziękujemy za udział.
Serdecznie dziękujemy nauczycielom w. fizycznego za pomoc w opracowaniu ćwiczeń i przeprowadzeniu zawodów.
 
Anna Goździelińska - przewodnicząca SU 

galeria zdjęć: Dzień Dobrych Relacji


 

 

Pomoc dla przytuliska ,,Azyl u Majki" w ramach projektu Liga Naukowa z Lotosem

Uczennice Gimnazjum nr 1 w ramach Ligii Naukowej z Lotosem, realizują projekt ,,Jak uczniowie Gimnazjum mogą pomóc innym jako wolontariusze PCK?

Wolontariusze Szkolnego Koła PCK w ramach projektu prowadzili zbiórkę żywności dla przytuliska ,,Azylu Majki " w Wysokiej Strzyżowskie. W świetlicy szkolnej wolontariusze umieścili plakat informacyjny o terminie i miejscu zbiórki oraz ogłosili ją na stronie internetowej szkoły. Końcem listopada wraz z opiekunem Szkolnego Koła PCK zawieźli zebraną żywność do przytuliska oraz przeprowadzili wywiad z jego właścicielką Panią Majką. Przytulisko w Wysokiej Strzyżowskiej Pani Majka wraz z Panem Adamem prowadzą od 11 lat. Wcześniej przez 6 lat prowadzili przytulisko w Rzeszowie. Pani Majka powiedziała , że odkąd pamięta zawsze otaczała się zwierzętami, już jako dziecko przygarniała bezpańskie psy i koty. Obecnie w przytulisku przebywa ok 40 psów i 6 kotów. Pomimo tego, że jest im ciężko, nie narzekają i troskliwie opiekują się swoją gromadką. Niestety nie otrzymują pomocy z urzędów, a jedynie mogą liczyć na pomoc szkół i firm, które tak jak nasi wolontariusze, co jakiś czas,organizują zbiórkę żywności. W opiece nad psami pomagają im wolontariusze ze szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także dorośli, którzy zawożą zaadoptowane zwierzęta do ich nowych domów. Bywa, że udaje się pani Majce oddać do adopcji aż 100 psów rocznie. Na pewno ciężkim okresem dla piesków jest zima, bo nie tylko żywność jest im potrzebna, ale także ciepłe budy. Właściciele przytuliska otrzymują czasem od instytucji takie właśnie psie mieszkania. Czasem mogą liczyć na pomoc mieszkańców a zwłaszcza dzieci z miejscowości, w której prowadzą przytulisko, jednak zdarzają się także złośliwe uwagi pod adresem pracy, która wykonuj. Nagrodą za poświęcenie jest wdzięczność uratowanych i otoczonych opieką zwierząt - którą widać w psich oczach. Akcja będzie kontynuowana w następny półroczu, dlatego prosimy o przynoszenie daró do świetlicy szkolnej. Karma zostanie zawieziona do przytuliska na wiosnę przyszłego roku. 

Aleksandra Łach 3b

Katarzyna Lechowska 1b 

galeria zdjęć: Pomagamy Przytulisku


 

 


Strona 18 z 119
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster