Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Jak powstaje ropa naftowa? Liga Naukowa z Lotosem

W Gimnazjum nr 1 w wyniku przystąpienia szkoły do Jasielskiej Ligii Naukowej z LOTOSEM realizowany jest projekt naukowy : Jaki jest związek między rozwojem przemysłu naftowego a funkcjonowaniem gospodarczym miasta Jasła.Wielu naukowców zadaje sobie pytanie jak właściwie powstała ropa naftowa. Nawet do tej pory nie zostało ono całkowicie wyjaśnione. Istnieją dwie teorie dotyczące pochodzenia oleju skalnego. Teorie o nieorganicznym pochodzeniu nie mają wielu zwolenników. Zakładają one, że ropa naftowa powstaje w wyniku rozmaitych reakcji chemicznych zachodzących we wnętrzu Ziemi. Przeważające są teorie o organicznym pochodzeniu ropy, mówiące że ropa powstaje przez przeobrażenie szczątków roślin i zwierząt nagromadzonych wraz z okruchami minerałów w osadach morskich. Czynnikami powodującymi przejście substancji organicznej w bituminy są prawdopodobnie : środowisko redukujące, odpowiednia temperatura, ciśnienie, działalność bakterii, oddziaływanie pierwiastków promieniotwórczych i inne.

Złoża ropy naftowej w powiecie jasielskim.

Tradycyjnym zagłębiem naftowym w Polsce uznaje się Podkarpacie, gdzie W roku 1857 mieszkający w Jaśle Ignacy Łukasiewicz zbudował pierwszą w świecie destylarnię ropy naftowej w Ulaszowicach, która przerabiała ropę naftową z licznych kopalni, powstających masowo w całym regionie. W latach 1889 –90 w pobliskich Niegłowicach została wybudowana jedna z najstarszych rafinerii. Występowanie złóż ropy naftowej związane jest z budową geologiczną terenu. Powiat jasielski położony jest w obrębie Karpat zewnętrznych, czyli fliszowych, zbudowanych ze skał piaskowcowo - łupkowych.
Poniżej mapa powiatu jasielskiego z gminami oraz mapa występowania ropy naftowej w naszym powiecie:
Już 160 lat temu na fliszu karpackim prowadzone były poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego.

Więcej…
 

Festiwal Piłki Siatkowej odwołany


 


 

Ze względu na czynniki obiektywne nie jesteśmy w stanie organizować Festiwalu Piłki Siatkowej , za co przepraszamy.

 

Będziemy kontynuować Turniej Siatkówki dla Szkół Podstawowych. Regulamin tego turnieju zostanie zamieszczony w późniejszym terminie.

 


 

Do you speak ponglish? Liga Naukowa z Lotosem

 

 

Tematem przewodnim projektu realizowanego przez nas – uczennice klasy III d Wiktorię Furmanek, Kamilę Hap i Małgorzatę Wójcik jest „Jak w ramach Edutainment uwrażliwić kolegów na pułapki języka Ponglish”. Jasielska Liga Naukowa z Lotosem stworzyła nam niepowtarzalną okazję do tego, aby zaprezentować nie tylko nasze zainteresowania, ale także podnieść świadomość językową środowiska szkolnego i pozaszkolnego i uwrażliwić społeczność uczniowską na pułapki języka Ponglish wykorzystując popularną metodę Education+Entertainment (EDUTAINMENT) - nauka poprzez rozrywkę.
Pierwszym celem, jaki sobie wytyczyłyśmy było zdefiniowanie pojęcia PONGLISH, przedstawienie jego genezy, zasad tworzenia oraz przykładów użycia. W poszukiwaniu tych informacji oddałyśmy się wnikliwej lekturze stron internetowych, słownika slangu polsko-angielskiego oraz pozycji książkowych (m. in. publikacje prof. J. Miodka, P. Morana, i S. Dubisza). A oto niektóre ciekawostki, do których dotarłyśmy:
PONGLISH = ENGLISH + Polish
Czy wiedzieliście, że język Ponglish to slang używany przez Polonię zamieszkującą Wielką Brytanię, ale bardzo często możemy spotkać się też z nim w Polsce? Prawdopodobnie narodził się w wyniku masowej migracji Polaków na Wyspy Brytyjskie. Po co się go używa? Żeby popisać się swoją elokwencją a może dlatego, że nie potrafimy mówić płynnie po angielsku, albo jesteśmy zbyt leniwi, aby posługiwać się piękną, bogata polszczyzną? Zaskakujące jest również to, że ten twór rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie. Nie jest to już tylko język młodzieży szkolnej, ale także stał się językiem obecnym w mediach, handlu, sporcie, modzie i wielu innych branżach. „Oblukajcie” kilka pongliszowych wykwitów słowotwórstwa.

1. Daj mi fona jak już będziesz fri, to wezmę dzień ofa i wydamy trochę keszu – Zadzwoń do mnie jak już będziesz wolny, to wezmę wolny dzień i wydamy trochę pieniędzy.
2. Rano lepiej jechać sabłejem, niż brać basa, bo w citi jest okropny trafik. – Rano lepiej jechać metrem niż autobusem, ponieważ w mieście są okropne korki.
3. Brejkam wszystkie rule. – Łamię wszystkie zasady.
4. Z kim mieszkasz na flacie? – Kto z tobą mieszka w mieszkaniu?
5. Gołuję na szoping do citi po czikena na dinera, a ty zostań na flacie i łejtuj na mnie. – Idę na zakupy do miasta po kurczaka na obiad, a ty zostań na mieszkaniu i czekaj na mnie.
6. Zaparkuj kara na kornerze. – Zaparkuj samochód na rogu.
7. Pasnąć- podać coś
8. Słitaśny- słodki, uroczy
9. Tyket- bilet
10.Spirometr- prędkościomierz
Z pewnością nikt by się nie spodziewał, że taki język tworzy się poprzez stosowanie pewnych zasad. Według Petera Morana (doświadczonego nauczyciela i trenera zatrudnionego dla wydawnictwa Pearson) są trzy takie zasady:
a) używaj polskiej gramatyki i angielskich słów,
b) tłumacz angielskie frazy dosłownie,
c) używaj angielskich idiomów przetłumaczonych na język polski.
Kolejnym etapem realizacji naszego projektu było przygotowanie plakatów edukacyjnych, które zostały rozwieszone w naszej szkole. Już wkrótce pragniemy również was zaprosić na wystawę do biblioteki szkolnej, której celem będzie ukazanie piękna mowy ojczystej i podniesienie świadomości językowej uczniów.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Wiktoria Furmanek 

 

Jak powstał Wszechświat?

Wszechświat powstał ok. 13,7 mld lat temu. Jednak, niektóre źródła podają, że jego początek miał miejsce 14,5 mld lat temu, dlatego uogólnię to do bezpiecznego okresu 14 mld lat temu. Wszechświat powstał z nicości, jaka panowała przed jego powstaniem. Może to dziwne, ale prawa fizyki dopuszczają powstania czegoś, z niczego. Szczególnie ciekawe jest to, że coś co powstało z niczego jest największą rzeczą, jaką możemy sobie wyobrazić.
Nagle, jakieś 14 mld lat temu pojawiła się mała kula, mniejsza od jądra atomu, zalążek Wszechświata, w którym pozostały „poupychane” wszystkie siły rządzące Wszechświatem (grawitacja, elektromagnetyzm, oddziaływanie silne i oddziaływanie słabe) i energia. Ten niewiarygodnie mały punkt był kulą czystej energii, z której powstała materia. Zalążek ten zaczął się rozszerzać z prędkością większą od prędkości światła i w ten sposób nastąpił Wielki Wybuch. Cały proces Wielkiego Wybuchu trwał tak szybko, że trzeba było wprowadzić jednostkę czasu zwaną czasem Plancka. Są to miliardowe miliardowych sekundy, które opisują co się działo w tym czasie. W ciągu miliardowej sekundy Wszechświat rozszerzył się biliard razy (echa Wielkiego Wybuchu możemy zaobserwować przez mikrofalowe promieniowanie tła, a także fakt, że Wszechświat, ciągle się rozszerza). Panowała wówczas temperatura rzędu milionów stopni Celsjusza. Wtedy nie mogły powstać jądra atomów, gdyż było zbyt gorąco i od razu się rozpadały. Kiedy temperatura spadła, zaczęły pojawiać się pierwsze jądra atomów. Znacząco się różniły od materii jaką dzisiaj znamy. Były to pierwsze zalążki, tego, z czego zbudowani jesteśmy my i wszystko dookoła nas.

Więcej…
 

Make friends with false friends - projekt z Lotosem

 

 

 Każdy z Was słyszał o tzw. „fałszywych przyjaciołach” (false friends). Nie chodzi tu o przyjaciół obecnych w naszym codziennym życiu, tylko o tych, którzy wprowadzają nas w błąd w języku angielskim. False friends to słowa, które brzmią podobnie do słów w naszym ojczystym języku, jednak mają całkowicie inne znaczenie. Pozwolę sobie tutaj podać parę przykładów, które na pewno niejednego z was wprowadziły w zakłopotanie. :
•    Camera – to nie kamera, a APARAT FOTOGRAFICZNY
•    Beckon – czyli w języku angielskim SKINĄĆ
•    Complement – niestety to nie komplement.. tylko UZUPEŁNIENIE
„Fałszywych przyjaciół” napotykamy bardzo często w piosenkach, książkach czy po prostu rozmawiając z kimś w języku obcym, trzeba bardzo uważać, by samemu nie palnąć głupstwa mówiąc po angielsku jak np. :
•    He’s a really sympathetic man. He helped me with my homework.
  = (mówiąc to miałeś na myśli: On jest naprawdę sympatycznym mężczyzną. Pomógł mi w zadaniu domowym),
a wyszło z tego „On jest naprawdę współczującym mężczyzną.  Pomógł mi w zadaniu domowym”

To przykład jednego z wielu zdań, w którym false friends niszczy całą wypowiedź. Myślę, że każdy z nas powinien uważać na takie wpadki językowe. Wraz z moimi koleżankami z klasy III d,Patrycją Maćkowiak i Igą Świątek, chciałam wam przybliżyć ten temat za pomocą przygotowanych przez nas plakatów edukacyjnych, rozwieszonych na ścianach naszego Gimnazjum, a także poprzez redagowanie artykułu sprawić byście zauważyli, jak bliskie są nasze relacje z „ fałszywymi przyjaciółmi”. Każdemu zdarzyło i zdarzy się na pewno zaliczyć taką gafę, ale myślę, że dzięki naszemu projektowi zatytułowanemu „Jaki jest poziom znajomości „false friends”-fałszywych przyjaciół wśród uczniów jasielskich szkół”, realizowanemu w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem, ten temat stanie się wam bliższy i uwrażliwi was na pułapki językowe czyhające ze strony „fałszywych przyjaciół”. Zapraszamy Was również już wkrótce, Drodzy Czytelnicy, do zgłębienia tego tematu w naszej szkolnej bibliotece podczas zorganizowanej przez nas wystawy.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Aleksandra Liszka

 


Strona 18 z 102
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster