Gimnazjum nr 1 w Jaśle

VII Jasielski Festiwal Siatkówki ? 20.III.2014 ? Turniej dziewcząt szkół podstawowych.

W rywalizacji uczestniczyło 13 zespołów. Cztery szkoły zgłosiły po dwie drużyny; SP 2 Jasło, SP 4 Jasło, SP Błażkowa, SP 1 Osobnica.  Pozostałe drużyny to; SP 1 Jasło, SP Brzyska, SP Szebnie, SP Cieklin, SP Dębowiec.
Grupa A
SP 2 Jasło I ? SP 1 Jasło 1:2
SP Błażkowa II ? SP 1 Jasło 0:2
SP Błażkowa II ? SP 2 Jasło I2:1
1.SP 1 Jasło  4 pkt.(4-1)
2.SP Błażkowa II 3 pkt.(2-3)
3.SP 2 Jasło I 2 pkt.(2-4)
Grupa B
SP Brzyska ? SP Cieklin 2:1
SP 1 Osobnica I  ? SP Cieklin 1:2
SP 1 Osobnica I ? SP Brzyska 1:2
1.SP Brzyska 4 pkt.(4-2)
2.SP Cieklin 3 pkt.3-3)
3.SP 1 Osobnica I   2 pkt.(2-4)
Grupa C
SP 4 Jasło I  -  SP Dębowiec   2:1
SP 2 Jasło II ? SP Dębowiec 0:2
SP 2 Jasło II ? SP 4 Jasło I 0:2
1.SP 4 Jasło 4 pkt.(4-1)
2.SP Dębowiec 3 pkt.(3-2)
3.SP 2 Jasło 2 pkt.(0-4)
Grupa D
SP Błażkowa I ? SP Szebnie 2:0
SP 4 Jasło II ? SP 1  Osobnica II 2:1
SP Błażkowa ? SP 1  Osobnica II 2:0
SP Szebnie ? SP 4 Jasło II 2:1
SP Błażkowa  I ? SP 4 Jasło 2:0
SP 1  Osobnica ? SP Szebnie 0:2                
1.SP Błażkowa I 6 pkt.(6-0)
2.SP Szebnie 5 pkt. (4-3)
3.SP 4 Jasło II 4 pkt.(3-5)
4.SP 1 Osobnica 2 pkt.(1-6)
Do dalszych rozgrywek awansowały dwa pierwsze drużyny z grupy.  Kolejne mecze rozgrywano systemem pucharowym.
 SP 1 Jasło ? SP Cieklin 1:2
SP Brzyska ? SP Dębowiec 0:2
SP 4 Jasło I ? SP Szebnie 2:0
SP Błażkowa I ? SP Błażkowa II 2:0
Cztery najlepsze zespoły walczyły o finał;
SP Cieklin ? SP Dębowiec 0:2
SP 4 Jasło I ? SP Błażkowa I 2:0
Mecz o III miejsce;SP Cieklin ? SP Błażkowa I 2:1
Mecz o I miejsce;SP Dębowiec ? SP 4 Jasło I 1:2

Wyniki końcowe turnieju dziewcząt szkół podstawowych -  VII JFS
I miejsce ? SP 4 Jasło I
II miejsce ? SP Dębowiec
III miejsce ? SP Cieklin
IV miejsce ? SP Błażkowa I
Miejsca V ? VIII;  SP Brzyska,  SP Szebnie, SP 1 Jasło, SP Błażkowa II
Pozostałe miejsca; SP 4 Jasło II, SP 2 Jasło I i II, SP 1 Osobnica I i II,
Zwycięskie zespoły otrzymały puchary, nagrody rzeczowe i piłki. Wszystkie drużyny obdarowane były słodyczami, drożdżówkami i napojami.  Każdej zawodniczce wręczono pamiątkowe złote medale.
Statuetkę najlepszej zawodniczki zdobyła  Daria Pykosz z SP 4 Jasło.
Wszystkim zawodniczkom i opiekunom gratulujemy.
                                                                                 

 

Dzień Otwarty 2014

 

26 marca bieżącego roku w Gimnazjum nr  1 w Jaśle odbył się Dzień Otwarty, na który przybyli uczniowie klas VI wraz z opiekunami. Również tego dnia w auli gimnazjalnej odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom konkursów powiatowych organizowanych przez Gimnazjum nr 1, do udziału w których zostali zaproszeni uczniowie szkół podstawowych. Laureaci i finaliści odbierali nagrody zdobyte w  I Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego ?SCIENCE AROUND US?, w VI Powiatowym Konkursie Przyrodniczym oraz w VIII Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego. Celem konkursów organizowanych dla uczniów szkół podstawowych jest promowanie wiedzy na temat przyrody i środowiska naturalnego, rozbudzenie zamiłowań językowych ,zapoznanie uczniów z ideą nauczania dwujęzycznego oraz promowanie angielskiego słownictwa z zakresu przyrody wśród uczniów.

 Dzień Otwarty był okazją do zapoznania się z  ofertą edukacyjną Gimnazjum nr 1, porozmawiania  z nauczycielami i uczniami oraz  zwiedzenia budynku szkoły. W holu witał przybyłych Samorząd Uczniowski, który zachęcał do obejrzenia prezentacji multimedialnej dokumentującej najważniejsze wydarzenia z życia gimnazjum . W świetlicy uczennice wykonywały ozdoby wielkanocne, którymi obdarowywały przybyłych gości. W sali gimnastycznej miały miejsce turnieje piłki koszykowej i siatkowej oraz pokazy gimnastyczne.
Uczniowie klas szóstych mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach otwartych,podczas których przedstawiano projekty edukacyjne. Największym zainteresowaniem cieszyły się, doświadczenia fizyczne i chemiczne, projekt pokazujący erupcję wulkanu, a także prezentacje mundurów wojskowych oraz broni. Odważni szóstoklasiści mogli wziąć udział w quizach z języka angielskiego, niemieckiego oraz biologii przygotowanych w salach lekcyjnych. Uczniowie zainteresowani nauka w klasie dwujęzycznej mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną przygotowaną w formie multimedialnej. Wszystkie sale lekcyjne, biblioteka, gabinety psychologa, pedagoga i logopedy były otwarte dla odwiedzających, dzięki temu uczniowie i ich rodzice mięli możliwość porozmawiania z nauczycielami oraz uczniami Gimnazjum nr 1.

 
zdjęcia z Dnia Otwartego dostępne pod adresem :  https://plus.google.com/photos/103598327045492019253/albums/6000985484803507793
 

 

 

Młodzi Matematycy w Kielcach

 W dniach 18 ? 21  marca bieżącego roku  laureaci XIII Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. Hugona Steinhausa, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów, uczestniczyli w  czterodniowej wycieczce edukacyjnej w ramach projektu Szkoła Młodych Matematyków. Organizatorem Szkoły było Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle, zaś sponsorami Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie oraz Burmistrz Miasta Jasła. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali czapeczki i koszulki z logo firmowym PGNiG ufundowane przez Gazownię Jasielską.
 Tegoroczna Szkoła Młodych Matematyków zorganizowana została w Kielcach  i okolicy. Jej zadaniem było: rozwijanie zainteresowań matematyką i przedmiotami ścisłymi, kształcenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, poznawanie historii ojczystej i dziedzictwa narodowego, kształtowanie umiejętności pracy w grupie i właściwych zachowań w różnych sytuacjach oraz promocja naszego miasta i powiatu.
 Pierwszego dnia, w drodze do Kielc, w pobliżu Chęcin w Górach Świętokrzyskich, młodzi matematycy zwiedzili wapienną jaskinię Raj ? jedną z najbardziej znanych i najpiękniejszych jaskiń krasowych w naszym kraju. Podziwiali dobrze zachowaną szatę naciekową, niepowtarzalne skupiska stalaktytów o unikatowym na skalę światową zagęszczeniu.

Więcej…
 

Czy Magurski Park Narodowy podąża z duchem czasu?

Magurski Park Narodowy założony w 1995 r. i jest jednym z najmłodszych parków w Polsce. r. Zajmuje się ochroną licznych gatunków roślin i zwierząt. Pracownicy starają się przybliżyć turystom wspaniały świat fauny i flory poprzez promocję parku i jego zasobów przyrodniczych. Magurski Park Narodowy wykorzystuje wiele form promocji mających na celu zachęcenie potencjalnych turystów do poznania piękna przyrody i ochrony środowiska. Jedną z ciekawych form promocji jest prowadzenie przez park ośrodka edukacyjnego, do którego przyjeżdżają uczniowie ze szkół. Na zajęciach młodzi ludzie poznają faunę i florę Beskidu Niskiego i dowiadują sie jak ją chronić. Następnie mają okazję obejrzeć to, czego dowiedzieli się na zajęciach teoretycznych. Inną formą promocji jest prowadzenie wolontariatu, do którego może dołączyć każdy, kto chce działać świadomie na rzecz innych ludzi i środowiska. Prace wykonywane przez uczestników wspierają realizację celów, dla których został powołany MPN. Wolontariusze pomagają w ochronie roślin i zwierząt żyjących w Magurskim Parku Narodowym oraz w akcjach prowadzonych przez park. Przybliżają też dzieciom i młodzieży wiedzę o MPN, jeżdżąc do szkół i prowadząc w nich zajęcia.Aby zainteresować młodych ludzi Beskidem Niskim organizowane jest wiele konkursów przyrodniczych, głównie plastycznych i fotograficznych. W ten sposób młodzież poznaje życie i zwyczaje zwierząt oraz zdobywa wiedzę o bogatej roślinności tego obszaru. Dzięki temu rozumie, że warto ją chronić. Pracownicy parku wytyczają coraz więcej szlaków pieszych, by odwiedzający to miejsce turyści mogli podziwiać środowisko niezmienione przez człowieka    i chronione przed jego szkodliwymi działaniami.Jedną z wielu form promocji jest prowadzona strona internetowa, na której każdy może zapoznać się z historią parku, podejmowanymi tu działaniami i prowadzonymi przez pracowników parku akcjami. Strona zawiera mnóstwo zdjęć przedstawiających rośliny  i zwierzęta żyjące na tamtym obszarze.Rokrocznie wydawane są również kalendarze ze zdjęciami MPN oraz plakaty ukazujące jego piękno. Tworzone są tez foldery zawierające informacje o parku, jego florze i faunie oraz działalności. Na odwrocie każdej mapy terenu umieszczane są opisy przyrody parku.Dzięki tym działaniom MPN jest skutecznie promowany, a wszyscy mogą poznawać piękno przyrody tam występującej i przyczyniać się do jego ochrony.Różnorodność form promocji sprawia, iż mieszkańcy Podkarpacia mają możliwość rekreacji i wypoczynku w najbliższej okolicy. Należą do nich : targi turystyczne , maratony czy rajdy. W związku z tym, że odnoszą one sukces warto, by nasz park był również promowany w ten sposób. Doskonałą formą promocji byłoby stworzenie szlaków rowerowych oraz konnych. Dzięki temu MPN stanie się bardziej przyjazny ludziom.  

Projekt pt. ?Jak skutecznie promować Magurski Park Narodowy? ??- Jasielska Liga Naukowa z Lotosem- wykonany przez uczennice Gimnazjum nr 1 w Jaśle :Marianna Jopek, Izabela Świątek, Monika Gicala.Opiekun mgr Ewa Smoszna


 

Wiosno, wiosno przybywaj!

 Wreszcie po deszczowych, zimnych dniach nadeszło słońce i pojawiły się pierwsze przebiśniegi, krokusy i inne wiosenne kwiaty. I choć piękną pogodą mogliśmy się cieszyć już jakiś czas temu, to astronomiczną wiosnę przywitaliśmy w piątek 21 marca. Astronomiczna wiosna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu daje nam okres pomiędzy 20 marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień).
Jednak 21 marca to data znana wśród uczniów głownie jako ?dzień wagarowicza?. Tego roku w naszej szkole,by zachęcić gimnazjalistów do pozostania w murach mimo kuszącej pogody za oknem, ogłoszono konkurs na najlepsze przebranie. Każdy uczeń,która przebrał się za postać z literatury, nie był tego dnia pytany,a dodatkowo wybierano najlepsze przebranie.

najwięcej głosów uczniowskich zdobył Izabela Piątek, na drugim miejscu znalazł się Dominik Zbaraża, a na trzecim Zuzanna Chrzanowska.

Cieszymy się, ze uczniowie i nauczyciele podeszli z przymrużeniem oka do tego niezwykłego dnia.

 
Więcej…
 


Strona 18 z 88
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster