Gimnazjum nr 1 w Jaśle

„Co zrobić, aby poprawić sytuację osób niepełnosprawnych w Jaśle?” Projekt.

W ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem, jednym z podjętych zadań było zdobycie informacji o życiu osób niepełnosprawnych na podstawie wywiadu z Panem Ryszardem Dzikiem.
 
    Osobę, którą wybraliśmy do przeprowadzenia wywiadu został Pan Ryszard Dzik, założyciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „PODKARPACIE”. Odpowiedział nam na nurtujące pytania. Organizacja ta zrzesza inwalidów narządów ruchu i działa na rzecz poprawy ich warunków życiowych i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym. Zajmuje się potrzebującymi w różnym wieku. Głównym jej celem jest szeroko pojęta integracja, wyzwalanie inicjatyw w kierunku wszechstronnej rehabilitacji oraz pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Podczas wywiadu dowiedzieliśmy się jak miasto wspiera osoby niepełnosprawne, czym One się zajmują i czego im brakuje w codziennym życiu. Pan Ryszard oznajmił nam iż głównym problemem inwalidów są bariery architektoniczne i trzeba to zmienić. Największym problemem jest brak obniżeń chodnikowych, jest to ogromna przeszkoda w przemieszczaniu się osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich. Pan Ryszard od dawna próbuje zwalczać bariery i nastawienie osób zdrowych do osób posiadających różne stopnie niepełnosprawności. Powiedział nam jednak, że z każdym rokiem widzi postępy w rozwoju naszego miasta, jak i w podejściu ludzi do problemów osób niepełnosprawnych. Głównym mottem stowarzyszenia są słowa:
„Nikt nie jest tak silny, by nie potrzebował pomocy
i nikt nie jest tak słaby by nie móc pomóc innym.”
 Po wywiadzie z Ryszardem Dzikiem mamy naświetlone problemy osób niepełnosprawnych na terenie Jasła.     


Joanna Frączek, Iga Ziemba


 

 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

 

 ( obrazek ze strony internetowej ,,Bliżej przedszkola")

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka. Z okazji tego święta warto przypomnieć, czym są prawa dziecka i dlaczego ważnym jest, by o nich pamiętać. Dawniej uważano, ze dziecko jest własnością rodziców i nie ma prawa samodzielnie o sobie decydować. Ruch Obrony Praw dziecka zaczął powoli kiełkować dopiero z początkiem XX wieku, kiedy to w Wielkiej Brytanii wydano ,,Children Act” – dokument zabraniający zatrudniania dzieci w kopalniach i fabrykach. Sam fakt zwrócenia uwagi na zatrudnianie dzieci, był krokiem milowym na drodze do ochrony ich zdrowia i życia. W 1920 r. powołano Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom (UISE) z siedzibą w Genewie, który to gromadził fundusze na rzecz pomocy dzieciom – ofiarom wojny, stopniowo podejmując starania w celu międzynarodowego uregulowania prawnego ochrony dzieci. W 1924, dzięki jego staraniom, przyjęło Deklarację Praw Dziecka, zwaną Genewską . W Polsce znaczącą rolę w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży odegrał Janusz Korczak. Korczak był zwolennikiem poszanowania praw dzieci. Chciał organizować społeczeństwo dziecięce na zasadach sprawiedliwości, równych praw i obowiązków . W placówkach korczakowskich życie wewnętrzne organizowały takie instytucje jak sejm (dziecięcy parlament), sąd i redagowana w nich prasa. Korczak uważał również, że dzieci mogą nauczyć dorosłych, jak chcą być wychowywane, dlatego ułożył ,,prośby dzieci”:

 1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
2.Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa.
3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
4 Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.
5.Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
8.Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga!
9.Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.
10.Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
14.Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
15.Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
16.Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
17.Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
18.Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
19.Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
20.Nie bój się miłości. Nigdy.

Więcej…
 

,,Żeby Polska była Polską..."

Dzieje naszej Ojczyzny to rzadko dni szczęśliwe i spokojne. Częściej życiu naszych rodaków towarzyszyła groza, lęk przed wrogiem i niewola. Na 123 lata państwo polskie zniknęło z map Europy. to były czasy zaborów. Rosja, Prusy i Austria podzieliły nasz kraj pomiędzy siebie. Prześladowani, skazani na tułaczkę Polacy, nie stracili duch, wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. Wierzyli, że ojczyzna w sercach się zaczyna. Latem 1914 roku wybuchła I wojna światowa. W sercach Polaków umęczonych niewolą, załamanych klęską nieudanych powstań, znów zrodziła się nadzieja. Nadzieje Polaków rozbudzone wybuchem I wojny światowej spełniły się po upływie 4 lat w roku 1918. Osłabienie przegraną wojną zaborcy, nie byli w stanie przeszkodzić w odrodzeniu państwa polskiego. 

Ojczyzna wolna, znowu wojna!

Taj bije serca, huczą skronie!

A Biały orzeł w słońcu kwiatów

Przyleciał, by go ująć w dłonie. 

zawsze z nami - ptak wspaniały

Choć czasem ktoś odszedł daleko...

Bronił tej ziemi, bo ją kochał

sercem pokoleń już od wieków.

Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek...

Dzisiaj radości kanonada!

Witamy wszyscy Niepodległość

I 11 listopada...

Galeria zdjęć; Apel z okazji 11 Listopada

 

Wspominamy naszych bliskich zmarłych...

 


1 listopada Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i odwiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei". Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

Kształtowanie się uroczystości

W początkach chrześcijaństwa, w obawie przed bałwochwalstwem, nie oddawano czci nikomu ze stworzeń, ani ludziom, ani aniołom. Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. W Nowym Testamencie zauważamy pochwałę jaką sam Pan Jezus daje św. Janowi Chrzcicielowi, cześć z jaką wyraża się św. Paweł w listach do Rzymian i Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku.

Najpierw przedmiotem kultu stała się Najświętsza Maryja Panna, jako Matka Syna Bożego. Zaczęto wznosić kościoły ku Jej czci, Kościół zaczął ustanawiać święta i układał modlitwy oraz pieśni o Matce Bożej. W tym samym czasie zauważamy też kult św. Michała Archanioła. Krwawe prześladowania Kościoła w I w. rozbudziły także kult męczenników. Dzień ich zgonu uważano za dzień ich narodzin dla nieba. Dlatego już od V w. kult prywatny przerodził się w urzędowy, powszechny. 13 maja 608 r. papież Bonifacy IV, rzymską świątynie pogańską, ku czci zwłaszcza nieznanych bóstw (Panteon), poświęcił Matce Bożej i świętym męczennikom. W VIII w. papież Grzegorz III w kościele św. Piotra otworzył kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, nie tylko męczennikom. W Anglii pojawiło się święto Wszystkich Świętych w połowie VIII w. obchodzone 1 listopada.


  Nie zapominajmy o dniu pierwszego listopada, ponieważ w tym dniu szczególną uwagę należy poświęcić osobom zmarłym, które z pewnością chciałyby pozostać w naszej pamięci jak najdłużej.

Justyna Wilk - Szkolny Zespół Redakcyjny


 

 

Regulamin Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa

 Dyrekcja Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych zainteresowanych metamatematyką  do udziału w XV edycji Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa

Regulamin Konkursu  Matematycznego im. H. Steinhausa


1. XV edycja Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa odbędzie się  1 grudnia 2015 r.(wtorek) godz. 9.40 w Gimnazjum nr 1 w Jaśle .


2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych szkół podstawowych powiatu    jasielskiego. W wyjątkowych wypadkach udział w konkursie może wziąć także uczeń   szczególnie uzdolniony z klasy piątej.


3. Organizatorem konkursu jest :
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle
ul. Czackiego 2, 38-200 Jasło
tel. (0-13) 446 36 74


4. Do udziału mogą być zgłoszeni uczniowie zainteresowani matematyką, osiągający bardzo  dobre wyniki z tego przedmiotu. Każda szkoła do konkursu może zgłosić maksymalnie 2 uczniów  z oddziału.


5. Zgłoszenia do konkursu oraz propozycje zadań  (co najmniej dwóch) należy przesłać do 26 listopada 2015 r. na adres organizatora konkursu.


6. W skład komisji wchodzą nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Jaśle ( jeden z nich jest przewodniczącym komisji) .

7. Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie otrzymują do rozwiązania 4 zadania w czasie 90 minut. Zadania dobrane są tak, aby do ich rozwiązania wystarczyła wiedza zdobyta w szkole podstawowej ze szczególnym naciskiem na logiczne myślenie  i stosowanie matematyki do rozwiązywania problemów.


8. Prace uczniów są kodowane. Za każde zadanie uczeń dostaje w skali 0 - 6 punktów. Zadania oceniane są według wspólnie opracowanych kryteriów
i punktacji .


9. Sześciu najlepszych uczniów zostaje uznanych laureatami konkursu, czterej następni - to wyróżnieni. Nagrody będą wręczane przy udziale laureatów, wyróżnionych uczniów oraz nauczycieli matematyki tych uczniów.
O terminie wręczenia nagród szkoły zostaną powiadomione przez organizatora.


10. Wyniki konkursu ogłoszone będą w ciągu 14 dni od dnia konkursu.


11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z publikacją wyników.


 

 


Strona 18 z 117
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster