Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Informacja o realizowanym projekcie. Liga Naukowa z Lotosem

W ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z   Lotosem realizujemy projekt naukowo-badawczy pod tytułem : "Co zrobić, aby poprawić sytuację osób niepełnosprawnych w Jaśle?". Jesteśmy jedną z grup reprezentującą Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle. W skład naszego zespołu wchodzą: Joanna Frączek, Iga Ziemba i Michał Armata, opiekunem naszego projektu jest Pani Małgorzata Grotkowska-Uliasz.

                Nasz projekt ma ogromny wpływ na środowisko szkolne i pozaszkolne. Pokazuje życie i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w Jaśle. Ich miejsce w społeczności jasielskiej, jak również postrzeganie przez innych. Jakie na co dzień muszą pokonywać bariery? Co usprawniliby lub zmieniliby w Jaśle?

                W trakcie realizacji projektu przeprowadziliśmy wywiad z prezesem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Jaśle, Panem Ryszardem Dzikiem, który opowiedział nam o problemach niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Również przeprowadziliśmy wywiad z Panią Jolantą Jaracz, wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle, która także doskonale zna tą problematykę.


 

 

Informacja o realizowanym projekcie. Liga Naukowa z Lotosem

Skład zespołu ligowego:

·         Gabriela Hendzel

·         Gabriela Olbrot

·         Dawid Michalski

Nazwa szkoły:
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jadwigi Królowej w Jaśle

Imię i nazwisko opiekuna projektu:
Małgorzat Grotkowska Uliasz

 

               W ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem realizujemy projekt pt.: „Jakie działania możemy podjąć na rzecz walki z przemocą wśród mieszkańców Jasła”.

              Przeprowadziliśmy ankiety wśród mieszkańców Jasła aby sprawdzić ich świadomość występowania różnorodnych form przemocy. Dowiedzieliśmy się także jaka jest ich reakcja na nią. Opracowaliśmy wyniki badania ankietowego tworząc wykresy z odpowiedziami uczniów szkół jasielskich.

            Poznaliśmy formy przeciwdziałania przemocy na podstawie wywiadów i planujemy przeprowadzić akcję na rzecz propagowania walki z przemocą w Jaśle w naszej szkole poprzez rozmieszczanie plakatów, ulotek itp.


 

 

Wyniki Powiatowego Konkursu Mitologicznego 2016


3  marca 2016 roku odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Powiatowego Konkursu Mitologicznego dla uczniów Szkół Podstawowych. W rywalizacji wzięło udział 8 dwuosobowych drużyn wyłonionych spośród uczniów klas V i VI.
Po podliczeniu punktów zdobytych w trzech etapach konkursu wyniki przedstawiają się w następujący sposób:
Laureaci:
I miejsce - SP w Czeluśnicy – drużyna w składzie : Zuzanna Banach –Dziura i Jeremiasz Banach – I etap: 32,5 pkt  II etap-61 pkt ,łącznie 93,5 pkt  
II miejsce - SP we Wróblowej- drużyna :  Karolina Maguda i Weronika Źrebiec  – I etap: 27 pkt, II etap- 59,5 pkt , łącznie 86,5 pkt  
III miejsce - SP w Osobnicy – drużyna w składzie :Jakub Czyżowicz i Anna Turek  –   I etap:27, 5 pkt, II etap- 52,5 pkt , łącznie – 80  pkt

Pozostałe drużyny:
Zespół Szkół w Krempnej –łącznie:  78  pkt
SP nr 7  w Jaśle – 38  pkt
SP nr 2 w Jaśle – 61,5 pkt
SP nr 4 w Jaśle – 59,5  pkt
SP nr 6 w Jaśle- 63,5 pkt
Wyniki szczegółowe po II etapie( test):
Kod ucznia :
01   -23,5 pkt
03- 25,5 pkt
04-  9,5 pkt
05- 13,5 pkt
06- 24,5 pkt
07- 22,5 pkt
11 – 22,5 pkt
13- 14,5 pkt
14-  16 pkt
16 -17,5 pk

galeria zdjęć: Konkurs Mitologiczny 2016

Więcej…
 

Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas III gimnazjum

XVII Powiatowego Konkursu Matematycznego dla klas III

Cele konkursu:

Popularyzacja wiedzy matematycznej, mobilizowanie uczniów uzdolnionych matematycznie do poszerzenia wiadomości i rozwijania posiadanych umiejętności, umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą i posiadanymi umiejętnościami, wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Regulamin konkursu:

1.Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 w Jaśle.

2.Konkurs odbędzie się 10 maja 2016 roku o godz. 1000 w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Jadwigi Królowej w Jaśle  ul. Czackiego 2.

3.Konkurs jest jednoetapowy. Trwa 90 minut. Zestaw zadań egzaminacyjnych składać się będzie             
   z 10 zadań zamkniętych i 2 otwartych.

4.Zgłoszenia uczestników (2 z jednego oddziału) prosimy dokonać w formie pisemnej                           
   do 30 kwietnia 2016 roku na adres:

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. Czackiego 2    
38-200 Jasło
z dopiskiem „XVII Powiatowy Konkurs Matematyczny kl. III”

5.W skład komisji wchodzą nauczyciele matematyki Gimnazjum nr 1. Prace uczniów są kodowane.

6.Tytuł laureata uzyskują uczniowie, którzy zajmą  m-ce I – III  zaś  finalisty m-ce IV – V .
   Przewiduje się też przyznanie wyróżnień.

7.Wyniki konkursu wraz z zaproszeniem na rozdanie nagród prześlemy pocztą i przedstawimy na stronie internetowej naszej szkoły w terminie dwóch tygodni od daty konkursu. Udział ucznia
w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.

 

Rekolekcje

W dniach 16, 17, 18 marca ( środa - piątek) odbędą się Rekolekcje Wielkopostne - ,, Młodość a miłosierdzie " dla młodzieży naszego gimnazjum.

 

grupa I - klasy 3a,b,c,d,e,f,g,h ; 2a,b,c,d

grupa II klasy 1a,b,c,d,e,f,g,h ; 2e,f,g,h

Wyjście do kościoła zgodnie z grafikiem

środa 16.03.2016

grupa I godz. 10.30 - 12.00( zbiórka godz 10.15)

grupa II godz 12.00 - 13.30 ( zbiórka godz 11.45)

 

czwartek 17.03.2016

grupa I godz. 8.00 - 10.00 ( zbiórka godz 7.45)

grupa II godz 10.00 - 12.00 ( zbiórka godz 9.45)

 

piątek  18.03.2016

grupa I godz. 8.00 - 10.00 ( zbiórka godz 7.45)

grupa II godz 10.00 - 12.00 ( zbiórka godz 9.45)


 

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster