Gimnazjum nr 1 w Jaśle

,,Żeby Polska była Polską..."

Dzieje naszej Ojczyzny to rzadko dni szczęśliwe i spokojne. Częściej życiu naszych rodaków towarzyszyła groza, lęk przed wrogiem i niewola. Na 123 lata państwo polskie zniknęło z map Europy. to były czasy zaborów. Rosja, Prusy i Austria podzieliły nasz kraj pomiędzy siebie. Prześladowani, skazani na tułaczkę Polacy, nie stracili duch, wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. Wierzyli, że ojczyzna w sercach się zaczyna. Latem 1914 roku wybuchła I wojna światowa. W sercach Polaków umęczonych niewolą, załamanych klęską nieudanych powstań, znów zrodziła się nadzieja. Nadzieje Polaków rozbudzone wybuchem I wojny światowej spełniły się po upływie 4 lat w roku 1918. Osłabienie przegraną wojną zaborcy, nie byli w stanie przeszkodzić w odrodzeniu państwa polskiego. 

Ojczyzna wolna, znowu wojna!

Taj bije serca, huczą skronie!

A Biały orzeł w słońcu kwiatów

Przyleciał, by go ująć w dłonie. 

zawsze z nami - ptak wspaniały

Choć czasem ktoś odszedł daleko...

Bronił tej ziemi, bo ją kochał

sercem pokoleń już od wieków.

Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek...

Dzisiaj radości kanonada!

Witamy wszyscy Niepodległość

I 11 listopada...

Galeria zdjęć; Apel z okazji 11 Listopada

 

Wspominamy naszych bliskich zmarłych...

 


1 listopada Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i odwiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei". Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

Kształtowanie się uroczystości

W początkach chrześcijaństwa, w obawie przed bałwochwalstwem, nie oddawano czci nikomu ze stworzeń, ani ludziom, ani aniołom. Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. W Nowym Testamencie zauważamy pochwałę jaką sam Pan Jezus daje św. Janowi Chrzcicielowi, cześć z jaką wyraża się św. Paweł w listach do Rzymian i Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku.

Najpierw przedmiotem kultu stała się Najświętsza Maryja Panna, jako Matka Syna Bożego. Zaczęto wznosić kościoły ku Jej czci, Kościół zaczął ustanawiać święta i układał modlitwy oraz pieśni o Matce Bożej. W tym samym czasie zauważamy też kult św. Michała Archanioła. Krwawe prześladowania Kościoła w I w. rozbudziły także kult męczenników. Dzień ich zgonu uważano za dzień ich narodzin dla nieba. Dlatego już od V w. kult prywatny przerodził się w urzędowy, powszechny. 13 maja 608 r. papież Bonifacy IV, rzymską świątynie pogańską, ku czci zwłaszcza nieznanych bóstw (Panteon), poświęcił Matce Bożej i świętym męczennikom. W VIII w. papież Grzegorz III w kościele św. Piotra otworzył kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, nie tylko męczennikom. W Anglii pojawiło się święto Wszystkich Świętych w połowie VIII w. obchodzone 1 listopada.


  Nie zapominajmy o dniu pierwszego listopada, ponieważ w tym dniu szczególną uwagę należy poświęcić osobom zmarłym, które z pewnością chciałyby pozostać w naszej pamięci jak najdłużej.

Justyna Wilk - Szkolny Zespół Redakcyjny


 

 

Regulamin Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa

 Dyrekcja Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych zainteresowanych metamatematyką  do udziału w XV edycji Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa

Regulamin Konkursu  Matematycznego im. H. Steinhausa


1. XV edycja Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa odbędzie się  1 grudnia 2015 r.(wtorek) godz. 9.40 w Gimnazjum nr 1 w Jaśle .


2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych szkół podstawowych powiatu    jasielskiego. W wyjątkowych wypadkach udział w konkursie może wziąć także uczeń   szczególnie uzdolniony z klasy piątej.


3. Organizatorem konkursu jest :
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle
ul. Czackiego 2, 38-200 Jasło
tel. (0-13) 446 36 74


4. Do udziału mogą być zgłoszeni uczniowie zainteresowani matematyką, osiągający bardzo  dobre wyniki z tego przedmiotu. Każda szkoła do konkursu może zgłosić maksymalnie 2 uczniów  z oddziału.


5. Zgłoszenia do konkursu oraz propozycje zadań  (co najmniej dwóch) należy przesłać do 26 listopada 2015 r. na adres organizatora konkursu.


6. W skład komisji wchodzą nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Jaśle ( jeden z nich jest przewodniczącym komisji) .

7. Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie otrzymują do rozwiązania 4 zadania w czasie 90 minut. Zadania dobrane są tak, aby do ich rozwiązania wystarczyła wiedza zdobyta w szkole podstawowej ze szczególnym naciskiem na logiczne myślenie  i stosowanie matematyki do rozwiązywania problemów.


8. Prace uczniów są kodowane. Za każde zadanie uczeń dostaje w skali 0 - 6 punktów. Zadania oceniane są według wspólnie opracowanych kryteriów
i punktacji .


9. Sześciu najlepszych uczniów zostaje uznanych laureatami konkursu, czterej następni - to wyróżnieni. Nagrody będą wręczane przy udziale laureatów, wyróżnionych uczniów oraz nauczycieli matematyki tych uczniów.
O terminie wręczenia nagród szkoły zostaną powiadomione przez organizatora.


10. Wyniki konkursu ogłoszone będą w ciągu 14 dni od dnia konkursu.


11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z publikacją wyników.


 

 

Dzień Nauczyciela 2015

Święto Edukacji Narodowej, zwane popularnie dniem nauczyciela, obchodzone jest co roku 14 października. Nauczyciel - to przecież przewodnik, pośrednik, mistrz w swojej profesji, powołany do przekazywania swego mistrzostwa innym -wychowankom, uczniom, którzy siedzą naprzeciw niego w ławkach i którzy mu zawierzyli, że dobrze przygotuje ich do matury.Zawód, którego orientacja przebiega bezpośrednio ku osobie drugiego człowieka, obejmując jego życie psychiczne z całą tą nieuchwytną sferą osobowości, duchowości, intelektu, emocji, które są najistotniejszym składnikiem człowieczeństwa.Z okazji święta wszystkich pedagogów , uczniowie składali życzenia i wyrażali wdzięczność , za włożony trud,w kształtowanie młodych umysłów

 Któż to mnie uczy, mnie, to polskie dziecię,
Słuchać i patrzeć na piękno przyrody?
Któż to rozjaśnia mój umysł tak młody
I uczy bujać myślą po wszechświecie?
Któż to mnie wspiera przykładem i radą,
W głąb duszy siejąc nauki ziarenka?
Twój rozum, serce i Twoja to ręka
Wiodą mnie z każdą walczyć wadą.
Ty mnie prowadzisz uśmiechem, zachętą,
Ty mną kierujesz wolą swą niezłomną.
Więc idę Panie, z wdzięcznością ogromną
Nieść me życzenia dzisiaj, w Twoje święto.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Srebrny Medal Zasługi za długoletnią służbę otrzymała Pani Agnieszka Rydarowicz - Szpak. Burmistrz Miasta Jasła przyznał nagrody Pani Danucie Sołtys oraz Pani Dorocie Sajdak. Zostały wręczone także Nagrody Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Jaśle, które otrzymali je następujący nauczyciele: Urszula Zoła,  Małgorzata Trznadel, Marta Górczyk, Halina Filipczuk, Elżbieta Niedźwiedź, Paweł Dołęga, Maria Zajchowska, Elżbieta Myśliwiec, Maria Chrząszcz, Renata Duda, Magdalena Gelata, Magdalena Janiga - Żdan, Mariusz Maczuga, Anna Zormati, Zbigniew Bizoń, Barbara Marek, Barbara Brońska, Patrycja Strzałka - Pykosz, Alina Konieczny 

galeria zdjęć: Dzień Nauczyciela 2015


 

 

,,To warto przeczytać". Szkolny konkurs na najciekawsza recenzję książki dla młodzieży

Październik , już od 16 lat, obchodzony jest na całym świecie jako Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku oficjalne hasło święta to School Library Rocks, czyli Biblioteki szkolne rządzą. W naszej szkole, z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych, został ogłoszony konkurs na najciekawszą recenzję przeczytanej książki. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na tablicy przed biblioteką szkolną. Pamiętajcie, że prace muszą być samodzielne, ewentualne plagiaty, czyli prace przepisane od innych autorów, zostaną odrzucone. Nagrodami w konkursie będą książki praz publikacja recenzji na stronie internetowej naszej szkoły. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 listopada. O ewentualnych zmianach terminów poinformujemy.

Jeżeli nie macie pomysłu, jaką książkę chcielibyście zrecenzować, zapraszamy do biblioteki szkolnej, czeka tam na Was wystawka z propozycjami ciekawych pozycji książkowych. 

 

 Zapraszamy do udziały w konkursie i życzymy miłych chwil z książką.  

 "Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji"

[Bille Jo]


 

 

 


Strona 18 z 116
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster