Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Jeśli chcesz - możesz pomóc!

 

Nasz zespół w ramach Jasielskiej Ligi Naukowo- Badawczej z Lotosem podjął się odpowiedzieć na pytanie : Jak uczniowie gimnazjum mogą pomóc pacjentom hospicjum? Dowiedzieliśmy się, że w mieście Jaśle, na ulicy Za Bursą istnieje Zakład Opiekuńczo –Pielęgnacyjny Caritas Diecezji Rzeszowskiej, który mieszkańcy nazywają hospicjum. W czasie przeprowadzonego wywiadu z dyrektorem placówki - ks. Marianem Putyrą oraz kierowniczką Joanną Gozdalską dowiedzieliśmy się, że początki placówki sięgają do roku 1996. Wtedy powstał oddział Caritas w Jaśle, któremu został przekazany przez władze powiatowe budynek po dawnym internacie. W 1998-1999 roku zebrała się grupa ludzi dobrej woli (m.in. ówczesny Wicemarszałek  Sejmu - Stanisław Zając, senator Alicja Zając, Ks. Marian Putyra, Burmistrz Miasta Jasła oraz Starosta Jasielski) w celu zebrania środków finansowych na adaptację i budowę placówki. Wicemarszałek Sejmu uzyskał pomoc finansową dla powstającego hospicjum od Fundacji Polsko-Niemieckiej w kwocie 300tys. złotych.  Grupa inicjatywna organizowała również akcje charytatywne, pozyskiwała sponsorów. Dzięki temu 17.01.2001 roku przyjęto 26 pacjentów do nowo powstałego zakładu Opiekuńczo Pielęgnacyjnego w Jaśle. Obecnie placówka dysponuje 44 łóżkami dla osób chorych. Ze względu na wzrastające potrzeby społeczne planowana jest rozbudowa zakładu, by móc otoczyć opieką 70 osób. W zakładzie pomoc znajdują przede wszystkim ludzie starsi wymagający całodobowej opieki pielęgniarskiej, ze względu na swoje choroby. Najczęściej są to osoby po przebytym udarze, z demencją, z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi, z poruszaniem się, mający trudności z najprostszymi czynnościami. Ludzie ci u schyłku swojego życia znajdują fachową pomoc i poczucie bezpieczeństwa, a ich rodziny rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej. Dowiedzieliśmy się, że gimnazjaliści mogą pomagać ludziom chorym w różnych formach np. czytanie pacjentom, dokonywanie zakupów, występy  artystyczne, zwykła rozmowa z pacjentem. Chętnych gimnazjalistów do działania w wolontariacie na rzecz hospicjum prosimy o nawiązanie kontaktu z Jakubem Tockim, lub Mikołajem Samborskim.

 


 

Dzień Dobrych Relacji

 30 listopada z okazji „Dnia Dobrych Relacji” obchodzonego w naszej szkole, Samorząd Uczniowski postanowił przygotować zmagania wszystkich klas, mające na celu wzmacnianie więzi pomiędzy uczniami oraz pokazanie pozytywnej rywalizacji. Przedstawiciele wszystkich oddziałów klas pierwszych, drugich i trzecich zmagali się z testami z wiedzy ogólnej oraz z testami sprawnościowymi. Każda konkurencja została przygotowywana, nadzorowana oraz oceniana przez członów Samorządu Uczniowskiego . O werdykcie zadecydowały również punkty za wykonane plakaty w ramach powiązanego tematycznie konkursu, zorganizowanego przez panią pedagog. Opiekę merytoryczną sprawowali opiekunowie Samorządu, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele języków obcych oraz nauczycielka plastyki. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco

KLASY I
miejsce I - 1d
miejsce II - 1e
miejsce III - 1b
 
KLASY II
miejsce I - 2a
miejsce II - 2e
miejsce III - 2b
 
KLASY III
miejsce I - 3e
miejsce II - 3d
miejsce III - 3a
 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wygranej i bardzo dziękujemy za udział.
Serdecznie dziękujemy nauczycielom w. fizycznego za pomoc w opracowaniu ćwiczeń i przeprowadzeniu zawodów.
 
Anna Goździelińska - przewodnicząca SU 

galeria zdjęć: Dzień Dobrych Relacji


 

 

Pomoc dla przytuliska ,,Azyl u Majki" w ramach projektu Liga Naukowa z Lotosem

Uczennice Gimnazjum nr 1 w ramach Ligii Naukowej z Lotosem, realizują projekt ,,Jak uczniowie Gimnazjum mogą pomóc innym jako wolontariusze PCK?

Wolontariusze Szkolnego Koła PCK w ramach projektu prowadzili zbiórkę żywności dla przytuliska ,,Azylu Majki " w Wysokiej Strzyżowskie. W świetlicy szkolnej wolontariusze umieścili plakat informacyjny o terminie i miejscu zbiórki oraz ogłosili ją na stronie internetowej szkoły. Końcem listopada wraz z opiekunem Szkolnego Koła PCK zawieźli zebraną żywność do przytuliska oraz przeprowadzili wywiad z jego właścicielką Panią Majką. Przytulisko w Wysokiej Strzyżowskiej Pani Majka wraz z Panem Adamem prowadzą od 11 lat. Wcześniej przez 6 lat prowadzili przytulisko w Rzeszowie. Pani Majka powiedziała , że odkąd pamięta zawsze otaczała się zwierzętami, już jako dziecko przygarniała bezpańskie psy i koty. Obecnie w przytulisku przebywa ok 40 psów i 6 kotów. Pomimo tego, że jest im ciężko, nie narzekają i troskliwie opiekują się swoją gromadką. Niestety nie otrzymują pomocy z urzędów, a jedynie mogą liczyć na pomoc szkół i firm, które tak jak nasi wolontariusze, co jakiś czas,organizują zbiórkę żywności. W opiece nad psami pomagają im wolontariusze ze szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także dorośli, którzy zawożą zaadoptowane zwierzęta do ich nowych domów. Bywa, że udaje się pani Majce oddać do adopcji aż 100 psów rocznie. Na pewno ciężkim okresem dla piesków jest zima, bo nie tylko żywność jest im potrzebna, ale także ciepłe budy. Właściciele przytuliska otrzymują czasem od instytucji takie właśnie psie mieszkania. Czasem mogą liczyć na pomoc mieszkańców a zwłaszcza dzieci z miejscowości, w której prowadzą przytulisko, jednak zdarzają się także złośliwe uwagi pod adresem pracy, która wykonuj. Nagrodą za poświęcenie jest wdzięczność uratowanych i otoczonych opieką zwierząt - którą widać w psich oczach. Akcja będzie kontynuowana w następny półroczu, dlatego prosimy o przynoszenie daró do świetlicy szkolnej. Karma zostanie zawieziona do przytuliska na wiosnę przyszłego roku. 

Aleksandra Łach 3b

Katarzyna Lechowska 1b 

galeria zdjęć: Pomagamy Przytulisku


 

 

Egzamin Próbny z Operonem

Egzamin próbny z Operonem odbędzie się 8-10 grudnia 2015 r.

Część humanistyczna - 8 XII 2015 r. ( wtorek)

- historia i wos, j. polski o godz.

Część matematyczno -przyrodnicza - 9 XII 2015 r. ( środa)

- przedm. przyrodnicze,  matematyka

Część językowa - 10 XII 2015r. ( czwartek )

 - poziom podstawowy, poziom rozszerzony

 


 

Jasielski Konkurs im. H. Steinhausa 2015


WYNIKI  XV  JASIELSKIEGO KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO  im. H. STEINHAUSA

dla szkół podstawowych

                   1 grudnia 2015 roku w Gimnazjum nr 1 w Jaśle odbył się XV Jasielski Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa dla uczniów szkół podstawowych.

W konkursie wzięło udział 57  uczniów klas V - VI z 20 szkół podstawowych  powiatu jasielskiego  i  z Krosna.

Uczniowie rozwiązywali 4 zadania punktowane  od  0 – 6. Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja, która również oceniała prace uczniów według wspólnie opracowanych kryteriów. Prace były kodowane. 

 

A oto rezultaty matematycznych zmagań:

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

/ kod ucznia

Szkoła

Liczba  punktów

Lokata

 

Zad.1

Zad.2

Zad.3

Zad.4

razem

1

Krzysztof Olga

SP 6 Krosno

6

6

6

6

24

I miejsce

2

Marek Aleksandra

SP 1 Jasło

3

6

6

6

21

II miejsce

3

Czarnecki Piotr

SP Kołaczyce

6

3

6

6

21

II miejsce

4

Zborowski Jakub

SP 2 Jasło

6

2

5,5

6

19,5

III miejsce

5

Pabisz Magdalena

SP 2 Jasło

6

3

4

6

19

IV miejsce

6

Królikowski Bartosz

SP 12 Jasło

6

3

6

4

19

IV miejsce

7

Kujawski  Hubert

SP 14 Krosno

6

3

6

4

19

IV miejsce

8

Hendzel Gabriela

SP 12 Jasło

6

1

6

5

18

V miejsce

9

Gicala Roman

SP 4 Jasło

6

4

5,5

2

17,5

VI miejsce

10

Wyderka Kamil

SP Tarnowiec

6

2

4

5,5

17,5

VI miejsce

11

Stopa Dawid

SP 8 Jasło

1

6

6

4

17

wyróżnienie

12

Gierlasińska Martyna

SP 6 Krosno

6

3

4

4

17

wyróżnienie

13

Kotulak Patrycja

SP 6 Jasło

6

0

6

4

16

wyróżnienie

14

Preisner Katarzyna

SP 1 Jasło

5

1

4

6

16

wyróżnienie

15

Madej Julia

SP 4 Jasło

6

2

4

4

16

wyróżnienie

16

Gomuła Zuzanna

SP 4 Jasło

6

3

3

3

15

wyróżnienie

17

Pruchnik Sebastian

SP Błażkowa

5

2

3

5

15

wyróżnienie

18

54

 

4

2

4

4

14

 

19

24

 

6

2,5

4

1

13,5

 

20

56

 

3

3

4

2

12

 

21

41

 

6

0

5

1

12

 

22

29

 

2

0

4

6

12

 

23

57

 

1

2

4

5

12

 

24

39

 

4

3

5

0

12

 

25

52

 

2

1

5

4

12

 

26

23

 

4

2

0

5,5

11,5

 

27

1

 

2

0

3

6

11

 

28

5

 

1

0

4,5

5

10,5

 

29

33

 

2

1

4

3

10

 

30

38

 

3

1

5,5

0

9,5

 

31

10

 

0

3

4

2

9

 

32

25

 

0

2

5

2

9

 

33

17

 

0

1,5

5

2

8,5

 

34

4

 

1

1

0

6

8

 

35

6

 

4

2

0

2

8

 

36

26

 

3

1

4

0

8

 

37

19

 

0

0

6

2

8

 

38

49

 

0

2

4

2

8

 

39

48

 

2

2

4

0

8

 

40

36

 

4

4

0

0

8

 

41

53

 

3

2

1

1

7

 

42

14

 

3

0

0

4

7

 

43

58

 

0

1

4

2

7

 

44

18

 

0

1

5,5

0

6,5

 

45

44

 

1

1

4

0

6

 

46

13

 

0

0

2

4

6

 

47

9

 

1

3

0

2

6

 

48

2

 

0

1,5

0

4

5,5

 

49

34

 

2

0

0

3

5

 

50

15

 

3

0,5

0

1

4,5

 

51

11

 

2

2

0

0

4

 

52

59

 

3

1

0

0

4

 

53

8

 

0

0

4

0

4

 

54

3

 

1

0

3

0

4

 

55

28

 

0

0

2,5

0

2,5

 

56

7

 

1,5

0

0

1

2,5

 

57

27

 

1

0

0

0

1

 

Komisja w składzie: przew. Komisji - Urszula Zoła – Gimnazjum nr 1 w Jaśle,

                                     Alicja Ziaja - Gimnazjum nr 1 w Jaśle

             Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie laureatom i wyróżnionym uczniom  oraz ich nauczycielom.

         Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się podczas konferencji matematycznej, która odbędzie się
w Gimnazjum nr 1 w Jaśle   w  marcu 2016 r.  Na konferencję zaproszeni będą laureaci konkursu  i wyróżnieni uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami matematyki.
         O dokładnej dacie uroczystości powiadomimy zainteresowanych w późniejszym terminie.

 

                                                                  Przewodnicząca Komisji
                                                                        Urszula Zoła


 

 


Strona 18 z 118
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster