Gimnazjum nr 1 w Jaśle

I Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej i Niemieckiej “Sing - Sing” dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych

I. Cele konkursu:
- prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
- motywowanie uczniów do nauki języków obcych w atrakcyjny sposób,
- umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich zdolności muzycznych i lingwistycznych szerszej publiczności
II.    Warunki uczestnictwa:
1.    Konkurs jest jednoetapowy, zostanie przeprowadzony w jednej kategorii, w której wezmą udział soliści, duety oraz zespoły.
Termin konkursu: 12 kwietnia 2016 r. godz. 9.00. Miejsce: budynek Gimnazjum nr 1 w Jaśle.
2.    Szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch przedstawicieli. Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 marca 2016 r. na adres szkoły: Gimnazjum nr 1 w Jaśle,
ul. Czackiego 2, tel. 13 446 36 74 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
3.    Wykonawcy prezentują dowolną piosenkę w języku angielskim lub niemieckim. Utwór nie może zawierać treści niecenzuralnych.
4.    Wykonawcy krótko uzasadniają wybór piosenki.
5.    Podkładem muzycznym może być akompaniament własny, płyta CD z półplaybackiem (płytę należy opisać: imię i nazwisko ucznia, szkoła, tytuł utworu). Piosenka może być również wykonana a capella.
6.    Prezentowany utwór może być twórczością własną ucznia (należy uwzględnić taką informację w zgłoszeniu).
7.    Jury, w skład którego wchodzą nauczyciele szkoły będącej organizatorem konkursu, dokonując wyboru zwycięzców bierze pod uwagę następujące kryteria:
- dobór repertuaru,
- interpretacja treści utworu
- indywidualność artystyczna
- poprawność językowa
- ogólny wyraz artystyczny
8.    Laureatami zostają wykonawcy, którzy zajmą miejsca I – III. Otrzymują oni pamiątkowe dyplomy. Nagroda główna to występ laureatów podczas Dni Otwartych w Gimnazjum nr 1 w Jaśle wobec zgromadzonych uczniów i nauczycieli z powiatu jasielskiego (18 marca 2016 r.). Ponadto laureaci otrzymują punkty preferencyjne do klasy dwujęzycznej lub językowej, które będą respektowane w przypadku chęci podjęcia dalszej edukacji w Gimnazjum nr 1 w Jaśle. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
9.     Jury zastrzega sobie dodatkowo możliwość przyznania wyróżnień i nagrody publiczności. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 w Jaśle.
10.    Ewentualne koszty dojazdu na konkurs ponoszą szkoły macierzyste.
11.    Osoby odpowiedzialne za konkurs: mgr Edyta Olesińska, mgr Agnieszka Rzońca, mgr Gabriela Dołęga

Pobierz: Karta zgłoszeniowa


Serdecznie zapraszamy!


 

 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych

Regulamin:
1.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych
z powiatu jasielskiego.
2.    Szkoła może zgłosić nie więcej niż dwóch uczestników z każdego oddziału.
W wyjątkowej sytuacji (np.: braku chętnych z klasy szóstej) szkoła może zgłosić uczniów klas piątych. W celu wyłonienia kandydatów nauczyciele języka angielskiego mogą przeprowadzić etap wewnątrzszkolny.
3.    Zgłoszenia w formie elektronicznej należy kierować na adres:

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej
ul. Czackiego 2
38-200 Jasło
Tel/fax (013) 4463674
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4.    Zgłoszenia należy przesłać do 01 marca 2016 r.
5.    Konkurs odbędzie się 8 marca 2016 r. w budynku Gimnazjum nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej przy ul. Czackiego 2 w Jaśle o godz. 11.00 i będzie miał formę testu pisemnego. Czas trwania konkursu 60 min.
6.    Koszty dojazdu ponoszą szkoły biorące udział w konkursie.
7.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Dni Otwartych w Gimnazjum nr 1.
8.    Laureaci konkursu, czyli uczniowie, którzy zajęli miejsce I – V otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Ponadto 10 finalistów konkursu w przypadku kontynuowania nauki w Gimnazjum nr 1 w Jaśle będzie miało pierwszeństwo  wyboru klasy dwujęzycznej  lub klasy z rozszerzonym językiem angielskim.
9.    Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszej szkoły.
10.    Konkurs będzie sprawdzał umiejętność czytania ze zrozumieniem, gramatykę, słownictwo, komunikację oraz podstawową wiedzę o kulturze i historii Australii

W razie pytań lub wątpliwości zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Informacje można uzyskać u organizatorów konkursu tj. Karoliny Trybuś - Żychowskiej i Agnieszki Głowackiej - Piekarz.

Pobierz: Karta zgłoszeniowa

Serdecznie zapraszamy!


 

 

Powiatowy Konkurs Mitologiczny dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych

 Cele konkursu:

- upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych znajomości jednego  z głównych źródeł kultury europejskiej, jakim jest mitologia,

- rozbudzanie zainteresowań kulturą i historią starożytnej Grecji.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych.Organizatorami konkursu są nauczyciele Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle.

 Regulamin konkursu:

 1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykazanie się wiedzą dotyczącą mitologii greckiej oraz znajomością następujących lektur:

-Jan Parandowski ,,Mitologia"   wyłącznie   rozdziały : Wiadomości wstępne, ,,Bogowie olimpijscy", ,,Bogowie ziemscy", ,,Bogowie światła i powietrza" ,, Wojna trojańska"

-Władysław Kopaliński ,,Słownik mitów i tradycji kultury"( zagadnienia związane z  bogami olimpijskimi,ziemskimi, światła i powietrza i wojną trojańską)

oraz 

przesłanie pracy plastycznej reprezentującej szkołę na temat ,,Bogowie  i bohaterowie greccy. Ich życie i przygody" spełniającej następujące kryteria:

- format A1,

- technika dowolna,

- praca wykonana samodzielnie przez ucznia szkoły.

Praca powinna być opisana na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, do której autor uczęszcza, nazwa szkoły, tytuł pracy) i dostarczona do Gimnazjum nr 1 w Jaśle do 19.02.2016 roku.

Więcej…
 

Regulamin Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych

 

I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Lirycznej dla Szkół Podstawowych ,,Poetyckie A...B...C..." odbędzie się 5 lutego 2016 r.

 

 

Karta zgłoszeniowa i regulamin do pobrania: Karta  


 

 

Wychowawcza akcja biblioteczna ,,Dżentelmen i dama"

 

 

Na przełomie listopada i grudnia biblioteka szkolna realizowała akcję wychowawczą ,, Dżentelmen i dama” . Akcja miała na celu przypomnienie uczniom zasad savoir- vivre’u, doskonalenie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych, zachęcanie do kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz wdrażanie do dbania o własny wygląd. Podczas zajęć bibliotecznych uczennice z klasy 3e przygotowały plakaty profilaktyczno – wychowawcze oraz gazetkę ścienną, propagującą kulturalne zachowanie. Nauczyciele bibliotekarze w ramach lekcji bibliotecznych oraz podczas spotkań pozalekcyjnych w bibliotece szkolnej, przeprowadzili zajęcia wychowawcze propagujące wzorce kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach życiowych. Na zakończenie akcji została przeprowadzona ankieta sprawdzająca poznane wiadomości. Przeprowadzona akcja uświadomiła uczniom, że pojecie ,, dżentelmen i dama” może się odnosić również do współczesnej młodzieży. Propagowanie tradycyjnych wartości jest ponadczasowe.


 

 


Strona 18 z 120
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster