Gimnazjum nr 1 w Jaśle

V Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

Lubisz język angielski i nowe wyzwania językowe? Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych. 

1. Przez 7 tygodni ( od 2 grudnia 2009 do 13 stycznia 2010) na tablicy obok sali nr 16 i na drzwiach sali nr 21 wywieszane będą 2 pytania dotyczące Wielkiej Brytanii, USA i innych krajów anglojęzycznych. Pytania zostaną również umieszczone na stronie internetowej.

2. Odpowiedzi , pisane odręcznie, w języku angielskim należy przekazywać nauczycielom języka angielskiego do następnej środy od daty wywieszenia pytań.

3. Odpowiedzi będą oceniane pod względem merytorycznym i językowym.

4. Przy wyszukiwaniu informacji można korzystać ze słowników, podręczników, encyklopedii, Internetu itp.,ale konieczne jest samodzielne redagowanie odpowiedzi.

5. Laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy uzyskają najwięcej punktów za poprawne odpowiedz złożone terminowo. 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu przyszłego roku.

Czekają dyplomy nagrody rzeczowe.

Zapraszamy. :)

 

Jasielski Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa dla uczniów szkół podstawowych

  

WYNIKI  XI  JASIELSKIEGO KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO  im. H. STEINHAUSA

dla szkół podstawowych

                        21 grudnia 2011 roku w Gimnazjum nr 1 w Jaśle odbył się XI Jasielski Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa dla uczniów szkół podstawowych.

W konkursie wzięło udział 70  uczniów klas V - VI z 20 szkół podstawowych  powiatu jasielskiego, gorlickiego  i  z Krosna.

Uczniowie rozwiązywali 4 zadania punktowane  od  0 ? 6. Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja, która również oceniała prace uczniów według wspólnie opracowanych kryteriów. Prace były kodowane. 

A oto rezultaty matematycznych zmagań:

Nazwisko i imię

/ kod ucznia

Szkoła

Liczba  punktów

Lokata

Zad.1

Zad.2

Zad.3

Zad.4

razem

Zając Anna

SP 4 w Jaśle

6

6

2

6

20

I miejsce

Zajdel Paweł

SP 3 w Krośnie

5

3

5

6

19

II miejsce

Kalisz Anna

SP 2 w Jaśle

1

6

5

6

18

III miejsce

Gajewski Kamil

SP 4 w Jaśle

1

5

6

6

18

III miejsce

Hudyma Agnieszka

SP 2 w Jaśle

6

4

5

2

17

IV miejsce

Węgrzyniak Dawid

SP 4 w Jaśle

3

3

5

6

17

IV miejsce

Jakubek Michał

SP w Trzcinicy

6

0

5

6

17

IV miejsce

Skomiał Krzysztof

SP 6 w Krośnie

1

5

5

6

17

IV miejsce

Zygarowicz Michał

SP 6 w Krośnie

2

3

6

6

17

IV miejsce

Nawrocki Dominik

SP 14 w Krośnie

2

3

6

6

17

IV miejsce

Justkowski Bartosz

SP 3 w Krośnie

4

5

5

2,5

16,5

V miejsce

Niżnik Mariola

SP 6 w Krośnie

2

3

5

6

16

VI miejsce

Gajda Borys

SP 8 w Krośnie

0

4

5,5

6

15,5

wyróżnienie

Biesiadowski Mateusz

SP 1 w Jaśle

1

3

5

6

15

wyróżnienie

Jurczak Anna

SP 14 w Krośnie

1

4

6

4

15

wyróżnienie

Zbylut Laura

SP 4 w Jaśle

1

5

5

3

14

wyróżnienie

Słomski Krzysztof

SP w Ołpinach

2

0

5

6

13

wyróżnienie

Kurdziel Krystian

SP w N.Żmigrodzie

1

3

3

5,5

12,5

wyróżnienie

Jarecka Emilia

SP w Trzcinicy

3

3

5

1,5

12,5

wyróżnienie

Antonik Ilona

SP 4 w Jaśle

1

0

4,5

6

11,5

wyróżnienie

Cichoń Wiktoria

SP 14 w Krośnie

1

3

4,5

3

11,5

wyróżnienie

Szudy Karol

SP 2 w Jaśle

0

0

5

6

11

wyróżnienie

15

0

4

5

1,5

10,5

58

0

4

5

1

10

20

1

0

3

6

10

68

1

1

2

6

10

66

1

0

5

4

10

50

1

0

4,5

4

9,5

27

1

3

4

1,5

9,5

69

1

1

4,5

3

9,5

36

1

0

5

3

9

46

1

3

1,5

3

8,5

23

1

0

6

1,5

8,5

41

1

3

3

1

8

65

1

1

5

1

8

32

1

0

5

2

8

29

0

0

3,5

4

7,5

47

0

0

4,5

3

7,5

2

1

3

2

1

7

1

0

0

2,5

4

6,5

52

0

0

3

3

6

21

1

0

5

0

6

33

0

0

5

1

6

3

1

0

4

1

6

56

0

3

3

0

6

54

1

3

1

1

6

6

0

0

3,5

2

5,5

38

0

3

2,5

0

5,5

57

0

0

2,5

3

5,5

31

1

0

3

1

5

13

0

0

4

1

5

19

1

0

3

1

5

53

1

0

3

1

5

24

0

1

1

3

5

62

0

0

4

1

5

44

0

0

4,5

0,5

5

9

0

0

3,5

1

4,5

16

0

0

3

1,5

4,5

73

0

0

4,5

0

4,5

78

0

0

3

1,5

4,5

75

0

0

4

0

4

48

0

0

3,5

0

3,5

26

0

0

2

1

3

40

0

0

1

2

3

17

0

0

0

3

3

22

0

0

1

2

3

70

0

0

2

0

2

45

0

0

1

0

1

12

0

0

0

1

1

51

0

0

0

0

0

Komisja w składzie: przew. Komisji- Urszula Zoła ? Gimnazjum nr 1 w Jaśle,

                                    Grażyna  Stawarz - SP nr 2 w Jaśle, Grażyna Wolak  - SP w Brzyskach,

                      Aurelia Kurczyńska  i  Alicja Ziaja - Gimnazjum nr 1 w Jaśle

 

             Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie laureatom i wyróżnionym uczniom  oraz ich nauczycielom.

            Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się podczas konferencji matematycznej początkiem marca 2012 r.  Na konferencję zaproszeni będą laureaci konkursu  i wyróżnieni uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami matematyki.
            O dokładnej dacie uroczystości powiadomimy zainteresowanych w późniejszym terminie.

                                                                                  Przewodnicząca Komisji
                                                                                        Urszula Zoła 
Jasło, 28 grudnia  2011  r.         

Regulamin Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa

1. XI edycja Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa odbędzie się 21  grudnia  2011 r.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych szkół podstawowych powiatu jasielskiego. W wyjątkowych wypadkach udział w konkursie może wziąć także uczeń szczególnie uzdolniony z klasy piątej.


3. Organizatorem konkursu jest :

Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle
ul. Czackiego 2, 38-200 Jasło
tel. (0-13) 446 36 74


4. Do udziału mogą być zgłoszeni uczniowie zainteresowani matematyką, osiągający bardzo  dobre wyniki z tego przedmiotu. Każda szkoła do konkursu może zgłosić maksymalnie 2 uczniów z oddziału.


5. Zgłoszenia do konkursu oraz propozycje zadań  (co najmniej dwóch) należy przesłać do 6 grudnia 2011r. na adres organizatora konkursu.  


6. W skład komisji wchodzi trzech nauczycieli ze strony organizatora ( jeden z nich jest przewodniczącym komisji) oraz zaproszeni nauczyciele szkół biorących udział w konkursie.


7. Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie otrzymują do rozwiązania 4 zadania w czasie 120 minut. Zadania dobrane są tak, aby do ich rozwiązania wystarczyła wiedza zdobyta w szkole podstawowej ze szczególnym naciskiem na logiczne myślenie i stosowanie matematyki do rozwiązywania problemów.


8. Prace uczniów są kodowane. Za każde zadanie uczeń dostaje w skali 0 - 6 punktów. Zadania oceniane są według wspólnie opracowanych kryteriów i punktacji .


9. Sześciu najlepszych uczniów zostaje uznanych laureatami konkursu, czterej następni - to wyróżnieni. Nagrody będą wręczane przy udziale laureatów, wyróżnionych uczniów oraz nauczycieli matematyki tych uczniów.
O terminie wręczenia nagród szkoły zostaną powiadomione przez organizatora.

10. Wyniki konkursu ogłoszone będą w ciągu 14 dni od dnia konkursu.


11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z publikacją wyników.

                                                                                Przewodniczący konkursu

 

Andrzejki 2009

26 listopada odbyła się w naszej szkole dyskoteka andrzejkowa podczas której harcerze z 24 DH ,, Błękitni" ( Agata Kwiatek, Agnieszka Bełda, Magdalena Węgrzyn, Anna Okarma, Bartosz Wadowski,Izabela Gorczyca) , nawiązując do staropolskiej tradycji, wróżyli chętnym uczniom i nauczycielom. Każdy, kto chciał poznać swoją przyszłość, mógł zabawić się wróżąc z magicznych kamieni, odgadując los wypisany na dłoni, poznać imię swojej przyszłej sympatii i dowiedzieć się, dzięki wróżbie z butów, kto pierwszy wyjdzie za mąż. Uczniowie chętnie poznawali także swoje horoskopy, dowiadywali się, jaki zawód jest im przeznaczony, a także mogli poznać opinie innych o swoich cechach charakteru.


 

Jednak największą popularnością cieszyło się ,,lanie wosku". Z kształtów, które gorący wosk lany przez klucz utworzył na wodzie, wspólnie odczytywano przyszłość. Zabawa przebiegała w przyjaznej i wesołej atmosferze. Harcerze, wraz z opiekunem, zapraszają do wspólnej zabawy znów za rok.


 

Koncert Pieśni Patriotycznych

Drukuj

 

W niedzielę 22 listopada w kościele p.w. św. Stanisława B. M. w Jaśle o godz. 17 odbył się koncert pieśni patriotyczno - religijnej,podczas którego wystąpili recytatorzy, soliści i chór Gimnazjum nr 1. W czasie koncertu chór oraz soliści wykonali 19 utworów wokalnych przeplatanych piękną poezją o charakterze historycznym.W partiach solowych wystąpili: Ewa Machowska, Angelika Dziedzic, Magdalena Prędka, Michał Romanek; wiersze recytowały Anna Adamik, Klaudia Mastej, Aleksandra Sołek, Aleksandra Walczyk. W koncercie wzięli udział również udział absolwenci naszego gimnazjum , a obecnie uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle Anna Tocka i Mateusz Rówiński. Koncert poprowadził Krzysztof Urbański.


 
Chór Gimnazjum nr 1 wzbogacił również swoim śpiewem uroczystości związane z 90 rocznicą powstania PCK w Jaśle. Dwugłosowe pieśni śpiewane a'cappella zrobiły na słuchaczach duże wrażenie. Podobnie jak i hymn PCK wykonany na początku oficjalnych uroczystości w Jasielskim Domu Kultury
 

III Puchar Święta Niepodległości.

Podobnie jak w latach poprzednich w Rocznicę Odzyskania Niepodległości Gimnazjum nr 1 w Jaśle zorganizowało otwarty turnieju piłki nożnej ?III Puchar Święta Niepodległości?. Zawody odbyły się w dniach 14-15.11.2009 roku w hali sportowej przy ulicy Czackiego i wystartowało w nich 21 zespołów.
Pierwszy dzień zawodów, czyli sobota przeznaczony był na rozgrywki w grupach ?każdy z każdym?. Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansowały do drugiego dnia rywalizacji systemem pucharowym.

W turnieju wystartowało kilka drużyn reprezentujących wysoki poziom sportowy, a większość spotkań była bardzo wyrównana. Warto dodać, że oba półfinały oraz  mecze o III i I miejsce  rozstrzygnęły się dopiero po rzutach karnych.

Zwycięzcą turnieju została drużyna Skensy, wygrywając w finale z Karczmą u Edwarda. Trzecie miejsce wywalczył zespół Gamratu pokonując drużynę Kowalowych.

Tytuł króla strzelców przypadł Bartoszowi Żuławskiemu (Skensy), zdobywcy siedmiu goli, a najlepszym bramkarzem został wybrany Piotr Bajak (również z drużyny Skensy).

Szczegółową relację z obu dni turnieju, oraz wyniki wszystkich spotkań grupowych i pucharowych można znaleźć na stronie internetowej: WWW.e6-sport.pl

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster