Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Dzień Otwarty 2010

26 marca podczas Dnia Otwartego gościliśmy w naszej szkole szóstoklasistów wraz z opiekunami i rodzicami. Tego dnia wszyscy chętni mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej placówki, wziąć udział w pokazach fizycznych i chemicznych, warsztatach i projekcjach multimedialnych , konkursach językowych  i zawodach sportowych,obejrzeć pracownie oraz porozmawiać ze starszymi kolegami.

Tego dnia odbyło się także podsumowanie Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych oraz Powiatowego Konkursu Przyrodniczego.

Fotorelację z Dnia Otwartego można zobaczyć w naszej galerii. 

 

Młodzi Matematycy w Lublinie

            Już po raz trzeci Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej  w Jaśle zorganizowało końcem marca wyjazdową Szkołę Młodych Matematyków. Wzięło  w niej udział 45 laureatów IX Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. Hugona Steinhausa w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów.

Tegoroczna 4-dniowa wycieczka edukacyjna miała na celu  rozwijanie zainteresowań matematycznych, kształcenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, poznawanie ojczystej historii i dziedzictwa narodowego, kształtowanie umiejętności pracy w grupie i właściwych zachowań w różnych sytuacjach.

Wyjazd, tym razem do Lublina, był w całości sfinansowany przez sponsorów: Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie oraz Urząd Miasta Jasła. Wszyscy uczestnicy Szkoły Młodych Matematyków otrzymali koszulki z logo firmowym PGNiG ufundowane przez Gazownię Jasielską, która od początku wspiera ten projekt.

Młodzi matematycy w drodze do Lublina zwiedzili Sandomierz, gdzie zobaczyli m.in. Rynek Starego Miasta z uroczymi kamieniczkami, Ratusz oraz podziwiali fascynujący widok na miasto i okolice z Bramy Opatowskiej.  Niewątpliwą atrakcją był spacer podziemną trasą turystyczną oraz przejście przez furtę Dominikańską zwaną Uchem Igielnym. Oglądali również ważniejsze zabytki Kazimierz Dolnego.

Następny dzień przeznaczony był na zwiedzanie  Lublina. Na zamku lubelskim młodzież mogła zobaczyć zgromadzone zbiory muzealne oraz gotycką Kaplicę Św. Trójcy. Spacerując po Starówce oglądała renesansowe kamieniczki i poznała związane z nimi legendy. Zwiedziła również Cerkiew Prawosławną oraz podziwiała panoramę miasta z platformy widokowej znajdującej się na Wieży Trynitarskiej. Po południu młodzi matematycy odwiedzili lubelskie szkoły wyższe. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim poznali pokrótce  historię  uczelni, zwiedzili muzeum oraz niektóre wydziały. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej  mieli okazję spotkać się z pracownikiem naukowym Wydziału Matematyki i Fizyki dr Agnieszką Kozak i wysłuchać ciekawego wykładu.

Pobyt w podlubelskiej Kozłówce, gdzie młodzież zwiedziła pałac Zamoyskich oraz Galerię Sztuki Socrealizmu, był dla niej ciekawym doświadczeniem. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość poznać bliżej miasto idealne ? Zamość, zwane również Perłą Renesansu lub Padwą  Północy, za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta. Zwiedzili Rynek Wielki wpisany w 1992 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, z pięknym Ratuszem (w renowacji) oraz pięknie odrestaurowanymi ormiańskimi kamieniczkami. Zobaczyli fragmenty umocnień obronnych i wiele obiektów zabytkowych ? m.in. Pałac Zamoyskich, Akademię Zamojskich i Katedrę.

W drodze powrotnej do Jasła grupa matematyków zwiedziła zamek w Łańcucie ? jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Podziwiała zamkowe wnętrza z bogatą i różnorodną kolekcją malarstwa i grafiki, mebli, instrumentów muzycznych, sreber, porcelany, szkła, tkanin i ksiąg. Poznała historię zamku oraz oglądała interesującą kolekcję pojazdów konnych.

Duże wrażenie na  uczestnikach wycieczki wywarł  film 3D Avatar, który mieli okazję zobaczyć w rzeszowskim kinie Helios.

W ramach Szkoły Młodych Matematyków młodzież uczestniczyła w konferencjach matematycznych, na których przedstawiała przygotowane wcześniej przez siebie referaty i prezentacje multimedialne. Wszyscy uczestnicy brali udział w konkursach matematycznych w poszczególnych grupach wiekowych. Rozwiązywali test ze znajomości odwiedzanych miejsc i krain geograficznych oraz quiz o życiu i osiągnięciach patrona Jasielskiego Konkursu Matematycznego ? Hugonie Steinhausie. Wykonywali również plakaty z zakresu profilaktyki uzależnień oraz foldery promujące Szkołę Młodych Matematyków. Wszystkie konkursy kończyły się podsumowaniem oraz rozdaniem dyplomów i cennych nagród rzeczowych. W ramach zajęć integracyjnych odbył się wieczorek zapoznawczy połączony z wyborem Miss i Mistera Młodych Matematyków.

Uczestnictwo w SzMM było dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem. Na kartach Kroniki SzMM młodzież wyraziła swoją wdzięczność i podziękowania dla sponsorów i ma nadzieję na kontynuację tego przedsięwzięcia.

                                                                       W imieniu organizatorów Urszula Zoła

 

Młodzież w Internecie. Profilaktyka zagrożeń.

Uczniowie uczestniczyli w multimedialnych lekcjach wychowawczych ?Stop cyberprzemocy?  według scenariusza zamieszczonego na stronie Dziecko w Sieci.
Zaangażowani w profilaktykę liderzy młodzieżowi Małgorzata Jacek, Oliwia Berkowicz, Karolina Kwilorz z kl. 2h wykonali gazetkę ?Wirtualny świat, realne zagrożenia?.
 03.02.2010  24 uczniów z kl. 1a, 1d, 1e, 1f  wzięło udział w warsztatach profilaktyczno - edukacyjnych prowadzonych przez pedagoga szkolnego.
 Na kółku informatycznym ,pod opieka nauczyciela, została opracowana ulotka informacyjna dotycząca zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w Sieci, wykonane materiały przekazano rodzicom.
Na lekcjach informatyki wykorzystano elementy Kursu e ? learning ?Znajomi - nieznajomi?.
 09.02.2010 odbył się szkolny konkurs wiedzy ?Poznaj bezpieczny Internet?. Wzięło w nim udział  25 uczniów z klas pierwszych, drugich, trzecich.
Pierwsze miejsce zajął Dawid Herbut z kl 2e, drugie Albert Leśniak z kl 3h, trzecie Jakub Błażowski z kl 2h. Pozostali uczestnicy również wykazali się dużą wiedzą.
 Został także zorganizowany konkurs plastyczny na najciekawszy plakat ?Bezpieczni w Sieci?.
Pierwsze miejsce zajął Mateusz Zabawa z klasy 3h, drugie Martyna Strojek i Dagmara Wysocka z  klasy 1b, trzecie Aleksandra Data i Michał Szudy z klasy z 3g. Uczestnikom życzymy dalszych sukcesów. Najlepsze prace zostały zaprezentowane w holu szkoły.
Opisane wyżej przedsięwzięcia przyczyniły się do rozwoju naszych wychowanków i stanowią ważny element w edukacji medialnej gimnazjalistów.
 

Ogólnopolska Olimpiada PCK

Tego roku odbyła się XVIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK . Etap okręgowy miał miejsce 17.03.2010 w Rzeszowie. Wzięło w nim udział 6 szkół z 6 powiatów. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczniowie mieli za zadanie propagować zdrowy styl życia  na terenie szkoły. Nasza uczennica Agata Fuk, przeprowadziła akcję informacyjną połączoną z prezentacją dotyczącą trucizn. Jury doceniło innowacyjność pomysłu. Drugą część stanowiły zadania testowe, z którymi zmagała się młodzież. Miłą informacją jest, ze Agata Fuk zajęła pierwsze miejsce i zakwalifikowała się do etapu centralnego, który odbędzie się pod koniec maja. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


 

 

E - Akademia Przyszłości

Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej zostało zakwalifikowane  do projektu e-Akademia Przyszłości. Do projektu zostało zakwalifikowanych 200 szkół w tym w województwie podkarpackim jedynie 16 szkół, tym bardziej udział jest dla nas powodem do dumy. Projekt e-Akademia Przyszłości jest realizowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Głównym celem Projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych na podstawie opracowanego Gimnazjalnego Programu Kształtowania Kompetencji Kluczowych - połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym,

2) porozumiewanie się w językach obcych,

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,

4) kompetencje informatyczne,

5) umiejętność uczenia się,

6) kompetencje społeczne i obywatelskie,

7) inicjatywność i przedsiębiorczość,

8) świadomość i ekspresja kulturalna.

 

Czas trwania projektu e-Akademia Przyszłości dla uczniów to trzy lata jednego rocznika gimnazjalistów, którzy we wrześniu 2010 roku przekroczą próg naszej szkoły.  Wszystkie działania planowane w Projekcie są ukierunkowane na skuteczność kształtowania kompetencji kluczowych. Uczniowie będą mieli możliwość korzystania z e-learningowych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez ekspertów nie tylko na lekcjach (przy wykorzystaniu tablic interaktywnych) ale również w czasie pozalekcyjnym ? w pracowniach komputerowych w szkole oraz w domu.  Uczniowie wspólnie pracując metodą projektów w Lokalnych Zespołach Projektowych  będą wypracowywać propozycje rozwiązania lokalnych problemów na przykład społecznych, ekologicznych. W ten sposób  będą kształtowane nie tylko umiejętności związane z kompetencjami kluczowymi, ale i postawy.  
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster