Gimnazjum nr 1 w Jaśle

III Jasielski Festiwal Siatkówki

Gimnazjum nr 1 w Jaśle organizuje po raz trzeci masową imprezę sportową ?Jasielski Festiwal Siatkówki?. Głównym celem zawodów jest popularyzacja tej dyscypliny sportu, oraz promowanie aktywnego trybu życia. W ramach festiwalu zaplanowane jest sześć turniejów z podziałem na kategorie wiekowe, a rozgrywki będą odbywać się w hali sportowej przy ulicy Czackiego w dniach 4-9.02.2010 roku.

W latach ubiegłych imprezy siatkarskie przeprowadzone w naszym gimnazjum cieszyły się ogromną popularnością (np. w roku 2009 zgłosiło się 59 zespołów i udział wzięło ponad 500 zawodników). Zgłoszenia do tegorocznych turniejów przyjmowane są do 3.02.2010 roku po dopełnieniu niezbędnych formalności. Szczegóły w komunikacie organizacyjnym.

 

III JASIELSKI  FESTIWAL SIATKÓWKI (4-9 II 2010)

 

Organizatorzy: Gimnazjum nr 1 w Jaśle, UKS Lider

Miejsce: hala sportowa przy ul. Czackiego

 

Turniej A: 4 II 2010 (czwartek) godz. 8.30 - zawody dla dziewcząt z klas

pierwszych gimnazjum (urodzone w roku 1996 i młodsze),

 

Turniej B: 5 II 2010 (piątek) godz. 8.30 - zawody dla chłopców z klas

pierwszych gimnazjum (urodzeni w roku 1996 i młodsi),

 

Turniej C: otwarty turniej dla dorosłych-

6 II 2010 (sobota) godz. 9.00 - mecze eliminacyjne w grupach,

7 II 2010 (niedziela) godz. 9.00 - mecze finałowe systemem pucharowym,

(w jednej drużynie mogą grać kobiety i mężczyźni / w zespole może występować najwyżej jeden zawodnik aktualnie grający (sezon 2009/10) w rozgrywkach ligowych ? przepis ten nie dotyczy urodzonych w roku 1994 i młodszych czyli uczniów gimnazjów).

 

Turniej D: 6-7 II 2010 (sobota/niedziela) godz. 9.00 ? turniej dla kobiet

 

Turniej E: 8 II 2010 (poniedziałek) godz. 8.30 - zawody dla dziewcząt ze szkół

podstawowych (urodzone w roku 1997 i młodsze),

 

Turniej F: 9 II 2010 (wtorek) godz. 8.30 - zawody dla chłopców ze szkół

podstawowych (urodzeni w roku 1997 i młodsi).

Więcej…
 

Halowy Festiwal Piłkarski 2009

HALOWY FESTIWAL PIŁKARSKI

( 15 -18 I 2010 )

 

Organizatorzy:  Gimnazjum nr 1 w Jaśle, UKS Lider.

Miejsce: hala sportowa przy ul Czackiego 2,

Terminy zawodów:

 

Turniej A:  15 I 2010 / godz. 9.00

zawody dla klasy drugiej gimnazjum (ur. w roku 1995 i młodsi),

 

Turniej B (Plus 30): 16-17 I 2010 / godz. 9.00

otwarte zawody dla urodzonych w roku 1980 i starszych,

 

Turniej C:  18 I 2010 / godz. 9.00

 zawody dla szkół podstawowych (ur. w roku 1997 i młodsi).

 

Zgłoszenia i wpisowe:
- termin zgłoszenia do wszystkich turniejów upływa 14 I 2010 (czwartek)

do godz. 10.00

- w turniejach: A i C drużyny nie płacą wpisowego i wystarczy zgłoszenie telefoniczne (zapisy prowadzi K. Bobula / tel. 013 446 36 74),

- w turnieju B ostatecznym potwierdzeniem udziału jest:

a) dostarczenie listy zawodników zgłaszanej drużyny

(data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania),

b) posiadanie badań lekarskich lub dostarczenie oświadczeń o zdolności do udziału w turnieju podpisane własnoręcznie,

c) wpłacenie wpisowego 60 złotych od drużyny.

 

System rozgrywek i losowanie:

- drużyny: bramkarz + 4 zawodników w polu i maksymalnie 5 rezerwowych,

- czas gry: 1 x 15 minut (w turniejach A,C), 2 x 10 minut (w turnieju B),

- sposób rozegrania turnieju zależy od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany przed losowaniem, które odbędzie się 14.01 2010 (czwartek) o godz.16.00 w Gimnazjum nr 1 w Jaśle (sala nr 23 na nowej hali sportowej) - w losowaniu mogą wziąć udział przedstawiciele zgłoszonych drużyn.

 

Nagrody: trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary i dyplomy, a w turnieju B dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja na króla strzelców i najlepszego bramkarza.

 

Postanowienia końcowe:

- organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i w hali sportowej,

- w turniejach A,C szkoły ubezpieczają się we własnym zakresie, a dopuszczenie uczniów do zawodów odbędzie się według zasad stosowanych w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego,

- w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

 

Bieżący serwis turniejowy: na stronie: WWW.e6-sport.pl

 

Więcej…
 

Spektakl ?Poczekalnia?

Uczniowie klasy 2f, pod opieką pedagoga szkolnego, zaangażowali się w działania profilaktyczne obejmujące środowisko szkolne poprzez opracowanie scenariusza i przygotowanie spektaklu "Poczekalnia". 1 grudnia zespół teatralny w składzie: Wojciech Byczek,Szymon Jaracz, Karolina Olszewska, Wojciech Ryba, Sławomir Sterkowicz, Przemysław Stasiowski, Adrian Zając, Wojciech Zima, (Piotr Gąsławski, Daniel Stygar - obsługa techniczna) reprezentował naszą szkołę w Przeglądzie Profilaktycznych Teatrów Uczniowskich Gimnazjów z Powiatu Jasielskiego ,, PRO - SCENKI?? organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle. 11 grudnia klasy 2d, 2f, 2g obejrzały w auli naszej szkoły spektakl profilaktyczny w wykonaniu zespołu uczniów. Zagadnienia poruszane w opisywanym przedstawieniu dotyczyły podstawowych zagrożeń zdrowia i życia XXI wieku, jakim są uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków. Treść sztuki wskazywała na konsekwencje prawne, fizyczne, psychiczne, społeczne, finansowe związane z eksperymentowaniem ze środkami odurzającymi. Spektakl oraz prelekcja po przedstawieniu pokazała jak cenne są umiejętności pro społeczne, które sprzyjają zachowaniu postaw abstynencji wśród gimnazjalistów oraz gdzie zwracać się o pomoc w razie problemów.


 

XVIII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

15 grudnia bieżącego roku odbył się w naszej szkole etap rejonowy XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie poprzez wykształcenie odpowiednich nawyków żywieniowych, zachowań prozdrowotnych, pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń cywilizacyjnych i poznanie sposobów ochrony zdrowia.

W zmaganiach wzięli udział uczniowie z sześciu gimnazjów i siedmiu szkół ponadgimnazjalnych z naszego rejonu. Pierwsza część konkursu obejmowała test składający się z 30 pytań, natomiast druga prezentację przedsięwzięć prozdrowotnych. Ważnym elementem zmagań olimpijskich było przeprowadzanie w szkołach akcji promujących zdrowy styl życia,w które, w swoich placówkach, włączali się rywalizujący ze sobą uczniowie. Można było zauważyć, że młodzież jest bardzo kreatywna i zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest kształtowanie właściwych postaw już od najmłodszych lat. Na szczególną uwagę zasługują akcje promujące honorowe krwiodawstwo, zaangażowanie w kursy pierwszej pomocy i szerzenie wiedzy na temat dbałości o higienę wśród najmłodszych.


W kategorii gimnazjów I miejsce zdobyła Agata Fuk z Gimnazjum nr 1, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Justyna Potera z Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle. Uczennice zakwalifikowały się do etapu okręgowego , który odbędzie się w Rzeszowie. Laureaci konkursu otrzymali wartościowe nagrody, dyplomy oraz puchary dla swoich szkół.

Podczas obrad jury dla zebranych zaśpiewały solistki z chóru naszego gimnazjum.


 

 

Feniks 2009 - fizyka w naszym gimnazjum

8 grudnia 2009 roku uczniowie należący do szkolnego kółka fizycznego Feniks wzięli udział w wykładach i pokazach fizycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim, a następnie sami wykonywali ćwiczenia w pracowniach dydaktyki fizyki pod kierunkiem dra hab. Czesława Kizowskiego. Zadania, z którymi zmagali się uczniowie, nie należały do najprostszych, ale nie zniechęciło to młodych fizyków do pracy. Uczniowie zostali podzieleni na pięć zespołów. Każdy zespół otrzymał inny temat pracy: badanie względności ruchu, znaczenie momentu bezwładności kuli, wahadło matematyczne, prace z wykorzystaniem toru powietrznego. Młodzież sama dokonała analizy wyników i określiła wielkość błędów. Obecnie uczniowie, pod opieką nauczyciela fizyki Małgorzaty Trznadel, pracują nad zadaniem konkursowym do projektu naukowego.

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster