Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Noworoczny Dar 2010

Nasze Gimnazjum po raz  trzynasty włączyło się w szczytną akcję zbierania funduszy na sprzęt medyczny dla Jasielskiego Szpitala Specjalistycznego. 12.01.2010 roku uczniowie klas III a, III h, III f i I g wystąpili na scenie JDK z krótkim montażem słowno - muzycznym , którego mottem były słowa :

 ,,Miłość jest wcześniej niż Życie - Trwa dłużej niż Śmierć"

Wyznaczony przed JDK czas przeznaczony został na śmiech, zabawę i poszukiwanie... Poszukiwanie tak potrzebnej dzisiejszemu człowiekowi obecności i bliskości drugiego człowieka, dlatego w słowach wierszy, scenek dramatycznych i piosenek uczniowie mówili o wzajemnej życzliwości i miłości.

zob. galerię zdjęć

Noworoczny Dar 2010

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

9 lutego 2010 r. po raz szósty na całym świecie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. W związku z tym, grono pedagogiczne oraz uczniowie naszej szkoły podejmą szereg działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom w Sieci.

Planujemy m. in.

 - spotkanie z przedstawicielem Policji w klasach

 - lekcje wychowawcze o temacie "Stop cyberprzemocy"

 - wykonanie gazetki szkolnej

 - przeprowadzenie konkursu wiedzy "Poznaj bezpieczny Internet"

 - konkurs plastyczny "Bezpieczni  w Sieci"

 - warsztaty profilaktyczno - edukacyjne "Bezpieczne korzystanie z Internetu"

 - opracowanie przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela informatyki ulotki informacyjnej dotyczącej  zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w Sieci i przekazanie rodzicom

 - kurs e-learning "Znajomi - nieznajomi" na lekcjach informatyki.

 W Polsce dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Polskie Centru Programu Safer Internet (Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK) a jego Głównym Partnerem jest Fundacja Orange.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2010
 

Szkolny Konkurs Literacki z Języka Angielskiego

8 stycznia 2010 r. rozstrzygnięto Szkolny Konkurs Literacki z Języka Angielskiego.Konkurs polegał na przygotowaniu pracy pisemnej w języku angielskim. Dla klas trzecich była to rozprawka, dla drugich opowiadanie, a dla pierwszych e-mail do przyjaciela o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia w Polsce ? i to właśnie uczniowie klas pierwszych, wykazawszy się pomysłowością i kunsztem językowym zajęli w tym roku trzy czołowe miejsca:

Katarzyna Cierlak z klasy 1 c ? I miejsce

Kacper Kras z klasy 1 h ? II miejsce

Aleksandra Dubiel z klasy 1 h ? III miejsce

Jury w składzie: Gabriela Kluszczyk i Edyta Olesińska oceniało: zawartość merytoryczną, poprawność leksykalno ? gramatyczną, bogactwo językowe oraz formę prac. 

 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych z powiatu jasielskiego.

2. Szkoła może zgłosić nie więcej niż dwóch uczestników z każdego oddziału. W wyjątkowej sytuacji (np.: braku chętnych z klasy szóstej) szkoła może zgłosić uczniów klas piątych. W celu wyłonienia kandydatów nauczyciele języka angielskiego mogą przeprowadzić etap wewnątrzszkolny.

3. Zgłoszenia w formie elektronicznej należy kierować na adres:
Gimnazjum nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej
ul Czackiego 2
38-200 Jasło
tel/fax 0134463674

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
http://gim1jaslo.edu.pl/

4. Zgłoszenia należy przesłać do  2 marca 2012 r.
5. Konkurs odbędzie się 8 marca 2012 r. w budynku Gimnazjum nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej przy ul. Czackiego 2 w Jaśle o godz. 9.00 i będzie miał formę testu pisemnego.

Czas trwania konkursu 60 min.

6. Koszty dojazdu ponoszą szkoły biorące udział w konkursie.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Dni Otwartych w Gimnazjum nr 1.

8. Laureaci konkursu, czyli uczniowie, którzy zajęli miejsce I ? V otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Ponadto 10 finalistów konkursu w przypadku kontynuowania nauki w Gimnazjum nr 1 w Jaśle będzie miało pierwszeństwo  wyboru klasy z rozszerzonym językiem angielskim. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszej szkoły.

9.Konkurs będzie sprawdzał umiejętność czytania ze zrozumieniem, gramatykę, słownictwo, komunikację oraz podstawową wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych.
Zakres materiału znajduje się na stronie internetowej Gimnazjum nr 1.

W razie pytań lub wątpliwości zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Informacje można uzyskać u organizatorów konkursu tj. Karoliny Trybuś-Żychowskiej i Katarzyny Wierzgacz.

ZAKRES MATERIAŁU
Gramatyka

- czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect,
- stopniowanie przymiotników
- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, tworzenie liczby mnogiej, some/any, much/ many/ a lot of
- tryb rozkazujący
- going to
- zaimki osobowe, dzierżawcze, w formie dopełnienia 
-  przyimki
- liczebniki porządkowe
- there is/are
- odmiana czasownika have got
- dopełniacz saksoński

Słownictwo

- kraje, narodowości
- moja rodzina
- świat zwierząt
- dom: pokoje, umeblowanie
- ubrania
- jedzenie
- sport
- rozrywka, hobby
- człowiek: części ciała, opis wyglądu
- zakupy
- szkoła
- określanie czasu: godziny, dni tygodnia, miesiące
- pogoda
- zdrowie
- zawody

Kultura krajów anglojęzycznych

Tematem przewodnim będzie motyw Australii.
Zakres materiału obejmuje podstawowe informacje dotyczące:
symboli, flagi, dużych miast
sławnych ludzi kultury, literatury, filmu, sportu, np. Nicole Kidman, Peter Weir
podstawowych faktów historycznych i geograficznych

 

 

Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas VI szkół podstawowych

             Regulamin
IV Powiatowego Konkursu Przyrodniczego
dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych szkół podstawowych z powiatu jasielskiego. Celem konkursu jest promowanie wiedzy z przyrody wśród uczniów szkół podstawowych.

2. Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie rozwiązują test składający się z pytań (otwartych
i zamkniętych), sprawdzający wiedzę z przyrody w zakresie omawianym w klasach IV ? VI szkoły podstawowej. Czas pracy uczniów wyniesie 45 minut.

3. Szkoła może zgłosić nie więcej niż czterech uczestników z każdego oddziału.
W wyjątkowych sytuacjach (np. braku chętnych uczniów z klas szóstych) szkoła może zgłosić uczniów z klas piątych.

4. W ramach zgłoszenia do konkursu nauczyciel przyrody przygotowuje propozycje pytań konkursowych ? 5 zadań zamkniętych i jedno otwarte.
Zgłoszenia (lista uczestników i propozycje pytań) w formie pisemnej lub elektronicznej należy kierować na adres:

Gimnazjum nr 1 w Jaśle
ul. Czackiego 2
38-200 Jasło
Tel/fax (013) 4463674
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgłoszenia  należy przesłać do 24 lutego 2012 r.

5. Konkurs odbędzie się w Gimnazjum nr 1 w Jaśle 6 marca 2012 r. o godz. 1000.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 w Jaśle
w ciągu 7 dni od dnia konkursu.

7. Tytuł laureata konkursu, dyplom oraz nagrodę rzeczową otrzymają uczniowie, którzy zajmą miejsca I ? V. Uczniowie, którzy zajmą miejsca VI ?X otrzymają tytuł finalisty oraz dyplom. Ponadto laureaci i finaliści konkursu w przypadku kontynuowania nauki
w Gimnazjum nr 1 w Jaśle będą mieli pierwszeństwo wyboru profilu klasy.

8. Koszty organizacyjne konkursu ponosi organizator przy wsparciu sponsorów.
Koszty ewentualnego dojazdu uczestników i opiekunów ponosi ich macierzysta szkoła.


W razie pytań lub wątpliwości zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Informacje można uzyskać u organizatorów konkursu ? Elżbiety Niedźwiedź i Marii Zajchowskiej.

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster