Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Spotkania ze sztuką

3 listopada młodzież naszej szkoły wzięła udział w lekcji w Muzeum Narodowym w Krakowie. Uczniowie, którzy udzielają się w zajęciach pozalekcyjnych ze sztuki, wyjeżdżają dwa razy w roku na edukacyjne zajęcia pozaszkolne. W tym semestrze chętni uczniowie mogli zapoznać się ze sztuką Młodej Polski podczas warsztatów,, Sztuka grozy. O młodopolskich demonach i smutkach". Podczas zajęć podejmowana była problematyka wątków symbolicznych, psychologicznych i ?stanu niepokoju? charakterystycznego dla dzieł tego okresu. Młodzież mogła nauczyć się charakteryzować stylistykę sztuki i klimat okresu Młodej Polski.Uczestnicy próbują skojarzyć poszczególne dzieła z odpowiadającymi im utworami literackimi. Do lekcji muzealnych uczniowie muszą być odpowiednio przygotowani, ważnym jest, by znali cel zajęć i wiedzieli,że lekcja będzie zdominowana przez metody aktywizujące. Lekcje muzealne nie rozpoczynają się ani nie kończą dzwonkiem.

Zajęcia odbywają  się poza szkołą , co sprzyja przyswajaniu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności. Zajęcia w Muzeum Narodowym w Krakowie cieszą się dużą popularnością wśród uczniów naszej szkoły, chętnie biorą udział w wyjazdach, dzięki którym zdobywają nowe doświadczenia.

 

 

Profilaktyka na scenie

30 10 2009 uczniowie klasy 2c, 2f, 2h, 3d, 3e uczestniczyli w programie profilaktyczno-edukacyjnym  ?Uwaga na Internet? realizowanym przez zespół ?Best? z  Częstochowy.  Gimnazjaliści mieli możliwość obejrzenia spektaklu teatralnego oraz wysłuchać prelekcji dotyczącej  zawierania znajomości w Sieci.


Wraz z rozwojem Internetu coraz poważniejszą kwestią staje się bezpieczeństwo użytkowników jakim są dzieci i młodzież. Wszechstronność nowych mediów powoduje, że lista zagrożeń, na które są narażeni, jest długa. Nowe możliwości kontaktowania się i przekazywania informacji za pośrednictwem Internetu zostały dostrzeżone przez przestępców. Młodzież narażona też jest na różnego rodzaju manipulacje, oszustwa, kontakt z przemocą, pornografią, namawianiem do narkotyków i innych uzależnień. Każde dziecko, które używa Internetu, prędzej czy później napotka w nim materiały mogące wywołać u niego szok, a nawet wyrządzić mu krzywdę, albo zetknie się z organizacjami lub osobami, które mogą mieć wobec niego złe zamiary.


Program ?Uwaga na Internet? uczył jak radzić sobie z zagrożeniami, gdy używamy Sieci do kontaktu z nieznajomymi osobami.

 

?Superman?

22 10 2009 odbył się w Rzeszowie finał Wojewódzkiego Konkursu na projekt działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.Organizatorami konkursu byli : Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Uczniowie naszej szkoły Łukasz Gorczyca z klasy 2h i Paweł Jarecki z klasy 2h wykonali prezentację multimedialną ?Superman? . Projekt został bardzo dobrze oceniony przez jury konkursu i zajął II miejsce w województwie.

 

Mistrzostwa Gimnazjum nr 1 klas II i III chłopców ??TRÓJKI? siatkarskie

                                          KLASY  II

                                  Eliminacje 2 X 2009

 Grupa A :     a2, d, e2, f   


1.      a2-d       1:2 (15:12,13:15,11:15)              

2.      e2-f        0:2 (5:15,8:15)                                    

3.      a2-e2     2:0 (15:7,15:6)                                   

4.      d -f         2:0 (16:14,15:12)

5.      a2-f        2:1 (15:13,13:15,15:11)

6.      d-e2       2:0 (15:8,15:7)

 

 Grupa B :    a1, b, e1    

 

1.  a1-b    2:0 (15:6,15:12)

2.  b-e1    0:2 (7:15,6:15)

3.  a1:e1  1:2 (15:12,12:15,8:15)


         Miejsce;                                                                    Miejsce;

I  - d   6 pkt. (6-1)                                                       I ?e1  4 pkt. (4-1)

II -a2  5 pkt. (5-3)                                                       II ?a1 3pkt. (3-2)

III- f    4 pkt. (3-4)                                                       III- b   2pkt. (0-4)

IV- e2 3pkt. (0-6) 

 


Więcej…
 

III Puchar Święta Niepodległośći

Tradycyjny halowy turniej piłki nożnej ?III Puchar Święta Niepodległości?, organizowany przez Gimnazjum nr 1 w Jaśle, w tym roku odbędzie się w dniach 14-15.11.2009 roku. Termin zgłoszeń upływa w dniu 10.11.2009 (wtorek) o godzinie 12.00.

System rozgrywek zależy od ilości drużyn (maksymalnie 24 zespoły).

Poniżej przedstawiamy komunikat organizacyjny turnieju, oraz listę zgłoszenia zespołu i oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

 

 

III PUCHAR ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

( rekreacyjny turniej piłki nożnej )

1)Organizatorzy:  Gimnazjum nr 1 w Jaśle, UKS Lider.

2)Miejsce i termin: hala sportowa Gimnazjum nr 1 w Jaśle, ul Czackiego 2,

14 XI 2009 (sobota)- mecze eliminacyjne w grupach,

15 XI 2009 (niedziela)- finały systemem pucharowym.

3)Uczestnicy: w turnieju mogą występować zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat życia (niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów).

4)Kierownik drużyny: musi być osobą pełnoletnią i odpowiada za osobiste dopełnienie wszystkich formalności oraz za zachowanie członków drużyny podczas zawodów.

5)Zgłoszenia i wpisowe:

- ostateczny termin zgłoszeń upływa 10.11.2009 (wtorek) do godz. 12.00, które w Gimnazjum nr 1 przyjmuje K. Bobula (013 446 36 74), a potwierdzeniem udziału jest:

a) dostarczenie listy zawodników zgłaszanej drużyny

(data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania),

b) posiadanie badań lekarskich lub dostarczenie oświadczeń o zdolności do udziału w turnieju podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego,

c) wpłacenie wpisowego 60 złotych od drużyny.

6)System rozgrywek:

- drużyny: bramkarz + 4 w polu i maksymalnie 5 rezerwowych,

- czas gry: 2 x 10 minut,

- sposób rozegrania turnieju zależy od ilości zgłoszonych drużyn (maksymalnie 24 zespoły) i zostanie podany przed losowaniem.

7) Losowanie: w dniu 10.11.2009 (wtorek), godz. 17.00

8) Nagrody: trzy najlepsze drużyny otrzymają: puchary i dyplomy, a także będzie prowadzona klasyfikacja na króla strzelców i najlepszego bramkarza.

9)Postanowienia końcowe:

- organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i na sali gimnastycznej,

 

Bieżący serwis turniejowy na stronie: WWW.e6-sport.pl

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster