Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

29 grudnia, jak co roku, uczniowie naszej szkoły włączyli się do ogólnopolskiej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. W kilki jasielskich sklepach reprezentanci Samorządu Uczniowskiego prowadzili zbiórkę żywności. Jaślanie bardzo chętnie włączali się do akcji, dzięki czemu zebrano dużą ilość produktów spożywczych. Wszystkie zebrane artykuły spożywcze zostały przekazane organizatorom akcji.


 

IX Jasielski Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa dla szkół podstawowych

2 grudnia 2009 roku w Gimnazjum nr 1 w Jaśle odbył się IX Jasielski Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa dla szkół podstawowych. W konkursie wzięło udział 67 uczniów klas V i VI z 18 szkół podstawowych z powiatu jasielskiego oraz z Krosna

Uczestnicy konkursu przez 120 minut zmagali się  trudnymi zadaniami matematycznym. Ich rozwiązanie wymagało sporo wiedzy, spostrzegawczości oraz umiejętności logicznego i twórczego myślenia. Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja złożona z nauczycieli matematyki w składzie: przew. mgr Urszula Zoła( Gimnazjum nr 1), mgr Ewa Wachel ( Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle), mgr Barbara Halik ( Szkoła Podstawowa w Trzcinicy), mgr Patrycja Jankowska ( Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle), mgr Aurelia Kurczyńska ( Gimnazjum nr 1 w Jaśle), mgr Alicja Ziaja ( Gimnazjum nr 1 w Jaśle)

Komisja ta poprawiała również prace uczniów. Laureatami konkursu zostali: Kamil Fundakowski - Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle, Zofia Kazanecka - Szkoła Podstawowa w Tarnowcu, Bartosz Jaśko - Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle, Aleksandra Forystek - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle, Łukasz Buczyński - Szkoła Podstawowa nr 4 Jasło, Agnieszka Radoń - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle, Mateusz Krzanowski - Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle. Wyróżnieni zostali:Tomasz Piech - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle, Maciej Mączałowski - Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle, Małgorzata Przybyła - Szkoła Podstawowa nr 8 w Jaśle.

Dodatkowo wyróżnieni zostali: Michał Głodzik, Jan Rajchel, Joanna Kościółko ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Krośnie, Dominika Wachel, Bartosz Śliwa , Maciej Frączek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle, Ilona Tomkowicz, Marek Miśkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle, Rafał Czarny Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle, Zuzanna Barzyk Szkoła Podstawowa w Trzcinicy, Olga Konopka Szkoła Podstawowa w Dębowcu, Maciej Czyżowicz Szkoła Podstawowa w Warzycach.

Członkowie Komisji Konkursowej, na czele z Przewodniczącą, składają  gratulacje laureatom, wyróżnionym uczniom, ich rodzicom oraz opiekunom. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się podczas konferencji matematycznej początkiem marca 2010 roku w Gimnazjum nr 1 w Jaśle. O dokładnej dacie konferencji zainteresowani zostaną poinformowani przez przewodniczącą komisji w późniejszym terminie.

 

Światowy Dzień Walki z Aids

 

Organizatorem olimpiady jest Sanepid i Urząd Miasta Jasła, a współorganizatorem Gimnazjum nr 1. Udział w Olimpiadzie wzięły trzyosobowe drużyny z pięciu gimnazjów. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Agata Fuk III G, Anna Podlasek II B, Klaudia Szychta II B. Dziewczęta wywalczyły zaszczytne III miejsce. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.


 

V Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

Lubisz język angielski i nowe wyzwania językowe? Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych. 

1. Przez 7 tygodni ( od 2 grudnia 2009 do 13 stycznia 2010) na tablicy obok sali nr 16 i na drzwiach sali nr 21 wywieszane będą 2 pytania dotyczące Wielkiej Brytanii, USA i innych krajów anglojęzycznych. Pytania zostaną również umieszczone na stronie internetowej.

2. Odpowiedzi , pisane odręcznie, w języku angielskim należy przekazywać nauczycielom języka angielskiego do następnej środy od daty wywieszenia pytań.

3. Odpowiedzi będą oceniane pod względem merytorycznym i językowym.

4. Przy wyszukiwaniu informacji można korzystać ze słowników, podręczników, encyklopedii, Internetu itp.,ale konieczne jest samodzielne redagowanie odpowiedzi.

5. Laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy uzyskają najwięcej punktów za poprawne odpowiedz złożone terminowo. 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu przyszłego roku.

Czekają dyplomy nagrody rzeczowe.

Zapraszamy. :)

 

Jasielski Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa dla uczniów szkół podstawowych

  

WYNIKI  XI  JASIELSKIEGO KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO  im. H. STEINHAUSA

dla szkół podstawowych

                        21 grudnia 2011 roku w Gimnazjum nr 1 w Jaśle odbył się XI Jasielski Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa dla uczniów szkół podstawowych.

W konkursie wzięło udział 70  uczniów klas V - VI z 20 szkół podstawowych  powiatu jasielskiego, gorlickiego  i  z Krosna.

Uczniowie rozwiązywali 4 zadania punktowane  od  0 ? 6. Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja, która również oceniała prace uczniów według wspólnie opracowanych kryteriów. Prace były kodowane. 

A oto rezultaty matematycznych zmagań:

Nazwisko i imię

/ kod ucznia

Szkoła

Liczba  punktów

Lokata

Zad.1

Zad.2

Zad.3

Zad.4

razem

Zając Anna

SP 4 w Jaśle

6

6

2

6

20

I miejsce

Zajdel Paweł

SP 3 w Krośnie

5

3

5

6

19

II miejsce

Kalisz Anna

SP 2 w Jaśle

1

6

5

6

18

III miejsce

Gajewski Kamil

SP 4 w Jaśle

1

5

6

6

18

III miejsce

Hudyma Agnieszka

SP 2 w Jaśle

6

4

5

2

17

IV miejsce

Węgrzyniak Dawid

SP 4 w Jaśle

3

3

5

6

17

IV miejsce

Jakubek Michał

SP w Trzcinicy

6

0

5

6

17

IV miejsce

Skomiał Krzysztof

SP 6 w Krośnie

1

5

5

6

17

IV miejsce

Zygarowicz Michał

SP 6 w Krośnie

2

3

6

6

17

IV miejsce

Nawrocki Dominik

SP 14 w Krośnie

2

3

6

6

17

IV miejsce

Justkowski Bartosz

SP 3 w Krośnie

4

5

5

2,5

16,5

V miejsce

Niżnik Mariola

SP 6 w Krośnie

2

3

5

6

16

VI miejsce

Gajda Borys

SP 8 w Krośnie

0

4

5,5

6

15,5

wyróżnienie

Biesiadowski Mateusz

SP 1 w Jaśle

1

3

5

6

15

wyróżnienie

Jurczak Anna

SP 14 w Krośnie

1

4

6

4

15

wyróżnienie

Zbylut Laura

SP 4 w Jaśle

1

5

5

3

14

wyróżnienie

Słomski Krzysztof

SP w Ołpinach

2

0

5

6

13

wyróżnienie

Kurdziel Krystian

SP w N.Żmigrodzie

1

3

3

5,5

12,5

wyróżnienie

Jarecka Emilia

SP w Trzcinicy

3

3

5

1,5

12,5

wyróżnienie

Antonik Ilona

SP 4 w Jaśle

1

0

4,5

6

11,5

wyróżnienie

Cichoń Wiktoria

SP 14 w Krośnie

1

3

4,5

3

11,5

wyróżnienie

Szudy Karol

SP 2 w Jaśle

0

0

5

6

11

wyróżnienie

15

0

4

5

1,5

10,5

58

0

4

5

1

10

20

1

0

3

6

10

68

1

1

2

6

10

66

1

0

5

4

10

50

1

0

4,5

4

9,5

27

1

3

4

1,5

9,5

69

1

1

4,5

3

9,5

36

1

0

5

3

9

46

1

3

1,5

3

8,5

23

1

0

6

1,5

8,5

41

1

3

3

1

8

65

1

1

5

1

8

32

1

0

5

2

8

29

0

0

3,5

4

7,5

47

0

0

4,5

3

7,5

2

1

3

2

1

7

1

0

0

2,5

4

6,5

52

0

0

3

3

6

21

1

0

5

0

6

33

0

0

5

1

6

3

1

0

4

1

6

56

0

3

3

0

6

54

1

3

1

1

6

6

0

0

3,5

2

5,5

38

0

3

2,5

0

5,5

57

0

0

2,5

3

5,5

31

1

0

3

1

5

13

0

0

4

1

5

19

1

0

3

1

5

53

1

0

3

1

5

24

0

1

1

3

5

62

0

0

4

1

5

44

0

0

4,5

0,5

5

9

0

0

3,5

1

4,5

16

0

0

3

1,5

4,5

73

0

0

4,5

0

4,5

78

0

0

3

1,5

4,5

75

0

0

4

0

4

48

0

0

3,5

0

3,5

26

0

0

2

1

3

40

0

0

1

2

3

17

0

0

0

3

3

22

0

0

1

2

3

70

0

0

2

0

2

45

0

0

1

0

1

12

0

0

0

1

1

51

0

0

0

0

0

Komisja w składzie: przew. Komisji- Urszula Zoła ? Gimnazjum nr 1 w Jaśle,

                                    Grażyna  Stawarz - SP nr 2 w Jaśle, Grażyna Wolak  - SP w Brzyskach,

                      Aurelia Kurczyńska  i  Alicja Ziaja - Gimnazjum nr 1 w Jaśle

 

             Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie laureatom i wyróżnionym uczniom  oraz ich nauczycielom.

            Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się podczas konferencji matematycznej początkiem marca 2012 r.  Na konferencję zaproszeni będą laureaci konkursu  i wyróżnieni uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami matematyki.
            O dokładnej dacie uroczystości powiadomimy zainteresowanych w późniejszym terminie.

                                                                                  Przewodnicząca Komisji
                                                                                        Urszula Zoła 
Jasło, 28 grudnia  2011  r.         

Regulamin Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa

1. XI edycja Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa odbędzie się 21  grudnia  2011 r.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych szkół podstawowych powiatu jasielskiego. W wyjątkowych wypadkach udział w konkursie może wziąć także uczeń szczególnie uzdolniony z klasy piątej.


3. Organizatorem konkursu jest :

Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle
ul. Czackiego 2, 38-200 Jasło
tel. (0-13) 446 36 74


4. Do udziału mogą być zgłoszeni uczniowie zainteresowani matematyką, osiągający bardzo  dobre wyniki z tego przedmiotu. Każda szkoła do konkursu może zgłosić maksymalnie 2 uczniów z oddziału.


5. Zgłoszenia do konkursu oraz propozycje zadań  (co najmniej dwóch) należy przesłać do 6 grudnia 2011r. na adres organizatora konkursu.  


6. W skład komisji wchodzi trzech nauczycieli ze strony organizatora ( jeden z nich jest przewodniczącym komisji) oraz zaproszeni nauczyciele szkół biorących udział w konkursie.


7. Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie otrzymują do rozwiązania 4 zadania w czasie 120 minut. Zadania dobrane są tak, aby do ich rozwiązania wystarczyła wiedza zdobyta w szkole podstawowej ze szczególnym naciskiem na logiczne myślenie i stosowanie matematyki do rozwiązywania problemów.


8. Prace uczniów są kodowane. Za każde zadanie uczeń dostaje w skali 0 - 6 punktów. Zadania oceniane są według wspólnie opracowanych kryteriów i punktacji .


9. Sześciu najlepszych uczniów zostaje uznanych laureatami konkursu, czterej następni - to wyróżnieni. Nagrody będą wręczane przy udziale laureatów, wyróżnionych uczniów oraz nauczycieli matematyki tych uczniów.
O terminie wręczenia nagród szkoły zostaną powiadomione przez organizatora.

10. Wyniki konkursu ogłoszone będą w ciągu 14 dni od dnia konkursu.


11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z publikacją wyników.

                                                                                Przewodniczący konkursu

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster