Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Powiatowy Konkurs Tłumaczenia Poezji Niemieckojęzycznej

Powiatowy Konkurs Tłumaczenia Poezji Niemieckojęzycznej
Eine Perle unter den Gedichten

Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół gimnazjalnych, nauczyciele języka niemieckiego, drodzy gimnazjaliści! Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle serdecznie zaprasza na 3 edycję konkursu, który skierowany jest do uczniów gimnazjum kl. 1-3


l.    CELE KONKURSU:
?    Popularyzowanie poezji niemieckiego obszaru językowego
?    Poszerzanie zasobu słownictwa
?    Rozwijanie u uczniów wrażliwości na poezję
?    Integracja szkół
?    Motywacja do nauki języka niemieckiego
?    Umiejętność pracy ze słownikiem oraz odpowiedni dobór słów w kontekście


2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
?    Nauczyciele języka niemieckiego zgłaszają z danej szkoły kandydatów, którzy uzyskali na I-wszy semestr ocenę co najmniej bardzo dobrą
?    Zgłoszenia prosimy nadsyłać do końca kwietnia 2010 r. na adres:

Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej

ul.Czackiego 2, 38-200 Jasło
tel. (013) 446-36-74


z dopiskiem "Konkurs Tłumaczenia Poezji Niemieckiej", z nazwa szkoły oraz z imieniem i nazwiskiem opiekuna.
?    Konkurs odbędzie się 5 maja 2010 r. o godz. 10.00 w Gimnazjum nr 1 w Jaśle
?    Każdy uczestnik musi posiadać własny słownik polsko-niemiecki lniemiecko-polski


3. PRZEBIEG KONKURSU:
?    Każdy uczeń otrzymuje kartkę z oryginalną wersją wiersza autora z obszaru krajów niemieckojęzycznych, mając do dyspozycji 60 minut na jego przetłumaczenie
?    Ogłoszenie wyników nastąpi w tym samym dniu


4. OCENIE PODLEGAĆ BĘDĄ:
?    Poprawność leksykalna i gramatyczna
?    Indywidualna interpretacja utworu
?    Odpowiedni dobór słów w kontekście
Na laureatów trzech pierwszych miejsc czekają nagrody i dyplomy!
Drogi Gimnazjalisto, nie oczekujemy od Ciebie tłumaczenia "Wort fUr Wort", liczy się Twoja własna interpretacja!


Życzymy wszystkim przyszłym poetom weny twórczej!

 

Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III gimnazjum

Regulamin XIII Powiatowego Konkursu Matematycznego dla klas III

Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 w Jaśle. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III gimnazjów powiatu jasielskiego. Konkurs odbędzie się 16 maja 2012 r o godz. 10.00 w Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle. Czas pracy uczniów wyniesie 90 min. Zestaw zadań konkursowych będzie składał się z 10 zadań zamkniętych i 2 otwartych. 

Cele konkursu:

Popularyzacja wiedzy matematycznej, mobilizowanie uczniów uzdolnionych matematycznie do poszerzenia wiadomości i rozwijania posiadanych umiejętności, umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą i posiadanymi umiejętnościami, wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Tematyka:

Tematyka zadań obejmować będzie wiadomości i umiejętności określone w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla gimnazjum z zakresu matematyki, z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych dotyczących przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.

Literatura:

Podręczniki i zbiory zadań dla gimnazjum.

Propozycje zadań ( 5 zadań zamkniętych i 1 zadanie otwarte ) należy przesłać do 30 kwietnia 2012 r. na adres organizatora z dopiskiem ,,Konkurs matematyczny - propozycje zadań". Do tego dnia należy też dostarczyć listy uczniów biorących udział w konkursie ( średnio 1 osoba z oddziału) wraz z adresem internetowym, na który zostaną przesłane wyniki uzyskane przez reprezentantów.

Zwycięzców konkursu wyłoni komisja składająca się z trzech nauczycieli Gimnazjum nr 1 i dwóch nauczycieli z gimnazjów biorących udział w konkursie. Dyplomy i nagrody przyznaje się finalistom na podstawie liczby zdobytych punktów. Rozdanie nagród nastąpi po poprawie prac.

 

 

 

 

Pogrążeni w smutku

Z WIELKIM SMUTKIEM ŻEGNAMY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ LECHA KACZYŃSKIEGO ,JEGO MAŁŻONKĘ MARIĘ KACZYŃSKĄ ORAZ SENATORA STANISŁAWA ZAJĄCA

Żegnamy także Ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, Przedstawicieli Parlamentu RP, Przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Przedstawicieli Rządu i instytucji państwowych, Przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, Przedstawicieli Kościołów i Wyznań Religijnych, Pracowników Kancelarii Prezydenta RP, Funcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Przedstawicieli Rodzin Katyńskich, innych stowarzyszeń, Pozostałych Ofiar i Członków Załogi samolotu.

Składamy wyrazy najgłębszego współczucia oraz żalu Rodzinom Ofiar tej tragedii.

Dyrekcja Gimnazjum nr 1, nauczyciele , pracownicy, rodzice i uczniowie.

Msza Święta w intencji ofiar została odprawiona we wtorek 13 kwietnia o godz 18.00 w Kościele pw. Św. Stanisława BM oraz w środę 14 kwietnia o godz. 8.10 z udziałem całej społeczności szkolnej.

 

Warta harcerzy na płycie Rynku

13 kwietnia w godz od 10.00 do 14.00 i od 18.00 do 20.00 harcerze z naszej szkoły pełnili honorową wartę przy wizerunkach poległych w katastrofie pod Smoleńskiem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego , jego Małżonki Marii Kaczyńskiej, Senatora Stanisłąwa Zająca - na płycie jasielskiego Rynku oraz w Sali Kondolencyjnej Urzędu Miasta. 24 DH,,Błędkitni" dokonała wpisu w księdze kondolencyjnej.

W uroczystości wzięli udział następujący uczniowie:

Agnieszka Bełda,Magdalena Węgrzyn,Anna Okarma,Michał Grandus,Michał Bieńkowski,Agata Kwiatek,Izabela Gorczyca,Angelika Jarecka,Krzysztof Chudy,Filip Fortuna,Dominik Bysko,Gabriela Krzeszowska,Patrycja Cupek,Aleksandra Jarosz,Agnieszka Szpak,

 

Dzień Otwarty 2010

26 marca podczas Dnia Otwartego gościliśmy w naszej szkole szóstoklasistów wraz z opiekunami i rodzicami. Tego dnia wszyscy chętni mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej placówki, wziąć udział w pokazach fizycznych i chemicznych, warsztatach i projekcjach multimedialnych , konkursach językowych  i zawodach sportowych,obejrzeć pracownie oraz porozmawiać ze starszymi kolegami.

Tego dnia odbyło się także podsumowanie Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych oraz Powiatowego Konkursu Przyrodniczego.

Fotorelację z Dnia Otwartego można zobaczyć w naszej galerii. 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster