Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych z powiatu jasielskiego.

2. Szkoła może zgłosić nie więcej niż dwóch uczestników z każdego oddziału. W wyjątkowej sytuacji (np.: braku chętnych z klasy szóstej) szkoła może zgłosić uczniów klas piątych. W celu wyłonienia kandydatów nauczyciele języka angielskiego mogą przeprowadzić etap wewnątrzszkolny.

3. Zgłoszenia w formie elektronicznej należy kierować na adres:
Gimnazjum nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej
ul Czackiego 2
38-200 Jasło
tel/fax 0134463674

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
http://gim1jaslo.edu.pl/

4. Zgłoszenia należy przesłać do  2 marca 2012 r.
5. Konkurs odbędzie się 8 marca 2012 r. w budynku Gimnazjum nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej przy ul. Czackiego 2 w Jaśle o godz. 9.00 i będzie miał formę testu pisemnego.

Czas trwania konkursu 60 min.

6. Koszty dojazdu ponoszą szkoły biorące udział w konkursie.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Dni Otwartych w Gimnazjum nr 1.

8. Laureaci konkursu, czyli uczniowie, którzy zajęli miejsce I ? V otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Ponadto 10 finalistów konkursu w przypadku kontynuowania nauki w Gimnazjum nr 1 w Jaśle będzie miało pierwszeństwo  wyboru klasy z rozszerzonym językiem angielskim. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszej szkoły.

9.Konkurs będzie sprawdzał umiejętność czytania ze zrozumieniem, gramatykę, słownictwo, komunikację oraz podstawową wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych.
Zakres materiału znajduje się na stronie internetowej Gimnazjum nr 1.

W razie pytań lub wątpliwości zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Informacje można uzyskać u organizatorów konkursu tj. Karoliny Trybuś-Żychowskiej i Katarzyny Wierzgacz.

ZAKRES MATERIAŁU
Gramatyka

- czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect,
- stopniowanie przymiotników
- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, tworzenie liczby mnogiej, some/any, much/ many/ a lot of
- tryb rozkazujący
- going to
- zaimki osobowe, dzierżawcze, w formie dopełnienia 
-  przyimki
- liczebniki porządkowe
- there is/are
- odmiana czasownika have got
- dopełniacz saksoński

Słownictwo

- kraje, narodowości
- moja rodzina
- świat zwierząt
- dom: pokoje, umeblowanie
- ubrania
- jedzenie
- sport
- rozrywka, hobby
- człowiek: części ciała, opis wyglądu
- zakupy
- szkoła
- określanie czasu: godziny, dni tygodnia, miesiące
- pogoda
- zdrowie
- zawody

Kultura krajów anglojęzycznych

Tematem przewodnim będzie motyw Australii.
Zakres materiału obejmuje podstawowe informacje dotyczące:
symboli, flagi, dużych miast
sławnych ludzi kultury, literatury, filmu, sportu, np. Nicole Kidman, Peter Weir
podstawowych faktów historycznych i geograficznych

 

 

Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas VI szkół podstawowych

             Regulamin
IV Powiatowego Konkursu Przyrodniczego
dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych szkół podstawowych z powiatu jasielskiego. Celem konkursu jest promowanie wiedzy z przyrody wśród uczniów szkół podstawowych.

2. Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie rozwiązują test składający się z pytań (otwartych
i zamkniętych), sprawdzający wiedzę z przyrody w zakresie omawianym w klasach IV ? VI szkoły podstawowej. Czas pracy uczniów wyniesie 45 minut.

3. Szkoła może zgłosić nie więcej niż czterech uczestników z każdego oddziału.
W wyjątkowych sytuacjach (np. braku chętnych uczniów z klas szóstych) szkoła może zgłosić uczniów z klas piątych.

4. W ramach zgłoszenia do konkursu nauczyciel przyrody przygotowuje propozycje pytań konkursowych ? 5 zadań zamkniętych i jedno otwarte.
Zgłoszenia (lista uczestników i propozycje pytań) w formie pisemnej lub elektronicznej należy kierować na adres:

Gimnazjum nr 1 w Jaśle
ul. Czackiego 2
38-200 Jasło
Tel/fax (013) 4463674
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgłoszenia  należy przesłać do 24 lutego 2012 r.

5. Konkurs odbędzie się w Gimnazjum nr 1 w Jaśle 6 marca 2012 r. o godz. 1000.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 w Jaśle
w ciągu 7 dni od dnia konkursu.

7. Tytuł laureata konkursu, dyplom oraz nagrodę rzeczową otrzymają uczniowie, którzy zajmą miejsca I ? V. Uczniowie, którzy zajmą miejsca VI ?X otrzymają tytuł finalisty oraz dyplom. Ponadto laureaci i finaliści konkursu w przypadku kontynuowania nauki
w Gimnazjum nr 1 w Jaśle będą mieli pierwszeństwo wyboru profilu klasy.

8. Koszty organizacyjne konkursu ponosi organizator przy wsparciu sponsorów.
Koszty ewentualnego dojazdu uczestników i opiekunów ponosi ich macierzysta szkoła.


W razie pytań lub wątpliwości zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Informacje można uzyskać u organizatorów konkursu ? Elżbiety Niedźwiedź i Marii Zajchowskiej.

 

 

III Jasielski Festiwal Siatkówki

Gimnazjum nr 1 w Jaśle organizuje po raz trzeci masową imprezę sportową ?Jasielski Festiwal Siatkówki?. Głównym celem zawodów jest popularyzacja tej dyscypliny sportu, oraz promowanie aktywnego trybu życia. W ramach festiwalu zaplanowane jest sześć turniejów z podziałem na kategorie wiekowe, a rozgrywki będą odbywać się w hali sportowej przy ulicy Czackiego w dniach 4-9.02.2010 roku.

W latach ubiegłych imprezy siatkarskie przeprowadzone w naszym gimnazjum cieszyły się ogromną popularnością (np. w roku 2009 zgłosiło się 59 zespołów i udział wzięło ponad 500 zawodników). Zgłoszenia do tegorocznych turniejów przyjmowane są do 3.02.2010 roku po dopełnieniu niezbędnych formalności. Szczegóły w komunikacie organizacyjnym.

 

III JASIELSKI  FESTIWAL SIATKÓWKI (4-9 II 2010)

 

Organizatorzy: Gimnazjum nr 1 w Jaśle, UKS Lider

Miejsce: hala sportowa przy ul. Czackiego

 

Turniej A: 4 II 2010 (czwartek) godz. 8.30 - zawody dla dziewcząt z klas

pierwszych gimnazjum (urodzone w roku 1996 i młodsze),

 

Turniej B: 5 II 2010 (piątek) godz. 8.30 - zawody dla chłopców z klas

pierwszych gimnazjum (urodzeni w roku 1996 i młodsi),

 

Turniej C: otwarty turniej dla dorosłych-

6 II 2010 (sobota) godz. 9.00 - mecze eliminacyjne w grupach,

7 II 2010 (niedziela) godz. 9.00 - mecze finałowe systemem pucharowym,

(w jednej drużynie mogą grać kobiety i mężczyźni / w zespole może występować najwyżej jeden zawodnik aktualnie grający (sezon 2009/10) w rozgrywkach ligowych ? przepis ten nie dotyczy urodzonych w roku 1994 i młodszych czyli uczniów gimnazjów).

 

Turniej D: 6-7 II 2010 (sobota/niedziela) godz. 9.00 ? turniej dla kobiet

 

Turniej E: 8 II 2010 (poniedziałek) godz. 8.30 - zawody dla dziewcząt ze szkół

podstawowych (urodzone w roku 1997 i młodsze),

 

Turniej F: 9 II 2010 (wtorek) godz. 8.30 - zawody dla chłopców ze szkół

podstawowych (urodzeni w roku 1997 i młodsi).

Więcej…
 

Halowy Festiwal Piłkarski 2009

HALOWY FESTIWAL PIŁKARSKI

( 15 -18 I 2010 )

 

Organizatorzy:  Gimnazjum nr 1 w Jaśle, UKS Lider.

Miejsce: hala sportowa przy ul Czackiego 2,

Terminy zawodów:

 

Turniej A:  15 I 2010 / godz. 9.00

zawody dla klasy drugiej gimnazjum (ur. w roku 1995 i młodsi),

 

Turniej B (Plus 30): 16-17 I 2010 / godz. 9.00

otwarte zawody dla urodzonych w roku 1980 i starszych,

 

Turniej C:  18 I 2010 / godz. 9.00

 zawody dla szkół podstawowych (ur. w roku 1997 i młodsi).

 

Zgłoszenia i wpisowe:
- termin zgłoszenia do wszystkich turniejów upływa 14 I 2010 (czwartek)

do godz. 10.00

- w turniejach: A i C drużyny nie płacą wpisowego i wystarczy zgłoszenie telefoniczne (zapisy prowadzi K. Bobula / tel. 013 446 36 74),

- w turnieju B ostatecznym potwierdzeniem udziału jest:

a) dostarczenie listy zawodników zgłaszanej drużyny

(data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania),

b) posiadanie badań lekarskich lub dostarczenie oświadczeń o zdolności do udziału w turnieju podpisane własnoręcznie,

c) wpłacenie wpisowego 60 złotych od drużyny.

 

System rozgrywek i losowanie:

- drużyny: bramkarz + 4 zawodników w polu i maksymalnie 5 rezerwowych,

- czas gry: 1 x 15 minut (w turniejach A,C), 2 x 10 minut (w turnieju B),

- sposób rozegrania turnieju zależy od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany przed losowaniem, które odbędzie się 14.01 2010 (czwartek) o godz.16.00 w Gimnazjum nr 1 w Jaśle (sala nr 23 na nowej hali sportowej) - w losowaniu mogą wziąć udział przedstawiciele zgłoszonych drużyn.

 

Nagrody: trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary i dyplomy, a w turnieju B dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja na króla strzelców i najlepszego bramkarza.

 

Postanowienia końcowe:

- organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i w hali sportowej,

- w turniejach A,C szkoły ubezpieczają się we własnym zakresie, a dopuszczenie uczniów do zawodów odbędzie się według zasad stosowanych w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego,

- w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

 

Bieżący serwis turniejowy: na stronie: WWW.e6-sport.pl

 

Więcej…
 

Spektakl ?Poczekalnia?

Uczniowie klasy 2f, pod opieką pedagoga szkolnego, zaangażowali się w działania profilaktyczne obejmujące środowisko szkolne poprzez opracowanie scenariusza i przygotowanie spektaklu "Poczekalnia". 1 grudnia zespół teatralny w składzie: Wojciech Byczek,Szymon Jaracz, Karolina Olszewska, Wojciech Ryba, Sławomir Sterkowicz, Przemysław Stasiowski, Adrian Zając, Wojciech Zima, (Piotr Gąsławski, Daniel Stygar - obsługa techniczna) reprezentował naszą szkołę w Przeglądzie Profilaktycznych Teatrów Uczniowskich Gimnazjów z Powiatu Jasielskiego ,, PRO - SCENKI?? organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle. 11 grudnia klasy 2d, 2f, 2g obejrzały w auli naszej szkoły spektakl profilaktyczny w wykonaniu zespołu uczniów. Zagadnienia poruszane w opisywanym przedstawieniu dotyczyły podstawowych zagrożeń zdrowia i życia XXI wieku, jakim są uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków. Treść sztuki wskazywała na konsekwencje prawne, fizyczne, psychiczne, społeczne, finansowe związane z eksperymentowaniem ze środkami odurzającymi. Spektakl oraz prelekcja po przedstawieniu pokazała jak cenne są umiejętności pro społeczne, które sprzyjają zachowaniu postaw abstynencji wśród gimnazjalistów oraz gdzie zwracać się o pomoc w razie problemów.


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster