Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Wyniki IV Powiatowego Konkursu Mitologicznego dla szkół podstawowych

14 lutego w Gimnazjum nr 1 odbył się IV Powiatowy Konkurs Mitologiczny dla ucznió szkół podstawowych. Konkurs przebiegał w trzech etapach i składał się z częśći plastycznej, odpowiedzi ustnych i testu pisemnego.  Autorzy najlepszych prac plastycznych zostali nagrodzeni indywidualnie.

 

Wyniki IV Powiatowego Konkursu Plastycznego dla szkół podstawowych ?Bogowie i bohaterowie greccy. Ich życie i przygody?


I miejsce ? Tomasz Pacana, Zespół Szkół  w Kołaczycach
II miejsce ? Weronika Wójcik, Zespół Szkół w Tarnowcu
III miejsce ? Kamil Kras, Szkoła Podstawowa nr 2
Wyróżnienie ? Zuzanna Wachel, Szkoła Podstawowa nr 6
Wyróżnienie ? Patrycja Mastaj, Szkoła Podstawowa w Łężynach

Wyniki IV Powiatowego Konkursu Mitologicznego dla szkół podstawowych.
I miejsce ? Paulina Źrebiec i Bartłomiej Krajewski, Szkoła Podstawowa we Wróblowej
(ostateczna suma punktów 94p.)
II miejsce ? Łucja Telesz i Wanda Kurdziel, Szkoła Podstawowa w Łężynach( ostateczna suma punktów 91,5p.)
III miejsce ? Szymon Bal i Piotr Madejczyk, Szkoła Podstawowa w Brzyskach( ostateczna suma punktów 88p.)


Więcej…
 

Regulamin VII Jasielskiego Festiwalu Siatkówki


 

Jasielska Liga Naukowa z Lotosem

Film


 

 

 

Regulamin VIII Powiatowego Konkursu Geograficznego pod hasłem ?ODKRYJ EUROPĘ?

Powiatowy Konkurs Geograficzny
pod hasłem ?ODKRYJ EUROPĘ?

CELE KONKURSU:

-poznanie środowiska geograficznego Europy,
-rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów,
-wdrażanie uczniów do samokształcenia,
-pobudzanie twórczego myślenia,
-rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
-wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół,

REGULAMIN KONKURSU:

1.Organizatorami konkursu są nauczyciele geografii Gimnazjum nr 1 w Jaśle.
2.Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum interesujących się geografią.
3.Konkurs odbędzie się 19 maja 2014 r. o godzinie 10.00 w Gimnazjum nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św.Jadwigi Królowej w Jaśle.

4.Konkurs ma formę pisemną (czas ok.60 minut).

5.Podczas konkursu powiatowego uczestnicy powinni mieć przy sobie przybory kreślarskie, kilka kolorowych kredek lub długopisów oraz kalkulator.

6.Liczba uczestników konkursu podyktowana jest liczbą oddziałów szkolnych:
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle ? do 10 osób
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle ? do 10 osób
Pozostałe gimnazja ? do 5 osób

Wiadomości:
-zróżnicowanie środowiska geograficznego Europy,
-mapa konturowa i podział polityczny Europy,
-atrakcje turystyczne i regiony turystyczne Europy,
-ludność i osadnictwo Europy,
-konflikty zbrojne,
-zróżnicowanie językowo-religijne ludności Europy,
-charakterystyka krajów ? Chorwacja, Litwa

Umiejętności:
-lokalizacja obiektów na mapie konturowej,
-określanie położenia geograficznego i matematycznego punktów,
-przeliczanie wymiarów liniowych i powierzchniowych z zastosowaniem skali,
-obliczanie wysokości górowania gwiazd nad horyzontem w dniach przesileń
i równonocy,
-obliczanie czasu miejscowego,
-obliczanie temperatury powietrza na różnych wysokościach,
-sporządzanie i interpretacja klimatogramów,
-obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej w stopniach i kilometrach,
-obliczanie przyrostu naturalnego, gęstości zaludnienia, przyrostu rzeczywistego,
współczynnika przyrostu naturalnego,
-obliczanie salda migracji i jego interpretacja,
-obliczanie wskaźnika urbanizacji,
-posługiwanie się terminologią geograficzną,

7.Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego z geografii dla gimnazjum.

8.Zgłoszenia uczestników prosimy dokonać w formie pisemnej na załączonym formularzu zgłoszeń do 10 kwietnia 2014 roku na adres:

Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul.Czackiego 2
38-200 Jasło
z dopiskiem ?VIII Powiatowy Konkurs Geograficzny?

9.W skład komisji Konkursu wchodzi dwóch nauczycieli geografii ze strony organizatora
(jeden z nich jest przewodniczącym) oraz jeden nauczyciel zaproszony z innej szkoły.
Prace uczniów są kodowane.

10.Tytuł laureata otrzymują uczniowie, którzy uzyskali najwięcej punktów zajmując miejsca od 1do 5. Uczniowie otrzymują także dyplomy wyróżnienia.

11.Ogłoszenie wyników w dniu 30 maja 2014 r. na stronie internetowej www.gim1jaslo.edu.pl.
Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.

12.Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w ustalonym terminie (zwycięzcy wraz
z opiekunami zostaną poinformowani o terminie odbioru nagród).

13.Informacja dla nauczycieli geografii ? prosimy chętnych nauczycieli
o przesyłanie propozycji zadań do konkursu wraz z kluczem odpowiedzi na adres szkoły (punkt 8) do 31.03.2014 r. Dziękujemy za współpracę.

LITERATURA:

1.Podręczniki do geografii do gimnazjum dla klas I-III.
2.Atlasy geograficzne świata i Polski wydawnictw: PPWK/Nowa Era, Demart, Wiking.
3.Flis J. ?Słownik szkolny-terminy geograficzne?, WSIP, Warszawa.
4.?Tablice geograficzne?, Wyd.Adamantan, Warszawa 2010.
5.?Świat w liczbach 2012/2013?, WSIP, Warszawa 2012.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: www.gim1jaslo.edu.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !                              
                                                                                                             Organizatorzy 
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Więcej…
 

Nowe spojrzenie na doskonalenie nauczycieli

 
 ?Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli  w Powiecie Jasielskim?

Od nowoczesnych szkół oczekuje się, by nadążały za wyzwaniami współczesnego świata. Mają być, i większość stara się być, organizacjami nie tylko ?uczącymi,  ale także ?uczącymi się?.
Nowym oczekiwaniom wychodzi naprzeciw unowocześniony sposób wspierania szkół w zakresie doskonalenia kadry nauczycielskiej.
Zgodnie z wypracowanymi przez ekspertów  rekomendacjami powstał nowoczesny system kompleksowego wspomagania szkół w tym zakresie.
Dotychczas szkoły dostosowywały się do ofert ośrodków doskonalenia,natomiast w założeniach nowego systemu, tematyka szkoleń, które realizowane będą w konkretnych szkołach ma odpowiadać ich realnym potrzebom.
?Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielskim? to projekt pilotażowy, którego beneficjentem jest Powiat Jasielski, a wykonawcą Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jego główne założenia to:
- wspomaganie jest adresowane do szkół, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele,
-  wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, a co za tym idzie ? nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań,
- wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby,

- wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych, samodzielnych form doskonalenia.

W ramach projektu wspomaganiem objętych jest  19 Szkół Podstawowych, 26 Gimnazja, 6 Licea Ogólnokształcące,  6 Technika,  3 Przedszkola.

Informacje o projekcie:

Tytuł:  ?Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez  wdrożenie  zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli  w Powiecie Jasielskim?

Cel główny: Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia  nauczycieli spójnego z potrzebami nauczycieli spójnego  z potrzebami 57 szkół i 3 przedszkoli w Powiecie Jasielskim

Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie:3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju  szkół
Okres realizacji: 01.09.2013 ? 31.08.2015
Obszar realizacji: Powiat Jasielski
Projektodawca: Powiat Jasielski
Biuro projektu:  Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w JaśleJasło ul. Sokoła 6  tel. 13 446 24 26   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 


Strona 12 z 81
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster