Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Rekolekcje

W dniach 16, 17, 18 marca ( środa - piątek) odbędą się Rekolekcje Wielkopostne - ,, Młodość a miłosierdzie " dla młodzieży naszego gimnazjum.

 

grupa I - klasy 3a,b,c,d,e,f,g,h ; 2a,b,c,d

grupa II klasy 1a,b,c,d,e,f,g,h ; 2e,f,g,h

Wyjście do kościoła zgodnie z grafikiem

środa 16.03.2016

grupa I godz. 10.30 - 12.00( zbiórka godz 10.15)

grupa II godz 12.00 - 13.30 ( zbiórka godz 11.45)

 

czwartek 17.03.2016

grupa I godz. 8.00 - 10.00 ( zbiórka godz 7.45)

grupa II godz 10.00 - 12.00 ( zbiórka godz 9.45)

 

piątek  18.03.2016

grupa I godz. 8.00 - 10.00 ( zbiórka godz 7.45)

grupa II godz 10.00 - 12.00 ( zbiórka godz 9.45)


 

 

 

Spotkanie z rodzicami

17 marca 2016 - czwartek odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów klas I,II,III

 

Przydział sal:

godz. 16.00 - klasy III i I

3a - s. 53, 3b - s. 52, 3c -s. 54, 3d - s. 66, 3e - s. 48, 3f - s. 55, 3g - s. 49, 3h - s. 65

1a - s. 56, 1b - s. 39, 1c - w innym terminie, 1d - s. 51, 1e - s. 63, 1f - s. 34, 1g - s. 20, 1h - s. 40

 

godz. 16.45 - klasa II

2a - s. 63, 2b - s. 48, 2c - s. 19, 2d - s. 54, 2e - s.66, 2f - s. 52, 2g - s. 49, 2h - s. 55


 

 

Wyniki Powiatowego Konursu Przyrodniczego 2016

Wyniki VIII Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych

                7 marca 2016 roku odbyła się ósma już edycja Powiatowego Konkursu Przyrodniczego, w którym udział wzięło 61 uczniów z 14 szkół podstawowych powiatu jasielskiego.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu opartego na zagadnieniach z zakresu przyrody, za który można było uzyskać maksymalnie 70 punktów.

Laureatów i finalistów konkursu wraz z opiekunami zapraszamy na Dzień Otwarty Gimnazjum nr 1 w Jaśle - 15 kwietnia 2016 r. o godz. 1100 na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.

Laureaci

Miejsce 1.Roman Gicala - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle (opiekun Lech Polak)

Miejsce 2.Sebastian Strugała - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle (opiekun Lech Polak)

Miejsce 3. Magdalena Pabisz - Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle (opiekun Edyta Gogola)

Miejsce 4.Natalia Zabawa - Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle (opiekun Krystyna Kwiatkowska)

Miejsce 5.Tomasz Nowosielski - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle (opiekun Lech Polak)

Finaliści

Miejsce 6.   Natalia Ryznar - Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle (opiekun Magdalena Nawrot)
ulia Madej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle (opiekun Lech Polak)

Miejsce 7.  Zuzanna Banach-Dziura - Szkoła Podstawowa w Czeluśnicy (opiekun Bożena Majkut-Bochnia)
Wojciech Witalis - Szkoła Podstawowa w Opaciu (opiekun Bogusława Kaleta)

Miejsce 8.Aleksandra Marek - Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle (opiekun Krystyna Kwiatkowska)

Miejsce 9.Aleksandra Prokop - Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle (opiekun Magdalena Nawrot)
Patrycja Kotulak - Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle (opiekun Magdalena Nawrot)
Jakub Dąbrowski - Szkoła Podstawowa w Dębowcu (opiekun Maria Spólnik)
  Weronika Klimek - Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle (opiekun Edyta Gogola)

Miejsce 10. Aleksandra Borda-Sieczkowska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle (opiekun Edyta Gogola)
Zuzanna Gomuła - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle (opiekun Lucyna Polak)
Wiktor Sendra - Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy (opiekun Edyta Gotfryd)

Więcej…
 

Podsumowanie pracy szkoły w pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016

Podsumowanie pracy szkoły w pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016.

Zdjęcia z apelu podsumowującego: Podsumowanie I półrocza2015/2016

 W tegorocznym rankingu klas najlepsze miejsca zdobyły:
        kl. Id – ze śr. ocen 4,63                  
        kl. 2d -         -//-      4,69         
        kl. 3d -         -//-       4,65

Średnia ocen w szkole wyniosła 4,08.
Wyniki konkursów ogólnopolskich.
Odbył się Alfik Humanistyczny i Matematyczny. Na apelu nagrodzone zostały te osoby, które uzyskały najwyższe lokaty.
W Alfiku Humanistycznym I m. w województwie i 4 w kraju zajęła Zuzanna Krzyszczuk z kl. 2d – otrzymała od  organizatorów nagrodę rzeczową o wartości 200zł.


II m. w województwie zajęła Katarzyna Majka z kl. 2f
IV m. – Marek Patrzałek z kl. 2g
V m. – Małgorzata Bugała – kl.2g
VI m. – Aleksandra Potempa z kl. 2d

Najlepszy wynik wśród klas III uzyskał Michał Forystek z kl. 3f za zajęcie II m.w województwie i Olga Błażowska także z klasy 3f za VI m. w województwie.
W klasach I – VI m. w województwie zajęli Stanisław Władyka i Adrian Rachowicz obydwajj z klasy 1d.

Więcej…
 

Powiatowy Konkurs Geograficzny pod hasłem „ODKRYJ EUROPĘ”Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. św. Jadwigi Królowej
w Jaśle
organizuje po raz dziesiąty
Powiatowy Konkurs Geograficzny
pod hasłem „ODKRYJ EUROPĘ”

CELE KONKURSU:

-poznanie środowiska geograficznego Europy,
-rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów,
-wdrażanie uczniów do samokształcenia,
-pobudzanie twórczego myślenia,
-rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
-wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół


REGULAMIN KONKURSU:

1.Organizatorami konkursu są nauczyciele geografii Gimnazjum nr 1 w Jaśle.
2.Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum interesujących się geografią.
3.Konkurs odbędzie się 11 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w Gimnazjum nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św.Jadwigi Królowej w Jaśle.
4.Konkurs ma formę pisemną (czas ok.60 minut).
5.Podczas konkursu powiatowego uczestnicy powinni mieć przy sobie przybory kreślarskie, kilka kolorowych kredek lub długopisów oraz kalkulator.
6.Liczba uczestników konkursu podyktowana jest liczbą oddziałów szkolnych:
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle – do 10 osób
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle – do 10 osób
Pozostałe gimnazja – do 5 osób
Wiadomości:
-zróżnicowanie środowiska geograficznego Europy,
-mapa konturowa i podział polityczny Europy,
-atrakcje turystyczne i regiony turystyczne Europy,
-ludność i osadnictwo Europy,
-zróżnicowanie językowo-religijne ludności Europy,
-charakterystyka krajów – Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, San Marino, Watykan
Umiejętności:
-lokalizacja obiektów na mapie konturowej,
-określanie położenia geograficznego i matematycznego punktów,
-przeliczanie wymiarów liniowych i powierzchniowych z zastosowaniem skali,
-obliczanie wysokości górowania gwiazd nad horyzontem w dniach przesileń
i równonocy,
-obliczanie czasu miejscowego,
-obliczanie temperatury powietrza na różnych wysokościach,
-sporządzanie i interpretacja klimatogramów,
-obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej w stopniach i kilometrach,
-obliczanie przyrostu naturalnego, gęstości zaludnienia, przyrostu rzeczywistego,
-obliczanie salda migracji i jego interpretacja,
-obliczanie wskaźnika urbanizacji,
-posługiwanie się terminologią geograficzną,

7.Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego z geografii dla gimnazjum.

8.Zgłoszenia uczestników prosimy dokonać w formie pisemnej na załączonym formularzu zgłoszeń do 25 kwietnia 2016 roku na adres:

Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul.Czackiego 2
38-200 Jasło
z dopiskiem „X Powiatowy Konkurs Geograficzny”

9.W skład komisji Konkursu wchodzi dwóch nauczycieli geografii ze strony organizatora
(jeden z nich jest przewodniczącym) oraz jeden nauczyciel zaproszony z innej szkoły.
Prace uczniów są kodowane.
10.Tytuł laureata otrzymują uczniowie, którzy uzyskali najwięcej punktów zajmując miejsca od 1do 3. Tytuł finalisty – miejsce 4 i 5. Uczniowie otrzymują także dyplomy wyróżnienia.
11.Ogłoszenie wyników w dniu 20 maja 2016 r. na stronie internetowej www.gim1jaslo.edu.pl.
Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.
12.Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w ustalonym terminie (zwycięzcy wraz
z opiekunami zostaną poinformowani o terminie odbioru nagród).
13.Informacja dla nauczycieli geografii – prosimy chętnych nauczycieli
o przesyłanie propozycji zadań do konkursu wraz z kluczem odpowiedzi na adres szkoły (punkt 8) do 31.03.2016 r. Dziękujemy za współpracę.

LITERATURA:

1.Podręczniki do geografii do gimnazjum dla klas I-III.
2.Atlasy geograficzne świata i Polski wydawnictw: PPWK/Nowa Era, Demart, Wiking.
3.Flis J. „Słownik szkolny-terminy geograficzne”, WSIP, Warszawa.
4.”Tablice geograficzne”, Wyd.Adamantan, Warszawa 2012.
5.”Świat w liczbach 2014/2015”, WSIP, Warszawa 2014.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: www.gim1jaslo.edu.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !                             
                                                                                                             Organizatorzy 

Więcej…
 


Strona 12 z 118
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster