Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Regulamin Biblioteki Szkolnej Gimnazjum nr 1

Regulamin Biblioteki Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. św. Jadwigi Królowej  w Jaśle


I.    Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej.

1.    Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
2.    Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki i do jego przestrzegania.
3.    W bibliotece obowiązuje kultura słowa i kultura osobista.
4.    Przy wypożyczaniu książek należy podać nauczycielowi – bibliotekarzowi imię, nazwisko i klasę.
5.    Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko
6.    Książki oraz czasopisma można wypożyczań na okres 1 miesiąca.
7.    Jednorazowo można pożyczyć maksymalnie 3 pozycje książkowe , w tym 2 lektury oraz 3 czasopisma.
8.    Uczniowie przygotowujący się do konkursów mogą wypożyczyć jednorazowo większą liczbę książek
9.    Przed upływem terminu zwrotu książki czytelnik może prosić o prolongatę czyli przedłużenie terminu wypożyczenia.
10.    Książki z księgozbioru podręcznego można wypożyczyć wyłącznie na 1 dzień ( wypożyczenie przed zamknięciem biblioteki – zwrot następnego dnia rano)
11.    Za przetrzymywanie i zniszczenie książek uczeń otrzymuje ujemne punkty  z zachowania.
12.    Jeżeli uczeń zgubi lub zniszczy książkę zobowiązany jest odkupić taką samą.
13.    Za wypożyczone materiały dydaktyczne wykorzystywane na lekcji odpowiada nauczyciel.
14.    Uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej mogą wypożyczać podręczniki na cały rok szkolny.
15.    Podręczniki dostępne w bibliotece można wypożyczyć na konkretną lekcję.
16.    Z komputerów można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki.
17.    W przypadkach uzasadnionych biblioteka może zażądać zwrotu książek przed upływem terminu.
18.     Czytelnik jest zobowiązany zwrócić wszystkie książki tydzień przed końcem roku szkolnego.

II            Usługi kserograficzne.

1.    Z kserokopiarki mogą korzystać wyłącznie nauczyciele przygotowujący materiały na zajęcia lekcyjne.
2.    W bibliotece nie kseruje się materiałów prywatnych.
3.    Materiały do kserowania należy przynosić z odpowiednim wyprzedzeniem.

III       Kącik czytelniczy
1.    Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich, w obuwiu zmiennym. Plecaki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
2.    W czytelni obowiązuje cisza oraz  zakaz  wnoszenia i spożywania posiłków.
3.    W czytelni można korzystać z materiałów własnych oraz dostępnych w bibliotece.
4.    Książki ze zbioru podręcznego podaje bibliotekarz.
5.    Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzystamy na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię
6.    W razie potrzeby czytelnik może korzystać z własnego przenośnego komputera.
7.    Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w czytelni z ich winy.

 

,,Czytajmy razem"

 


 

30 września uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji ,, Czytajmy razem'" Impreza czytelnicza została zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle w ramach IX Festiwalu Poezji. W sali widowiskowej Jasielskiego Domu kultury zebrali się mieszkańcy miasta, uczniowie, nauczyciele, samorządowcy, policjanci , duchowni i strażnicy miejscy,aby wspólnie przez 30 minut czytać książki, łącznie czytały 724 osoby. Nasi uczniowie czytali następujące pozycje: ,,Władca pierścieni" ,,Oskar i pani Róża", ,,Kamizelka", ,,Bez mojej zgody", ,,I nie było już nikogo" ,, Szatan z siódmej klasy" i wiele innych. Zebrani mogli nie tylko spędzić wspólnie czas czytając, ale także poznać preferencje czytelnicze innych mieszkańców naszego miasta.

 

Więcej…
 

Pasowanie na gimnazjalistę 2014

 „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,to znaczy, żeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim,
ale i dla drugich”.

( św. Jan Paweł  II )

29 września uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności szkolnej. W sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia, podczas którego przedstawiciele klas złożyli ślubowanie, a następnie pan Dyrektor symbolicznym dotknięciem ołówka pasował przewodniczącego każdej klasy pierwszej na gimnazjalistę. Pierwszoklasiści mieli okazję zaprezentować swoje zdolności artystyczne  przed  Gronem Pedagogicznym , Rodzicami oraz przed sobą nawzajem. Uroczystość ta na stałe wpisała się w tradycje naszej szkoły i jest corocznym świętem najmłodszych uczniów.

galeria zdjęć:

Pasowanie na gimnazjalistę 2014

 

Konkursy Przedmiotowe 2014/2015

Podkarpacki Kurator Oświaty ogłosił regulamin wraz z terminami konkursów.

Regulamin

Terminy konkursów:


Konkurs

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

Polonistyczny

6 października 2014 r.

7 listopada 2014 r.

10 stycznia 2015 r.

Historyczny

27 października 2014 r.

6 grudnia 2014 r.

28 lutego 2015 r.

Geograficzny

10 października 2014 r.

22 listopada 2014 r.

23 stycznia 2015 r.

Biologiczny

9 października 2014 r.

15 listopada 2014 r.

16 stycznia 2015 r.

Chemiczny

8 października 2014 r.

14 listopada 2014 r.

17 stycznia 2015 r.

Fizyczny

21 października 2014 r.

21 listopada 2014 r.

24 stycznia 2015 r.

Matematyczny

16 października 2014 r.

29 listopada 2014 r.

21 lutego 2015 r.

Języka angielskiego

23 października 2014 r.

5 grudnia 2014 r.

27 lutego 2015 r.

Języka ukraińskiego

29 października 2014 r.

12 grudnia 2014 r.

26 lutego 2015 r.

Języka francuskiego

7 października 2014 r.

8 listopada 2014 r.

9 stycznia 2015 r.

Języka niemieckiego

28 października 2014 r.

13 grudnia 2014 r.

20 lutego 2015 r.

Informatyczny

4 listopada 2014 r.

14 stycznia 2015 r.

3 października 2015 r.

 

 Każdy uczestnik jest zobowiązany dostarczyć zgodę rodziców / opiekunów na przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia można otrzymać od wychowawcy klasy. 

 

Stypendia Burmistrza Miasta Jasła wręczone.

5 września najzdolniejsi uczniowie z jasielskich gimnazjów i szkół podstawowych otrzymali stypendia Burmistrza Miasta Jasła. Tego roku 62 uczniów otrzymało stypendia za rok szkolny 2013/2014. 45 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce, a 17 za osiągnięcia jednokierunkowe.Aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce gimnazjalista musiał otrzymać wzorową ocenę z zachowania i średnią ocen co najmniej 5,4. Natomiast stypendia za wybitne osiągnięcia zostały przyznane uczniom, którzy uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, tytuł laureata konkursu , przedmiotowego lub tematycznego organizowanego przez Kuratora Oświaty o zasięgu co najmniej ogólnopolskim  lub olimpiady co najmniej drugiego stopnia lub innego konkursu, turnieju bądź zawodów sportowych na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

W naszym gimnazjum co roku mamy wielu wybitnie uzdolnionych uczniów, tym razem stypendia naukowe otrzymali: Ewelina Mastej , Wiktoria Łaba , Katarzyna Stachacz , Aleksandra Stęgowska , Jakub Hańba , Aleksandra Kwast, Paweł Mak, Julia Czyżowicz, Olga Błażowska, Izabela Piątek, Wiktoria Furmanek, Magdalena Adamik, Mateusz Mikrut, Natalia Madej , Małgorzata Majewska, Karol Haberek , Julia Dołęga , Martyna Jarecka,

Stypendia jednokierunkowe otrzymali: Kornelia Gierlicka - osiągnięcia językowe, Karolina Stachura - osiągnięcia humanistyczne, Cezary Bania - osiągnięcia sportowe – walki judo, Agnieszka Ziara - osiągnięcia matematyczne, Anna Zając - osiągnięcia fizyczno-biologiczne, Katarzyna Dyrek - osiągnięcia językowe, Kamil Gajewski - osiągnięcia matematyczne, Konrad Pawlik - osiągnięcia fizyczne, Katarzyna Kolbusz - osiągnięcia sportowe, walki judo, Oliwia Brągiel- osiągnięcia sportowe, walki judo, Joanna Nocula - osiągnięcia sportowe-walki judo, Paulina Górniak - osiągnięcia sportowe walki Judo

galeria zdjęć:

p>Stypendia Burmistrza 2014

 

 


Strona 12 z 91
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster