Gimnazjum nr 1 w Jaśle

XVI POWIATOWY  KONKURS ORTOGRAFICZNY  2017

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi                                      
im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle
zaprasza uczniów gimnazjów do udziału  w
XVI POWIATOWYM  KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM  2017

REGULAMIN
1. Konkurs organizowany jest przez nauczycieli  polonistów Gimnazjum nr 1 w Jaśle.
2. Biorą w nim udział uczniowie gimnazjów z terenów Jasła i powiatu jasielskiego.
3. Zgłoszenia pisemne prosimy przysyłać najpóźniej do 30 kwietnia br. na adres naszej szkoły , mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , bądź faksem nr 13 446 36 74  , z dopiskiem „konkurs ortograficzny”. W zgłoszeniu proszę uwzględnić imienną listę uczestników wraz
z nazwiskiem opiekuna lub osoby zgłaszającej.
4. Zakres konkursu: zasady pisowni polskiej i umiejętności poprawnego pisania na poziomie klasy I, II i III gimnazjum oraz umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim jak również dostrzegania i korygowania błędów językowych w tekście.
5. Konkurs odbędzie się 12 maja 2017 r.  o godzinie 10.00 , w dwóch etapach:

I -  test ortograficzny – 30 min (przerwa 10-15 min)

II – test poprawnościowy – 45 min

6. Nagrody przewidziane są dla laureatów za zajęcie I, II i III miejsca oraz dla 2 finalistów. Przewidziane są również wyróżnienia.
Laureat I miejsca otrzymuje tytuł „Mistrza Ortografii  i Mowy Polskiej”.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 maja 2017 r.

O terminie uroczystego wręczenia nagród poinformujemy oddzielnym komunikatem.
Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem konkursu.

 


Uczestników konkursu wraz z opiekunami prosimy o przybycie 15 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną konkursu
i zgłoszenie się w sekretariacie szkoły w celu sprawdzenia listy uczestników – uczniowie powinni mieć przy sobie ważne legitymacje szkolne.

 


 

 

Konkursy powiatowe organizowane przez Gimnazjum nr 1

NAZWA KONKURSU

TERMIN

Konkurs geograficzny

10.05.2017 godz. 10.00

Konkurs matematyczny

16.05.2017 godz. 10.00

Konkurs ortograficzny i poprawności językowej

12.05.2017 godz. 10.00

Konkurs ekologiczny

„Czyste środowisko”

15.05.2017 godz.10.00

Konkurs tłumaczenia poezji niemieckiej

18.05.2017 godz.10.00

Konkurs „Zostań poliglotą”

06.04.2017 godz. 9.00

 

Powiatowy Konkurs Recytatorski

22 marca br. gościliśmy w murach naszej Szkoły uczestników Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Lirycznej. Do rywalizacji przystąpiło 21 uczniów

z 8 szkół podstawowych Powiatu Jasielskiego. To kontynuacja konkursu zapoczątkowanego w 2004 roku i poświęconego pierwotnie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Tematyką XIV edycji była twórczość pisarzy, których nazwiska zaczynają się na litery: d, e, f, stąd podtytuł "Poetyckie D...E...F...".

Jury w składzie: mgr Danuta Sołtys – wicedyrektor Gimnazjum, mgr Marta Górczyk i mgr Andrzej Papciak z-ca Naczelnika Wydziełu Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle przyznało:

I miejsce – Zuzannie Bernackiej ze Szkoły Podstawowowej nr 4

II miejsce – Patrykowi Kuźniarowiczowi ze Szkoły Podstawowej w Tarnowcu

III miejsce – Magdalenie Pelczar z Zespołu Szkół w Krempnej

Wyróżnieni zostali:

Emilia Gustek – Szkoła Podstawowa w Brzyskach

Wiktoria Ignarska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle

Patrycja Mirus – Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle

Emilia Frankiewicz – Zespół Szkół w Krempnej

Julia Momot – Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle

Laureaci i wyróżnieni nagrody otrzymają wspólnie z innymi uczniami nagrodzonymi w konkursach powiatowych organizowanych przez nasze Gimnazjum. O terminie uroczystości powiadomimy.

  

 

20 marca 2017 (poniedziałek)


odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów klas

I, II, III

16.00 –    konsultacje rodziców uczniów klas I i III


z wychowawcami w salach

klasa

sala

klasa

sala

1a

65

3a

63

1b

55

3b

19

1c

20

3c

34

1d

53

3d

56

1e

39

3e

66

1f

48

3f

52

1g

40

3g

49

1h

51

3h

54

16.00 -  spotkanie rodziców uczniów klas 2a,2b,2c,2d,2h


w ramach programu profilaktycznego


„Archipelag Skarbów” w auli .

17.00 –  konsultacje rodziców uczniów klas II


z wychowawcami w salach .

klasa

sala

2a

56

2b

39

2c

49

2d

19

2e

63

2f

48

2g

20

2h

40

 


 

 

Konkurs plastyczny
Moja szkoła i gRaffiti
Konkurs organizowany jest w ramach projektu Jasielskiej Naukowej Ligii z Lotosem pt.: „Sztuka czy wandalizm? Jak Jaślanie postrzegają graffiti?”
1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Jadwigi Królowej w Jaśle.
2. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Jasła.
3. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie w stylu graffiti nazwy własnej szkoły wraz z elementami, które według Was mogą ją charakteryzować.
4. Graffiti można wykonać na papierze lub dowolnym podłożu w formacie A2 w wybranej przez siebie technice (kredki, farby spray itp.)
5. Podstawowym celem Konkursu jest ukazanie bogactwa alternatywnej sztuki jaką jest graffiti. W naszym mieście na każdym niemal kroku można znaleźć wiele przykładów nielegalnego graffiti, które niszczy i szpeci mury. Prowadzi to do wniosku, że niezmiernie ważne jest edukowanie młodzieży z zakresu estetyki oraz wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za przestrzeń publiczną.

6. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie na potrzeby konkursu).

7. Każda praca musi zawierać imię i nazwisko autora, wiek i nazwę szkoły.
8. Konkurs trwa od 28 lutego do 28 marca 2017 r.
Prace należy dostarczyć do Gimnazjum nr 1 ul. Czackiego 2, 38-200 Jasło do 28 marca
do godz. 1300.
Prace należy dostarczyć do Gimnazjum nr 1 ul. Czackiego 2, 38-200 Jasło do 28 marca
do godz. 1300.
9. Rozstrzygnięcie konkursu „Moja szkoła i graffiti” nastąpi 3 kwietnia 2017r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora pod adresem www.gim1jaslo.edu.pl.
10. Jury Konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora oraz artysta plastyk, oceniać będzie nadesłane prace według następujących kryteriów:
· zgodność z założeniami Konkursu;
· wartość artystyczna i oryginalność pracy;
· estetyka pracy;
· jakość techniczna.
11. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia dyplomów
oraz symbolicznych upominków.
oraz symbolicznych upominków.
12. Prace zostaną zaprezentowane na stronie Gimnazjum nr 1 w Jaśle.
13. Nadesłanie prac na konkurs i podanie swoich danych osobowych jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Gimnazjum nr 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji dostarczonych prac na stronie internetowej szkoły
z podaniem imienia i nazwiska autorów prac.
z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Gimnazjum nr 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji dostarczonych prac na stronie internetowej szkoły
z podaniem imienia i nazwiska autorów prac.
14. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Św. Jadwigi Królowej
ul. Czackiego 2
38- 200 Jasło
tel. 13 44 63674 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zapraszamy do udziału w KoNkuRsiE!
Sandra Gajda, Ania Zdebska, Julia Swiątek
J 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster