Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Jasielski Konkurs im. H. Steinhausa 2015


WYNIKI  XV  JASIELSKIEGO KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO  im. H. STEINHAUSA

dla szkół podstawowych

                   1 grudnia 2015 roku w Gimnazjum nr 1 w Jaśle odbył się XV Jasielski Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa dla uczniów szkół podstawowych.

W konkursie wzięło udział 57  uczniów klas V - VI z 20 szkół podstawowych  powiatu jasielskiego  i  z Krosna.

Uczniowie rozwiązywali 4 zadania punktowane  od  0 – 6. Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja, która również oceniała prace uczniów według wspólnie opracowanych kryteriów. Prace były kodowane. 

 

A oto rezultaty matematycznych zmagań:

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

/ kod ucznia

Szkoła

Liczba  punktów

Lokata

 

Zad.1

Zad.2

Zad.3

Zad.4

razem

1

Krzysztof Olga

SP 6 Krosno

6

6

6

6

24

I miejsce

2

Marek Aleksandra

SP 1 Jasło

3

6

6

6

21

II miejsce

3

Czarnecki Piotr

SP Kołaczyce

6

3

6

6

21

II miejsce

4

Zborowski Jakub

SP 2 Jasło

6

2

5,5

6

19,5

III miejsce

5

Pabisz Magdalena

SP 2 Jasło

6

3

4

6

19

IV miejsce

6

Królikowski Bartosz

SP 12 Jasło

6

3

6

4

19

IV miejsce

7

Kujawski  Hubert

SP 14 Krosno

6

3

6

4

19

IV miejsce

8

Hendzel Gabriela

SP 12 Jasło

6

1

6

5

18

V miejsce

9

Gicala Roman

SP 4 Jasło

6

4

5,5

2

17,5

VI miejsce

10

Wyderka Kamil

SP Tarnowiec

6

2

4

5,5

17,5

VI miejsce

11

Stopa Dawid

SP 8 Jasło

1

6

6

4

17

wyróżnienie

12

Gierlasińska Martyna

SP 6 Krosno

6

3

4

4

17

wyróżnienie

13

Kotulak Patrycja

SP 6 Jasło

6

0

6

4

16

wyróżnienie

14

Preisner Katarzyna

SP 1 Jasło

5

1

4

6

16

wyróżnienie

15

Madej Julia

SP 4 Jasło

6

2

4

4

16

wyróżnienie

16

Gomuła Zuzanna

SP 4 Jasło

6

3

3

3

15

wyróżnienie

17

Pruchnik Sebastian

SP Błażkowa

5

2

3

5

15

wyróżnienie

18

54

 

4

2

4

4

14

 

19

24

 

6

2,5

4

1

13,5

 

20

56

 

3

3

4

2

12

 

21

41

 

6

0

5

1

12

 

22

29

 

2

0

4

6

12

 

23

57

 

1

2

4

5

12

 

24

39

 

4

3

5

0

12

 

25

52

 

2

1

5

4

12

 

26

23

 

4

2

0

5,5

11,5

 

27

1

 

2

0

3

6

11

 

28

5

 

1

0

4,5

5

10,5

 

29

33

 

2

1

4

3

10

 

30

38

 

3

1

5,5

0

9,5

 

31

10

 

0

3

4

2

9

 

32

25

 

0

2

5

2

9

 

33

17

 

0

1,5

5

2

8,5

 

34

4

 

1

1

0

6

8

 

35

6

 

4

2

0

2

8

 

36

26

 

3

1

4

0

8

 

37

19

 

0

0

6

2

8

 

38

49

 

0

2

4

2

8

 

39

48

 

2

2

4

0

8

 

40

36

 

4

4

0

0

8

 

41

53

 

3

2

1

1

7

 

42

14

 

3

0

0

4

7

 

43

58

 

0

1

4

2

7

 

44

18

 

0

1

5,5

0

6,5

 

45

44

 

1

1

4

0

6

 

46

13

 

0

0

2

4

6

 

47

9

 

1

3

0

2

6

 

48

2

 

0

1,5

0

4

5,5

 

49

34

 

2

0

0

3

5

 

50

15

 

3

0,5

0

1

4,5

 

51

11

 

2

2

0

0

4

 

52

59

 

3

1

0

0

4

 

53

8

 

0

0

4

0

4

 

54

3

 

1

0

3

0

4

 

55

28

 

0

0

2,5

0

2,5

 

56

7

 

1,5

0

0

1

2,5

 

57

27

 

1

0

0

0

1

 

Komisja w składzie: przew. Komisji - Urszula Zoła – Gimnazjum nr 1 w Jaśle,

                                     Alicja Ziaja - Gimnazjum nr 1 w Jaśle

             Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie laureatom i wyróżnionym uczniom  oraz ich nauczycielom.

         Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się podczas konferencji matematycznej, która odbędzie się
w Gimnazjum nr 1 w Jaśle   w  marcu 2016 r.  Na konferencję zaproszeni będą laureaci konkursu  i wyróżnieni uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami matematyki.
         O dokładnej dacie uroczystości powiadomimy zainteresowanych w późniejszym terminie.

 

                                                                  Przewodnicząca Komisji
                                                                        Urszula Zoła


 

 

,, To warto przeczytać " - wyniki konkursu

W listopadzie zakończyła się akcja czytelnicza ,,To warto przeczytać" , która była połączona z konkursem na najciekawszą recenzję książki dla młodzieży. Uczniowie naszej szkoły mogli podzielić się swoimi przemyśleniami na temat przeczytanych książek oraz wygrać ciekawe nagrody. 

Prace podlegały ocenie według następujących kryteriów: zgodność pracy z tematem, dostosowanie proponowanej książki młodzieżowej do wieku recenzenta, podanie podstawowych informacji o książce i twór4cy, przedstawienie problematyki utworu, poprawność i spójność językowa, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, poprawność pracy pod względem merytorycznym, funkcjonalność stylu ( styl odpowiedni do formy wypowiedzi)

Wyniki konkursu:

I miejsce Mateusz Uliasz

II miejsce Małgorzata Bugała

III miejsce Paulina Górniak

Wyróżnienia: Marek Patrzałek,Klaudia Jurczyk

Gratulujemy. 

Więcej…
 

Recital Michała Babiarza

19 Listopada w Prywatnej Szkole Muzycznej w ramach "Czwartkowych Spotkań z Muzyką" odbył się recital fortepianowy ucznia klasy III D Michała Babiarza.
Michał jest laureatem wielu konkursów.Jego największe osiągnięcia to:  I miejsce w kategorii muzyka współczesna w "7. Concorso Internazionale di Esecuzione "Giovani Musicisti" - Citta di Treviso (Włochy), II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Nagraniowym "e-Muse" Online Music
Competiton w Atenach

Podczas recitalu wysłuchaliśmy utworów J.S.Bacha, L.V.Beethovena i F.Chopina. Widownię stanowili między innymi nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Jaśle oraz  uczniowie szkoły muzycznej, a także miłośnicy muzyki klasycznej.
Nam najbardziej podobały się utwory Chopina. Muzyka ta poruszyła nasze serca , dzięki profesjonalnemu wykonaniu Michała. Mimo że muzyka poważna jest trudna w odbiorze, potrafi poruszyć serca słuchaczy. Mamy nadzieję, że będziemy mieć możliwość uczestniczenia w wielu recitalach w wykonaniu wspaniałego muzyka, jakim jest Michał Babiarz

 Ola Sroka i Wiktor Nowacki - Szkolny Zespół Redakcyjny

 

 

 

„Co zrobić, aby poprawić sytuację osób niepełnosprawnych w Jaśle?” Projekt.

W ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem, jednym z podjętych zadań było zdobycie informacji o życiu osób niepełnosprawnych na podstawie wywiadu z Panem Ryszardem Dzikiem.
 
    Osobę, którą wybraliśmy do przeprowadzenia wywiadu został Pan Ryszard Dzik, założyciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „PODKARPACIE”. Odpowiedział nam na nurtujące pytania. Organizacja ta zrzesza inwalidów narządów ruchu i działa na rzecz poprawy ich warunków życiowych i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym. Zajmuje się potrzebującymi w różnym wieku. Głównym jej celem jest szeroko pojęta integracja, wyzwalanie inicjatyw w kierunku wszechstronnej rehabilitacji oraz pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Podczas wywiadu dowiedzieliśmy się jak miasto wspiera osoby niepełnosprawne, czym One się zajmują i czego im brakuje w codziennym życiu. Pan Ryszard oznajmił nam iż głównym problemem inwalidów są bariery architektoniczne i trzeba to zmienić. Największym problemem jest brak obniżeń chodnikowych, jest to ogromna przeszkoda w przemieszczaniu się osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich. Pan Ryszard od dawna próbuje zwalczać bariery i nastawienie osób zdrowych do osób posiadających różne stopnie niepełnosprawności. Powiedział nam jednak, że z każdym rokiem widzi postępy w rozwoju naszego miasta, jak i w podejściu ludzi do problemów osób niepełnosprawnych. Głównym mottem stowarzyszenia są słowa:
„Nikt nie jest tak silny, by nie potrzebował pomocy
i nikt nie jest tak słaby by nie móc pomóc innym.”
 Po wywiadzie z Ryszardem Dzikiem mamy naświetlone problemy osób niepełnosprawnych na terenie Jasła.     


Joanna Frączek, Iga Ziemba


 

 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

 

 ( obrazek ze strony internetowej ,,Bliżej przedszkola")

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka. Z okazji tego święta warto przypomnieć, czym są prawa dziecka i dlaczego ważnym jest, by o nich pamiętać. Dawniej uważano, ze dziecko jest własnością rodziców i nie ma prawa samodzielnie o sobie decydować. Ruch Obrony Praw dziecka zaczął powoli kiełkować dopiero z początkiem XX wieku, kiedy to w Wielkiej Brytanii wydano ,,Children Act” – dokument zabraniający zatrudniania dzieci w kopalniach i fabrykach. Sam fakt zwrócenia uwagi na zatrudnianie dzieci, był krokiem milowym na drodze do ochrony ich zdrowia i życia. W 1920 r. powołano Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom (UISE) z siedzibą w Genewie, który to gromadził fundusze na rzecz pomocy dzieciom – ofiarom wojny, stopniowo podejmując starania w celu międzynarodowego uregulowania prawnego ochrony dzieci. W 1924, dzięki jego staraniom, przyjęło Deklarację Praw Dziecka, zwaną Genewską . W Polsce znaczącą rolę w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży odegrał Janusz Korczak. Korczak był zwolennikiem poszanowania praw dzieci. Chciał organizować społeczeństwo dziecięce na zasadach sprawiedliwości, równych praw i obowiązków . W placówkach korczakowskich życie wewnętrzne organizowały takie instytucje jak sejm (dziecięcy parlament), sąd i redagowana w nich prasa. Korczak uważał również, że dzieci mogą nauczyć dorosłych, jak chcą być wychowywane, dlatego ułożył ,,prośby dzieci”:

 1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
2.Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa.
3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
4 Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.
5.Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
8.Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga!
9.Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.
10.Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
14.Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
15.Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
16.Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
17.Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
18.Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
19.Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
20.Nie bój się miłości. Nigdy.

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster