Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM

22 października w auli naszej szkoły miała miejsce uroczysta Inauguracja Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM. Celem projektu jest rozbudzenie w uczniach zainteresowania nauką , kształtowaniem postaw badawczych, odkrywanie uzdolnień i talentów. W ramach Ligi Naukowej uczniowie wykonują i prezentują projekty naukowo - badawcze  z dziedziny matematycznej, przyrodniczej, i humanistycznej, które zostaną poddane ocenie specjalistów oraz nagrodzone przez Burmistrza Miasta Jasła i Grupę Lotos. W ggmnazjum nr 1 realizowane będą 24 projekty pod opieka 8 nauczycieli.

Więcej…
 

Święto Nauczycieli

Czternasty dzień października to w uczniowskim kalendarzyku data szczególna. Obchodzimy wówczas Święto Edukacji Narodowej. Co jednak kryje się pod tą nazwą? Przede wszystkim jest to uroczystość upamiętniająca rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Instytucja ta została utworzona z inicjatywy ostatniego króla elekcyjnego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, który jako władca oświecony zdawał sobie sprawę ze znaczenia edukacji w dziele wychowania młodego pokolenia polaków. Postanowienie to zrealizowane zostało przez Sejm  Rozbioroku obradujący w 1773 roku.

Obecnie dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. Święto  jest również okazją do wyróżnienia najbardziej zasłużonych pracowników, tego dnia Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom Krzyże Zasługi, medale oraz nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Młodzież anszego gimnazjum dla wszyskich pracowników szkoły przygotowała autorksi program artystyczny, który na wesoło przedstawiał naszą szkolną codzienność. Muzyką i spiewem uczniowie dziękowali pedagogom za ich trud i życzyli sukcesów.

Kinga Byś

 

,,Odkrywamy czystą Polskę"

W ramach tegorocznej akcji ,,Sprzątanie świata 2013 - Polska" pod hasłem ,,Odkrywamy czystą Polskę" zapraszamy wszystkich uczniów naszego gimnazjum do wzięcia udziału w kampanii informacyjno - edukacyjnej na temat selektywnej zbiórki odpadów.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nie zadziała, jeśli hego uczestnicy, czyli my wszyscy, nie będziemy wiedzieli jak prawidłowo postępować z odpadami i co zrobić, by było ich jak najmniej. Kampania będzie przebiegać w trzech etapach.

 

- do 20 października uczniowie mają czas na zapoznanie się z treścią ulotki o zasadach segregacji odpadów

- od 21 do 25 października zostanie przeprowadzony ogólnoszkolny test , który wyłoni 50 uczniów do II etapu

- 50 najlepszych uczniów weźmie udział w II etapie konkursu, który będzie polegał na pisaniu testu wiedzy

- 10 najlepszych uczniów otrzyma dyplomy, nagrody książkowe i punkty z zachowania

 

Pasowanie na Gimnazjalistę 2013

27 września uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami i rodzicami zebrali się na uroczystej akademii. Tego dnia cała społeczność szkolna świętowała ,,Pasowanie na Gimnazjalistę". Uroczystość pasowania miała podniosły charakter, gdyż właśnie wtedy uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi gimnazjalistami. Pierwsze dni w szkole mogły się okazać dla niektórych trudne, jednak brać uczniowska starała się, by upłynęły w przyjaznej atmosferze. Starsi koledzy swoje ślubowanie mają już za sobą, jednak wszyscy wiedzą, jak duże znaczenie mają słowa przyrzeczenia. Uczniowie Gimnazjum nr 1 są zobowiązani sumiennie wypełniać obowiązki, hartować swoją wolę, służyć Bogu i Ojczyźnie, a także szanować godność ludzką i umacniać w sobie wiarę w dobro, sprawiedliwość i prawdę.

,, Święta Jadwigo - Królowo Polski. My uczniowie Gimnazjum nr 1 - w obecności naszych Nauczycieli, Rodziców i Opiekunów - ślubujemy na ten sztandar:

Swoją postawą i zachowaniem , codzienną praca i nauką dawać przykład innym, dbać o dobre imię naszej szkoły, której Ty , Święta Jadwigo, Jesteś Patronką

Ślubujemy (...) "

Akademia była również okazją do zaprezentowania talentów artystycznych pierwszoklasistów. Publiczność zgromadzona w sali gimnastycznej szczególnie entuzjastycznie przyjęła występ klasy 1a, która zaśpiewała piosenkę ,, Bałkanica". Tekst utworu został przerobiony tak, by oddawał gimnazjalny nastrój.

Pasowanie na Gimnazjalistę to sięto całej społeczności szkolnej, dlatego cieszymy się,że do grona ,, żaków" wstąpili najmłodsi adepci nauki.

zob. galerię zdjęć: Pasowanie na Gimnazjalistę 2013

 

Prezentacja Samorządu Szkolnego 2013/2014 - apel

20 września w sami gimnastycznej naszej szkoły odbył się apel, podczas którego został zaprezentowany skład nowo wybranego samorządu uczniowskiego. Pan dyrektor - Kazimierz Mikrut, podziękował za pracę ustępującej przewodniczącej Julii Graczyk, jak również wszystkim sekcjom samorządowym. Wyraził także nadzieję, że nowi członkowie samorządu uczniowskiego będą również pracować szerząc dobre imię szkoły, oraz będą dbać o poprawną komunikację między uczniami a Gronem Pedagogicznym


Przewodniczącej - Dominice Oszajcy  i członkom samorządu życzymy udanej i owocnej pracy.

 


Strona 25 z 87
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster