Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Świętujemy uchwalenie Konstytucji 3. Maja

Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie
Uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie.
       Witaj maj, trzeci maj, dla Polaków błogi raj./x2

Ucisk braci naszych cisnął, niemoc w ręku króla spała,
A wtem trzeci maj zabłysnął –i cała Polska powstała.
             Witaj maj, trzeci  maj, dla Polaków błogi raj.


W piersiach rozpacz uwięziona w listopadzie wstrząsła serce,
Wstaje Polska z grobów łona, pierzchają dumni morderce.
            Błysnął znów trzeci maj i  jest wolny błogi kraj!


~~~~

Mistrz zawsze patrzył w niebo czekając natchnienia.
Spojrzał z góry, instrument dumnym okiem zmierzył,
Wzniósł ręce, spuścił razem, w dwa drążki uderzył,
Zdumieli się słuchacze…
Razem ze strun wiela
Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela
Ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bębenki.
Brzmi Polonez Trzeciego Maja! – Skoczne dźwięki
Radością oddychają, radością słuch poją,
Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją -
Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły,
W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły
Po dniu Trzeciego Maja, w ratuszowej sali
Zgodzonego z narodem króla fetowali;
Gdy przy tańcu śpiewano: „Wiwat Król kochany!
Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!”

galeria zdjęć: Uroczysta akademia z okazji 3.Maja


 

 

Dzień Ziemi 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Podczas tegorocznych obchodów uczniowie zwrócili uwagę na zanieczyszczanie planety elektrośmieciami.Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie. Zebrane w punktach zbierania czy odebrane z domu elektrośmieci trafią do zakładu przetwarzania, gdzie nastąpi bezpieczny demontaż sprzętu.  Pozyskane w ten sposób materiały można wykorzystać ponownie do produkcji nowych urządzeń, np. 90% zużytej świetlówki można wykorzystać do produkcji nowej. lektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego, przenikają do gleby. Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie.  Dlatego tak ważne jest oddanie elektrośmieci do specjalnych punktów zbierania, dzięki czemu zostaną one oddane procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej…
 

Pytania Konkursowe XVI Powiatowy Konkurs Ekologiczny Czyste Środowisko – Czysta Woda

,, Miej serce dla przyrody i nie zanieczyszczaj wody”

Człowiek jest wielki nie przez to co ma i kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi.                                                                                            

 Pytania do części ustnej konkursu 

 1. Wyjaśnij, na czym polega konkurencja między osobnikami, podaj przykłady. 

2. Omów drapieżnictwo jako oddziaływanie antagonistyczne – przystosowania drapieżcy i ofiary. 

3. Wyjaśnij, na czym polega pasożytnictwo – podaj przykłady i podział.

4. Omów komensalizm – podaj przykłady. 

5. Omów protokooperację – podaj przykłady. 

6. Omów mutualizm – podaj przykłady. 

7. Przedstaw strukturę i funkcjonowanie ekosystemu.

8. Omów obieg węgla w przyrodzie.

9.  Na wybranym przykładzie omów sukcesję ekologiczną i jej znaczenie w przyrodzie.

10. Omów strukturę socjalną populacji na przykładzie owadów społecznych (polimorfizm).       

11. Omów funkcje (znaczenie) wody.

12. Omów obieg wody w przyrodzie.

13. Omów właściwości wody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14. Zaproponuj, jak należy przeciwdziałać eutrofizacji wód.                                                                                                                      

15. Wymień i scharakteryzuj klasy czystości wód.

16. Podziel wody według znanych Ci kryteriów.

17. Wskaż znane Ci rodzaje i źródła zanieczyszczenia wód.

18. Wymień i krótko omów wskaźniki zanieczyszczeń wód.

19. Wskaż sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniami.

20. Omów przystosowania wybranych roślin i zwierząt do środowiska wodnego.

 

 

Szkolny Konkurs ,,False Friends"

Chcecie sprawdzić jak zaawansowana jest Wasza przyjaźń z ,,Fałszywymi Przyjaciółmi" ( False Friends) ?

Jeśli tak to my,  uczennice klasy III d Ola Liszka, Patrycja Maćkowiak, Iga Świątek, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w teście badającym poziom znajomości False Friends - ,,fałszywych przyjaciół "

Regulamin

1. Test odbędzie się 8.05.2015 r. (piątek) o godz. 8.50 ( l.2)

2. Test  składa się z 5 zadań rozwijających różne umiejętności będzie trwał 30 min.

3. Liczba miejsc jest ograniczona - w teście weźmie udział 20 osób, które jako pierwsze zgłoszą się do nas.

4.Na zgłoszenia czekamy do 04.05.2015 r. ( poniedziałek)

5. Wyniki testu nie wpłyną na ocenę z przedmiotu

6. Wyłonimy najlepszych ( I, II, i III miejsce) 

7. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

8. Wyniki ogłosimy do 15.05.2015 r. ( piątek)

Serdecznie zapraszamy

Ola Liszka, Patrycja Maćkowiak, Iga Świątek


 

 

 

Pomagamy przytulisku ,,Azyl u Majki"

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w jaśle wraz z opiekunami zapoczątkowali akcję pomocy dla przytuliska ,, Azyl u Majki" w Wysokiej Strzyżowskiej k. Strzyżowa.W przytulisku znajduje się około 60 bezdomnych, porzuconych psów. Pani Majka i Pan Adam swoje życie poświęcili pomocy zwierzętom . Prowadzone przez nich przytulisko utrzymują sami, przy pomocy darczyńców i sponsorów. Z tego względu uczniowie naszego gimnazjum , uwrażliwieni na krzywdę porzuconych zwierząt, postanowili pomóc psom przebywającym w przytulisku. Zebrano dużą ilość żywności a także potrzebne miski. Wszystkie dary zawieziono w dwóch turach do przytuliska - w grudniu 2014  oraz w marcu 2015 r. Z powodu niesprzyjającej marcowej pogody, niemożliwym było dotarcie do samego przytuliska. Pan Adam wyszedł nam na przeciw i przewoził dostarczoną żywność na taczkach. Akcja pomocy zwierzętom będzie kontynuowana. zachęcamy wszystkich do pomocy. informacje o zbiórkach można uzyskać w świetlicy szkolnej oraz w szkolnej bibliotece.


Pomagaj! Porzucone psy czekają.

Odwiedź stronę na facebooku Azyl u Majki

galeria zdjęć: Pomagamy przytulisku

 


 

 


Strona 25 z 115
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster