Gimnazjum nr 1 w Jaśle

VI Jasielski Festiwal Siatkówki 2013

Gimnazjum nr 1 w Jaśle pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jasła już po raz szósty organizuje w dniach 14-17 marca br. cykl zawodów siatkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Impreza sportowa składać się będzie z czterech turniejów, które zostaną rozegrane w ciągu czterech dni w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Jaśle przy ul. Czackiego 2.
 Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników siatkówki oraz zespoły zainteresowane uczestnictwem w Turniejach.

 

 

 

REGULAMIN VI JASIELSKIEGO FESTIWALU SIATKÓWKI
(14-17 III 2013)


I) Organizatorzy: Gimnazjum nr 1 w Jaśle, UKS Lider.

II) Miejsce zawodów: hala sportowa Gimnazjum nr 1 w Jaśle; ul. Czackiego 2.

III) Program zawodów na stronie: www.gim1jaslo.edu.pl

Turniej A: 14 III 2013 (czwartek) godz. 8.30 - zawody dla dziewcząt ze szkół podstawowych (urodzone w roku 2000 i młodsze).

Turniej B: 15 III 20113 (piątek) godz. 8.30 - zawody dla chłopców ze szkół podstawowych (urodzeni w roku 2000 i młodsi).

Turniej C: 16 ? 17 III 2013 (sobota/niedziela) godz. 9.00 - otwarty turniej
dla dorosłych (godz. 8.30 ? rozgrzewka).

Turniej D: 17 III 2013 (niedziela) godz. 9.00 ? turniej dla kobiet,

16 III 2013 (sobota) godz. 9.00 - mecze eliminacyjne w grupach (turniej C),

17 III 2013 (niedziela) godz. 9.00 ? półfinał i finał turnieju C,

                                       godz. 9.00 - turniej D kobiet.

W turnieju C w jednej drużynie mogą grać kobiety i mężczyźni. W zespole nie może występować zawodnik aktualnie grający (sezon 2012/13) w rozgrywkach ligowych juniorów lub seniorów.

- przepis ten nie dotyczy urodzonych w roku 1997 i młodszych czyli uczniów gimnazjów.

 

 

 

IV) Zgłoszenia i wpisowe:

1)   Udział drużyny w  turnieju  A  i B można zgłosić najpóźniej trzy dni przed zawodami.

2)   W turniejach: A i B  drużyny nie płacą wpisowego - wystarczy zgłoszenie telefoniczne      (sekretariat Gimnazjum Nr 1 w Jaśle ? tel. 13 446 36 74 w godz. 8.00 ? 15.00).

3)   W turniejach C i D drużynę można zgłosić do dnia 12.03.2012 (wtorek) do godz. 12.00, a ostatecznym potwierdzeniem udziału jest:  

a)   wpłacenie wpisowego 100 złotych od drużyny do sekretariatu Gimnazjum Nr 1 w Jaśle, ul. Czackiego 2, 38-200 Jasło,

b)   dostarczenie listy zawodników zgłaszanej drużyny (data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania ? dane niezbędne do zawarcia polisy ubezpieczenia NW) ? wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu),

c)   dostarczenie oświadczeń o zdolności do udziału w turnieju podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich także przez opiekuna ustawowego ? wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu),

d)   wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście do sekretariatu, lub przesłać faksem na nr: 13 446 36 74, lub pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

e)   korespondencję związaną z organizacją VI Jasielskiego Festiwalu Siatkówki można kierować na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

4)   W turnieju C może uczestniczyć maksymalnie 16 drużyn, a w turnieju D (kobiet) maksymalnie 4 drużyny.

O udziale w turniejach C i D decyduje kolejność zgłoszenia drużyny wraz z wpłatą wpisowego.

V) System rozgrywek:

1)   Sposób rozegrania poszczególnych turniejów zależy od ilości zgłoszonych drużyn.

2)   Losowanie w turniejach C i D odbędzie się 12.03.2013 (wtorek) o godz.16.00 w Gimnazjum nr 1 w Jaśle (sala nr 23).

3)   Ustalanie kolejności drużyn w grupach odbywa się według następujących kryteriów:

  a) większa ilość zdobytych punktów (zwycięstwo-2, przegrana-1, walkower-0),

  b) lepszy stosunek setów pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

  c) lepszy stosunek małych punktów pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

  d) bezpośredni mecz (lub mecze) pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

  e) lepszy stosunek setów w całym turnieju,

  f) lepszy stosunek małych punktów w całym turnieju.

VI) Przepisy gry:

Obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej z uwzględnieniem poniższych zmian:

a)   przed każdym meczem 10 minut rozgrzewki na boisku,

b)   wszystkie mecze gra się do dwóch wygranych setów:

- w turniejach: A i B wszystkie sety są grane do 15 punktów,

- w turniejach C i D dwa pierwsze sety do 25 pkt. a ewentualny trzeci set do 15 pkt.

c)   szkoły podstawowe: drużyny 4 osobowe + maksymalnie 2 rezerwowych, boisko: 7 x 14 m, wysokość siatki: dziewczęta ? 215 cm, chłopcy ? 230 cm, szkoła może zgłosić 2 drużyny w turnieju,

d)   turniej C: drużyny 6 osobowe + maks. 4 rezerwowych, wysokość siatki: 243 cm,

e)   turniej D: drużyny 6 osobowe + maks. 4 rezerwowe, wysokość siatki: 224 cm.

VII) Nagrody: najlepsze drużyny otrzymają puchary, dyplomy i medale oraz nagrody rzeczowe.

VIII) Postanowienia końcowe:

-         organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i w hali sportowej,

-         w turniejach A i B szkoły ubezpieczają się we własnym zakresie,

-         w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

Załącznik nr 1.

ZGŁOSZENIE  DRUŻYNY  DO TURNIEJU

(VI Jasielski Festiwal Siatkówki 16-17 III 2013)

DRUŻYNA: .......................................................................................

KIEROWNIK DR.: ......................................  Tel.........................................

Imię i nazwisko

Data

Urodzenia

PESEL

Adres

zamieszkania

1)

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

4)

 

 

 

 

5)

 

 

 

 

6)

 

 

 

 

7)

 

 

 

 

8)

 

 

 

 

9)

 

 

 

 

10)

 

 

 

 

Potwierdzam prawdziwość danych i zobowiązuję się do opieki nad drużyną.

(data i czytelny podpis kierownika drużyny)  ???????????????????????.

Załącznik nr 2

 

OŚWIADCZENIE

 

...............................................

            ( imię i nazwisko uczestnika )

 

 

...............................................

                     ( data urodzenia )

 

Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału

w zawodach rekreacyjno - sportowych ?VI Jasielskim Festiwalu Siatkówki?

(16-17 III 2013r).

Czytelny podpis uczestnika:

                                                                 

         .............................................. 

 

W przypadku osób niepełnoletnich podpis rodziców lub opiekunów ustawowych:

  

    ....................................................          .........................................................


 

 

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster