Gimnazjum nr 1 w Jaśle

V Jasielski Festiwal Siatkówki

REGULAMIN V JASIELSKIEGO FESTIWALU SIATKÓWKI
(7-11 III 2012)

I) Organizatorzy: Gimnazjum nr 1 w Jaśle, UKS Lider
II) Miejsce zawodów: hala sportowa Gimnazjum nr 1 w Jaśle; ul. Czackiego 2
III) Program zawodów: WWW.gim1jaslo.edu.pl, lub WWW.e6.info.pl
Turniej A: 7 III 2012 (środa) godz. 8.30 - zawody dla dziewcząt ze szkół podstawowych (urodzone w roku 1999 i młodsze)
Turniej B: 8 III 2012 (czwartek) godz. 8.30 - zawody dla chłopców ze szkół podstawowych (urodzeni w roku 1999 i młodsi)
Turniej C: 9 III 2012 (piątek) godz. 8.30 - zawody dla dziewcząt z klas pierwszych gimnazjum (urodzone w roku 1998 i młodsze)
Turniej D: 9 III 2012 (piątek) godz. 8.30 - zawody dla chłopców z klas pierwszych gimnazjum (urodzeni w roku 1998 i młodsi)
Turniej E: 10 III 2012,11 III 2012 (sobota/niedziela) otwarty turniej dla
dorosłych:
10 III 2012 (sobota) godz. 9.00 - mecze eliminacyjne w grupach
11 III 2012 (niedziela) godz. 9.00 - półfinały w grupach i mecze finałowe

Turniej F: 11 III 2012 (niedziela) godz. 9.00 - turniej dla kobiet
W turnieju E w jednej drużynie mogą grać kobiety i mężczyźni. W zespole może występować najwyżej jeden zawodnik aktualnie grający (sezon 2011/12) w rozgrywkach ligowych.
- przepis ten nie dotyczy urodzonych w roku 1996 i młodszych czyli uczniów gimnazjów.

IV) Zgłoszenia i wpisowe:
 1) Udział drużyny w każdym turnieju można zgłosić najpóźniej trzy dni przed zawodami
2) W turniejach: A, B, C, D  drużyny nie płacą wpisowego i wystarczy zgłoszenie telefoniczne (sekretariat Gimnazjum Nr 1 w Jaśle ? Tel. (13) 446 36 74 w godz. 8.00 ? 15.00)
3) W turniejach E, F drużynę można zgłosić do dnia 06.03.2012 (wtorek) do godz. 12.00, a ostatecznym potwierdzeniem udziału jest:
a) dostarczenie listy zawodników zgłaszanej drużyny WWW.gim1jaslo.edu.pl
(data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania)
b) dostarczenie oświadczeń o zdolności do udziału w turnieju podpisane własnoręcznie,
a w przypadku osób niepełnoletnich także przez przedstawiciela ustawowego
c) wpłacenie wpisowego 100 złotych od drużyny do sekretariatu Gimnazjum Nr 1
4) W turnieju E może uczestniczyć maksymalnie 16 drużyn, a w turnieju F (kobiet) maksymalnie 4 drużyny.
O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszenia drużyny wraz z wpłatą wpisowego.
V) System rozgrywek:
1) Sposób rozegrania poszczególnych turniejów zależy od ilości zgłoszonych drużyn.
2) Losowanie w turniejach E, F odbędzie się 06.03.2012 (wtorek) o godz.16.00
w Gimnazjum nr 1 w Jaśle (sala nr 23)
3) Ustalanie kolejności drużyn w grupach według następujących kryteriów:
a) większa ilość zdobytych punktów (zwycięstwo-2, przegrana-1, walkower-0)
b) lepszy stosunek setów pomiędzy zainteresowanymi drużynami
c) lepszy stosunek małych punktów pomiędzy zainteresowanymi drużynami
d) bezpośredni mecz (lub mecze) pomiędzy zainteresowanymi drużynami
e) lepszy stosunek setów w całym turnieju
f) lepszy stosunek małych punktów w całym turnieju

VI) Przepisy gry:
Obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej z uwzględnieniem poniższych zmian:
a) przed każdym meczem 10 minut rozgrzewki na boisku
b) wszystkie mecze gra się do dwóch wygranych setów
- w turniejach: A, B, C, D wszystkie sety są grane do 15 punktów
- w turniejach E, F dwa pierwsze sety do 25 pkt. a ewentualny trzeci set do 15 pkt.
c) szkoły podstawowe: drużyny 4 osobowe + maksymalnie 3 rezerwowych, zmiany dowolne, boisko: 7 x 14 m, wysokość siatki: dziewczęta - 215, chłopcy - 225
d) gimnazja: drużyny 6 osobowe + maksymalnie 4 rezerwowych, boisko: 9 m x 18 m, wysokość siatki: dziewczęta - 215, chłopcy -235
e) turnieje E: drużyny 6 osobowe + maks. 4 rezerwowych, wysokość siatki: 243
f) turniej F: drużyny 6 osobowe + maks. 4 rezerwowych, wysokość siatki: 224

VII) Nagrody: najlepsze drużyny otrzymają puchary, dyplomy i medale.

VIII) Postanowienia końcowe:
- organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i w hali sportowej,
- w turniejach A, B, C, D szkoły ubezpieczają się we własnym zakresie
- podczas turnieju obowiązuje obuwie zamienne
- w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator


 --------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE


...............................................
( imię i nazwisko uczestnika ) 

 ...............................................
( data urodzenia )


Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w zawodach rekreacyjno - sportowych ?V Jasielskim Festiwalu Siatkówki
(10-11 III 2012r).
Czytelny podpis uczestnika:
.............................................. 
W przypadku osób niepełnoletnich podpis rodziców lub opiekunów ustawowych:
 
....................................................          .........................................................


-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZGŁOSZENIE  DRUŻYNY  DO TURNIEJU(V Jasielski Festiwal Siatkówki 10-11 III 2012)DRUŻYNA: .......................................................................................KIEROWNIK DR.: ......................................  Tel.........................................
Imię i nazwiskoDataUrodzeniaPESELAdreszamieszkania
1)

   
2)

   
3)

   
4)

   
5)

   
6)

   
7)    
8)

   
9)

   
10)

   
Potwierdzam prawdziwość danych i zobowiązuję się do opieki nad drużyną.(data i czytelny podpis kierownika drużyny)  ???????????????????????.


 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster