Gimnazjum nr 1 w Jaśle

V Puchar Święta Niepodległości

( rekreacyjny turniej piłki nożnej )

1)  Organizatorzy:  Gimnazjum nr 1 w Jaśle, UKS Lider
2) Miejsce i termin: hala sportowa Gimnazjum nr 1 w Jaśle, ul Czackiego 2,
20 XI 2011 (niedziela) godz. 8.30 ? mecze eliminacyjne w grupach
godz. 13.00  -  finały systemem pucharowym.


3) Uczestnicy

W turnieju mogą występować zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. (niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów).


4) Kierownikiem drużyny musi być osoba pełnoletnia, która osobiście odpowiada za dopełnienie wszystkich formalności oraz za zachowanie członków drużyny podczas zawodów.


5) Zgłoszenia i wpisowe

Z powodów organizacyjnych w turnieju może wystartować maksymalnie 16 drużyn ? o przyjęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszenia i złożenia listy ze składem drużyny oraz kompletu oświadczeń zawodników o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

- termin zgłoszeń upływa 16.11.2011 (środa) do godz. 12.00, które w Gimnazjum nr 1 przyjmuje M. Maczuga (telefon: 501704015),S Rak (telefon: 608670253), a ostatecznym potwierdzeniem udziału jest:
a) dostarczenie listy zawodników zgłaszanej drużyny (data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania),
b) posiadanie badań lekarskich lub dostarczenie oświadczeń o zdolności do udziału w turnieju podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego,
c) wpłacenie wpisowego 100 złotych od drużyny.
6) System rozgrywek:
- drużyny: bramkarz + 4 w polu i maksymalnie 5 rezerwowych,
- czas gry: 2 x 10 minut,
- sposób rozegrania turnieju zależy od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany przed losowaniem.
7) Losowanie: w dniu 16.11.2011 (środa), godz. 16.30 w Gimnazjum nr 1 w Jaśle (sala 23).
8) Nagrody: trzy najlepsze drużyny otrzymają: puchary i dyplomy, a także będzie prowadzona klasyfikacja na króla strzelców i najlepszego bramkarza.
9) Postanowienia końcowe:
- organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i na sali gimnastycznej,
- organizator ubezpiecza uczestników turnieju na podstawie list zgłoszenia dostarczonych przez kierowników drużyn,
- w sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.
 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster