Gimnazjum nr 1 w Jaśle

IV JASIELSKI FESTIWAL SIATKÓWKI

Gimnazjum nr 1 w Jaśle już po raz czwarty planuje zorganizować w dniach 17-27 lutego 2011 roku cykl zawodów siatkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Masowa impreza sportowa będzie składać się z ośmiu turniejów, które zostaną rozegrane w ciągu dziesięciu dni w hali sportowej przy ulicy Czackiego.
IV Jasielski Festiwal Siatkówki sponsorują: Urząd Miasta w Jaśle, Gazownia Jasielska  i Jasielska Sieć Sklepów MPM. Więcej informacji organizacyjnych oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia drużyny można znaleźć w zamieszczonym poniżej regulaminie. Bieżący serwis turniejowy będzie prowadzony na stronie: WWW.e6-sport.pl


REGULAMIN IV JASIELSKIEGO FESTIWALU SIATKÓWKI (17-27 II 2011)

I) Organizatorzy: Gimnazjum nr 1 w Jaśle, UKS Lider
II) Miejsce zawodów: hala sportowa w Jaśle przy ul. Czackiego 2
III) Program zawodów:

Turniej A: 17 II 2011 (czwartek) godz. 8.30 ? Gimnazjada powiatowa chłopców (urodzeni w roku 1995 i młodsi)

Turniej B: 18 II 2011 (piątek) godz. 8.30 ? Gimnazjada powiatowa dziewcząt (urodzone w roku 1995 i młodsze)

Turniej C: 22 II 2011 (wtorek) godz. 8.30 - zawody dla dziewcząt z klas pierwszych gimnazjum (urodzone w roku 1997 i młodsze)

Turniej D:  23 II 2011 (środa) godz. 8.30 - zawody dla chłopców z klas pierwszych gimnazjum (urodzeni w roku 1997 i młodsi)

Turniej E:  24 II 2011 (czwartek) godz. 8.30 - zawody dla dziewcząt ze szkół podstawowych (urodzone w roku 1998 i młodsze)

Turniej F:  25 II 2011 (piątek) godz. 8.30 - zawody dla chłopców ze szkół podstawowych (urodzeni w roku 1998 i młodsi)

Turniej G: 26-27 II 2010 (sobota/niedziela) godz. 9.00 ? turniej dla kobiet

Turniej H: otwarty turniej dla dorosłych
26 II 2010 (sobota) godz. 9.00 - mecze eliminacyjne w grupach,
27 II 2010 (niedziela) godz. 9.00 - finały systemem pucharowym
(w jednej drużynie mogą grać kobiety i mężczyźni / w zespole może występować najwyżej jeden zawodnik aktualnie grający (sezon 2010/11) w rozgrywkach ligowych
- przepis ten nie dotyczy urodzonych w roku 1995 i młodszych czyli uczniów gimnazjów)

IV) Zgłoszenia i wpisowe:
1) Udział drużyny w każdym turnieju można zgłosić najpóźniej trzy dni przed zawodami
2) W turniejach: A, B, C, D, E, F drużyny nie płacą wpisowego i wystarczy zgłoszenie telefoniczne (zapisy prowadzi K. Bobula / tel. 013 446 36 74)
3) W turniejach G, H drużynę można zgłosić do dnia 23.02.2011 (środa)
do godz. 12.00, a ostatecznym potwierdzeniem udziału jest:
a) dostarczenie listy zawodników zgłaszanej drużyny
(data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania)
b) dostarczenie oświadczeń o zdolności do udziału w turnieju podpisane własnoręcznie,
a w przypadku osób niepełnoletnich także przez przedstawiciela ustawowego
c) wpłacenie wpisowego 100 złotych od drużyny

V) System rozgrywek:
1) Sposób rozegrania poszczególnych turniejów zależy od ilości zgłoszonych drużyn
2) Losowanie w turniejach G, H odbędzie się 23 II 2011 (środa) o godz.16.00
w Gimnazjum nr 1 w Jaśle (sala nr 23)
3) Ustalanie kolejności drużyn w grupach według następujących kryteriów:
a) większa ilość zdobytych punktów (zwycięstwo-2, przegrana-1, walkower-0)
b) lepszy stosunek setów pomiędzy zainteresowanymi drużynami
c) lepszy stosunek małych punktów pomiędzy zainteresowanymi drużynami
d) bezpośredni mecz (lub mecze) pomiędzy zainteresowanymi drużynami
e) lepszy stosunek setów w całym turnieju
f) lepszy stosunek małych punktów w całym turnieju

VI) Przepisy gry:
1) W turniejach A, B obowiązują przepisy Szkolnego Związku Sportowego
2) We wszystkich pozostałych turniejach festiwalu obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej z uwzględnieniem poniższych zmian:
a) przed każdym meczem 10 minut rozgrzewki na boisku
b) wszystkie mecze gra się do dwóch wygranych setów
- w turniejach: C, D, E, F wszystkie sety są grane do 15 punktów
- w turniejach G, H dwa pierwsze sety do 25 pkt. a ewentualny trzeci set do 15 pkt.
c) szkoły podstawowe: drużyny 4 osobowe + maksymalnie 3 rezerwowych, zmiany dowolne, boisko: 7 x 14 m, wysokość siatki: dziewczęta - 215, chłopcy - 225
d) gimnazja: drużyny 6 osobowe + maksymalnie 4 rezerwowych, boisko: 9 m x 18 m, wysokość siatki: dziewczęta - 215, chłopcy -235
e) turnieje G, H: drużyny 6 osobowe + maks. 4 rezerwowych, wysokość siatki: 243

VII) Nagrody: najlepsze drużyny otrzymają puchary, dyplomy i medale.

VIII) Postanowienia końcowe:
- organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i w hali sportowej,
- w turniejach A, B, C, D, E ,F szkoły ubezpieczają się we własnym zakresie, a dopuszczenie uczniów do zawodów odbędzie się według zasad stosowanych
w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego (lista uczniów potwierdzona przez dyrektora szkoły)
- w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator
- bieżący serwis turniejowy na stronie: WWW.e6-sport.pl


---------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

...............................................
( imię i nazwisko uczestnika )

...............................................
( data urodzenia )

Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w zawodach rekreacyjno - sportowych ?IV Jasielskim Festiwalu Siatkówki
(17-27 II 2011 roku).

Czytelny podpis uczestnika:

..............................................

W przypadku osób niepełnoletnich podpis rodziców
lub opiekunów ustawowych:

.......................................................

.......................................................

ZGŁOSZENIE  DRUŻYNY  DO TURNIEJU
( IV Jasielski Festiwal Siatkówki / 17-27.02.2011 )


DRUŻYNA: .......................................................................................

KIEROWNIK DR.: ..............................................................................

 
Imię i nazwisko    Data
urodzenia    PESEL    Adres
zamieszkania       
1)


                   
2)


                   
3)


                   
4)


                   
5)


                   
6)


                   
7)


                   
8)


                   
9)


                   
10)


                
Potwierdzam prawdziwość danych i zobowiązuję się do opieki nad drużyną.
(czytelny podpis kierownika drużyny)

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster