Gimnazjum nr 1 w Jaśle

III Jasielski Festiwal Siatkówki

Gimnazjum nr 1 w Jaśle organizuje po raz trzeci masową imprezę sportową ?Jasielski Festiwal Siatkówki?. Głównym celem zawodów jest popularyzacja tej dyscypliny sportu, oraz promowanie aktywnego trybu życia. W ramach festiwalu zaplanowane jest sześć turniejów z podziałem na kategorie wiekowe, a rozgrywki będą odbywać się w hali sportowej przy ulicy Czackiego w dniach 4-9.02.2010 roku.

W latach ubiegłych imprezy siatkarskie przeprowadzone w naszym gimnazjum cieszyły się ogromną popularnością (np. w roku 2009 zgłosiło się 59 zespołów i udział wzięło ponad 500 zawodników). Zgłoszenia do tegorocznych turniejów przyjmowane są do 3.02.2010 roku po dopełnieniu niezbędnych formalności. Szczegóły w komunikacie organizacyjnym.

 

III JASIELSKI  FESTIWAL SIATKÓWKI (4-9 II 2010)

 

Organizatorzy: Gimnazjum nr 1 w Jaśle, UKS Lider

Miejsce: hala sportowa przy ul. Czackiego

 

Turniej A: 4 II 2010 (czwartek) godz. 8.30 - zawody dla dziewcząt z klas

pierwszych gimnazjum (urodzone w roku 1996 i młodsze),

 

Turniej B: 5 II 2010 (piątek) godz. 8.30 - zawody dla chłopców z klas

pierwszych gimnazjum (urodzeni w roku 1996 i młodsi),

 

Turniej C: otwarty turniej dla dorosłych-

6 II 2010 (sobota) godz. 9.00 - mecze eliminacyjne w grupach,

7 II 2010 (niedziela) godz. 9.00 - mecze finałowe systemem pucharowym,

(w jednej drużynie mogą grać kobiety i mężczyźni / w zespole może występować najwyżej jeden zawodnik aktualnie grający (sezon 2009/10) w rozgrywkach ligowych ? przepis ten nie dotyczy urodzonych w roku 1994 i młodszych czyli uczniów gimnazjów).

 

Turniej D: 6-7 II 2010 (sobota/niedziela) godz. 9.00 ? turniej dla kobiet

 

Turniej E: 8 II 2010 (poniedziałek) godz. 8.30 - zawody dla dziewcząt ze szkół

podstawowych (urodzone w roku 1997 i młodsze),

 

Turniej F: 9 II 2010 (wtorek) godz. 8.30 - zawody dla chłopców ze szkół

podstawowych (urodzeni w roku 1997 i młodsi).

 

Zgłoszenia i wpisowe:

- termin zgłoszenia do wszystkich turniejów upływa 3 II 2010 (środa) do godz. 10.00

- w turniejach: A, B, E, F drużyny nie płacą wpisowego i wystarczy zgłoszenie telefoniczne (zapisy prowadzi K. Bobula / tel. 013 446 36 74),

- w turniejach C, D ostatecznym potwierdzeniem udziału jest:

a) dostarczenie listy zawodników zgłaszanej drużyny

(data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania),

b) posiadanie badań lekarskich lub dostarczenie oświadczeń o zdolności do udziału w turnieju podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego,

c) wpłacenie wpisowego 60 złotych od drużyny.

 

 

System rozgrywek i losowanie:

- sposób rozegrania poszczególnych turniejów zależy od ilości zgłoszonych drużyn
i zostanie podany przed losowaniem, które odbędzie się 3 II 2010 (środa)
o godz.16.00
w Gimnazjum nr 1 w Jaśle (sala nr 23) - w losowaniu mogą wziąć udział przedstawiciele zgłoszonych drużyn.

 

Nagrody: najlepsze drużyny otrzymają puchary i dyplomy.

 

Postanowienia końcowe:

- organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i w hali sportowej,

- w turniejach A, B, E ,F szkoły ubezpieczają się we własnym zakresie, a dopuszczenie uczniów do zawodów odbędzie się według zasad stosowanych w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego (lista uczniów potwierdzona przez dyrektora szkoły),

- w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

 

Bieżący serwis turniejowy na stronie: WWW.e6-sport.pl

REGULAMIN III JASIELSKIEGO FESTIWALU  SIATKÓWKI

 

We wszystkich turniejach festiwalu obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej z uwzględnieniem poniższych zmian:

 

Najważniejsze przepisy gry:

1) przed każdym meczem 10 minut rozgrzewki na boisku.,

2) wszystkie mecze gra się do dwóch wygranych setów,

- w turniejach: A, B, E, F wszystkie sety są grane do 15 punktów,

- w turniejach C, D dwa pierwsze sety do 25 pkt. a ewentualny trzeci set do 15 pkt.

3) szkoły podstawowe: drużyny 4 osobowe + maksymalnie 3 rezerwowych, zmiany dowolne, boisko: 7 x 14 m, wysokość siatki: dziewczęta - 215, chłopcy - 225 ,

4) gimnazja: drużyny 6 osobowe + maksymalnie 4 rezerwowych, boisko: 9 m x 18 m, wysokość siatki: dziewczęta - 215, chłopcy -235,

5) turnieje C, D: drużyny 6 osobowe + maks. 4 rezerwowych, wysokość siatki: 243,

 

Ustalanie kolejności drużyn w grupach:

1) większa ilość zdobytych punktów ( zwycięstwo-2, przegrana-1, walkower-0 ),

2) bezpośredni mecz (lub mecze) pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

3) lepszy stosunek setów pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

4) lepszy stosunek małych punktów pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

5) lepszy stosunek setów w całym turnieju.

6) lepszy stosunek małych punktów w całym turnieju.

 

OŚWIADCZENIE

 

 

...............................................

(imię i nazwisko uczestnika)

 

...............................................

(data urodzenia)

 

Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach rekreacyjno- sportowych ?III Jasielskim Festiwalu Siatkówki (4-9 II 2010 roku).

 

Czytelny podpis uczestnika:

 

 

..............................................

 

W przypadku osób niepełnoletnich podpis rodziców

lub opiekunów ustawowych:

 

 

.......................................................

 

 

.......................................................

 

 

 

ZGŁOSZENIE  DRUŻYNY  DO TURNIEJU

( III Jasielski Festiwal Siatkówki / 4-9.02.2010 )

 

 

 

DRUŻYNA: ............................................................................

 

 

KIEROWNIK DR.: ...................................................................

 

Imię i nazwisko

Data

urodzenia

PESEL

Adres

zamieszkania

1)

 

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

 

4)

 

 

 

 

 

 

5)

 

 

 

 

 

 

6)

 

 

 

 

 

 

7)

 

 

 

 

 

 

8)

 

 

 

 

 

 

9)

 

 

 

 

 

 

10)

 

 

 

 

 

 

Potwierdzam prawdziwość danych i zobowiązuję się do opieki nad drużyną.

(czytelny podpis kierownika drużyny)

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster