Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Halowy Festiwal Piłkarski 2009

HALOWY FESTIWAL PIŁKARSKI

( 15 -18 I 2010 )

 

Organizatorzy:  Gimnazjum nr 1 w Jaśle, UKS Lider.

Miejsce: hala sportowa przy ul Czackiego 2,

Terminy zawodów:

 

Turniej A:  15 I 2010 / godz. 9.00

zawody dla klasy drugiej gimnazjum (ur. w roku 1995 i młodsi),

 

Turniej B (Plus 30): 16-17 I 2010 / godz. 9.00

otwarte zawody dla urodzonych w roku 1980 i starszych,

 

Turniej C:  18 I 2010 / godz. 9.00

 zawody dla szkół podstawowych (ur. w roku 1997 i młodsi).

 

Zgłoszenia i wpisowe:
- termin zgłoszenia do wszystkich turniejów upływa 14 I 2010 (czwartek)

do godz. 10.00

- w turniejach: A i C drużyny nie płacą wpisowego i wystarczy zgłoszenie telefoniczne (zapisy prowadzi K. Bobula / tel. 013 446 36 74),

- w turnieju B ostatecznym potwierdzeniem udziału jest:

a) dostarczenie listy zawodników zgłaszanej drużyny

(data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania),

b) posiadanie badań lekarskich lub dostarczenie oświadczeń o zdolności do udziału w turnieju podpisane własnoręcznie,

c) wpłacenie wpisowego 60 złotych od drużyny.

 

System rozgrywek i losowanie:

- drużyny: bramkarz + 4 zawodników w polu i maksymalnie 5 rezerwowych,

- czas gry: 1 x 15 minut (w turniejach A,C), 2 x 10 minut (w turnieju B),

- sposób rozegrania turnieju zależy od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany przed losowaniem, które odbędzie się 14.01 2010 (czwartek) o godz.16.00 w Gimnazjum nr 1 w Jaśle (sala nr 23 na nowej hali sportowej) - w losowaniu mogą wziąć udział przedstawiciele zgłoszonych drużyn.

 

Nagrody: trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary i dyplomy, a w turnieju B dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja na króla strzelców i najlepszego bramkarza.

 

Postanowienia końcowe:

- organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i w hali sportowej,

- w turniejach A,C szkoły ubezpieczają się we własnym zakresie, a dopuszczenie uczniów do zawodów odbędzie się według zasad stosowanych w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego,

- w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

 

Bieżący serwis turniejowy: na stronie: WWW.e6-sport.pl

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin Halowego Festiwalu Piłkarskiego

 

1) Drużyny- składają się z bramkarza i czterech zawodników w polu oraz maksymalnie pięciu zawodników rezerwowych.

2) Czas gry- 1 x 15 minut (w turniejach A,C) i 2 x 10 minut (w turnieju B).

3) System rozgrywek- zależy od ilości zgłoszonych zespołów (preferowany system: mecze eliminacyjne w grupach, po czym najlepsze drużyny z poszczególnych grup rozgrywają mecze finałowe systemem pucharowym).

4) Rozgrywki w grupach ?każdy z każdym-

o kolejności drużyn decydują:

- zdobyte punkty (3-1-0),

- bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

- lepsza różnica bramek,

- większa ilość strzelonych bramek,

- dodatkowa seria trzech rzutów karnych ( plus ewentualnie po jednym aż do skutku).

5) Rozgrywki systemem pucharowym: przy remisie drużyny wykonują serię trzech rzutów karnych, plus ewentualnie po jednym rzucie karnym aż do skutku.

6) Przepisy gry- obowiązują przepisy gry PZPN dostosowane do hali sportowej.

7) Kary indywidualne dla zawodników:

- dwie minuty,

- czerwona kartka (drużyna gra w osłabieniu przez kolejne dwie minuty lub do straty bramki / zawodnik który otrzymał czerwoną kartkę pauzuje w następnym meczu),

- wykluczenie z turnieju.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

 

...............................................

( imię i nazwisko uczestnika )

 

...............................................

( data urodzenia )

 

Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach rekreacyjno- sportowych ?Halowym Festiwalu Piłkarskim / Turniej Plus 30 (16-17 I 2010 roku).

 

Czytelny podpis uczestnika

 

 

..............................................

 

W przypadku osób niepełnoletnich podpis rodziców

lub opiekunów prawnych: 

ZGŁOSZENIE  DRUŻYNY  DO TURNIEJU

( Turniej Plus 30 / 16-17.01.2010 )

 

 

 

DRUŻYNA: .................................................................................

 

 

KIEROWNIK DR.: .........................................................................

 

Imię i nazwisko

Data

urodzenia

PESEL

Adres

zamieszkania

1)

 

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

 

4)

 

 

 

 

 

 

5)

 

 

 

 

 

 

6)

 

 

 

 

 

 

7)

 

 

 

 

 

 

8)

 

 

 

 

 

 

9)

 

 

 

 

 

 

10)

 

 

 

 

 

 

Potwierdzam prawdziwość danych i zobowiązuję się do opieki nad drużyną.

(czytelny podpis kierownika drużyny)

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster