Gimnazjum nr 1 w Jaśle

III Puchar Święta Niepodległośći

Tradycyjny halowy turniej piłki nożnej ?III Puchar Święta Niepodległości?, organizowany przez Gimnazjum nr 1 w Jaśle, w tym roku odbędzie się w dniach 14-15.11.2009 roku. Termin zgłoszeń upływa w dniu 10.11.2009 (wtorek) o godzinie 12.00.

System rozgrywek zależy od ilości drużyn (maksymalnie 24 zespoły).

Poniżej przedstawiamy komunikat organizacyjny turnieju, oraz listę zgłoszenia zespołu i oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

 

 

III PUCHAR ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

( rekreacyjny turniej piłki nożnej )

1)Organizatorzy:  Gimnazjum nr 1 w Jaśle, UKS Lider.

2)Miejsce i termin: hala sportowa Gimnazjum nr 1 w Jaśle, ul Czackiego 2,

14 XI 2009 (sobota)- mecze eliminacyjne w grupach,

15 XI 2009 (niedziela)- finały systemem pucharowym.

3)Uczestnicy: w turnieju mogą występować zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat życia (niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów).

4)Kierownik drużyny: musi być osobą pełnoletnią i odpowiada za osobiste dopełnienie wszystkich formalności oraz za zachowanie członków drużyny podczas zawodów.

5)Zgłoszenia i wpisowe:

- ostateczny termin zgłoszeń upływa 10.11.2009 (wtorek) do godz. 12.00, które w Gimnazjum nr 1 przyjmuje K. Bobula (013 446 36 74), a potwierdzeniem udziału jest:

a) dostarczenie listy zawodników zgłaszanej drużyny

(data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania),

b) posiadanie badań lekarskich lub dostarczenie oświadczeń o zdolności do udziału w turnieju podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego,

c) wpłacenie wpisowego 60 złotych od drużyny.

6)System rozgrywek:

- drużyny: bramkarz + 4 w polu i maksymalnie 5 rezerwowych,

- czas gry: 2 x 10 minut,

- sposób rozegrania turnieju zależy od ilości zgłoszonych drużyn (maksymalnie 24 zespoły) i zostanie podany przed losowaniem.

7) Losowanie: w dniu 10.11.2009 (wtorek), godz. 17.00

8) Nagrody: trzy najlepsze drużyny otrzymają: puchary i dyplomy, a także będzie prowadzona klasyfikacja na króla strzelców i najlepszego bramkarza.

9)Postanowienia końcowe:

- organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i na sali gimnastycznej,

 

Bieżący serwis turniejowy na stronie: WWW.e6-sport.pl

 

ZGŁOSZENIE  DRUŻYNY  DO TURNIEJU

( III Pucharu Święta Niepodległości / 14-15.11.2009 )

 

DRUŻYNA: ......................................................................................

 

KIEROWNIK DR.: .............................................................................

Imię i nazwisko

Data

urodzenia

PESEL

Adres

zamieszkania

1)

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

4)

 

 

 

 

5)

 

 

 

 

6)

 

 

 

 

7)

 

 

 

 

8)

 

 

 

 

9)

 

 

 

 

10)

 

 

 

 

Potwierdzam prawdziwość danych i zobowiązuję się do opieki nad drużyną.

 

.....................................................

( czytelny podpis kierownika drużyny )

-------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

 

 

.........................................................

( imię i nazwisko uczestnika )

 

.........................................................

( data urodzenia )

 

Oświadczam, że  nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach rekreacyjno- sportowych ?III Pucharze Święta Niepodległości?

(14-15 XI 2009 roku).

Czytelny podpis uczestnika

........................................................

W przypadku osób niepełnoletnich podpis rodziców

lub opiekunów ustawowych:

........................................................

.........................................................

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster