Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Historia

Gimnazjum nr 1 w Jaśle zostało założone uchwałą Rady Miasta Jasła w 1999 roku. Akt założycielski wręczono 1999 roku Kazimierzowi Mikrutowi, dyrektorowi gimnazjum. Nowa szkoła powstała na bazie postawionej w stan likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3. W czerwcu 2001 roku Gimnazjum nr 1 ukończyli pierwsi absolwenci. Młodzież kończąca szkołę uzyskała średni wynik znacznie wyższy niż średni wynik w gminie, powiecie i województwie. Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły zostały ujęte w Statucie opracowanym w 1999 roku i zaktualizowanym w latach 2001 i 2009. Na początku każdego roku szkolnego opracowywany zostaje szczegółowy plan pracy szkoły nad którego realizacją czuwa dyrekcja. Praca nauczycieli opiera się o Program Wychowawczy Szkoły, Szkolny Zestaw Programów i Wewnątrzszkolny System Oceniana. Wdrażamy również programy autorskie. W celu zapobiegania uzależnieniom  i przestępczośći realizujemy programy profilaktyczne.

Od 1 października 2004 roku szkoła otrzymała zaszczytny tytuł - ,,Szkoła z klasą". 2 października 2004 r. w przeddzień obchodów Dnia Edukacji delegacja Gimnazjum nr 1 została zaproszona do Warszawy, by z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego osobiście odebrać certyfikat, zaś z rąk organizatorów akcji dyplom nadania tytułu Szkoła z klasą .Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor Kazimierz Mikrut i koordynator ds. obsługi internetowej Zbigniew Bizoń.W 2004 roku Gimnazjum nr 1 w Jaśle pprzyjęło imię św. Jadwigi Królowej. Uroczystość nadania imienia miała miejsce 8 czerwca 2004 i od tego czasu, Dzień Patrona jest świętowany przez całą społeczność szkolną. 

1.09.2007 roku została oddana do użytku nowa hala sportowa. Sala posiada widownię dla 80 widzów, 3 szatnie i jest przystosowana do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę. W dni nauki szkolnej hala służy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, a w godzinach popołudniowych jest udostępniana grupom zorganizowanym do zajęć sportowo - rekreacyjnych.

Gimnazjum nr 1 w Jaśle im. św. Jadwigi Królowej jest szkołą, która gwarantuje wszechstronny rozwój uczniów, promuje dobre wzorce wychowania, oferuje wysoki poziom nauczania, wspiera uczniów w rozwiązywaniu problemów, zapewnia bezpieczeństwo i jest przyjazna dla uczniów

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster