Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Samorząd Uczniowski 2013/2014

SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO
2013/2014.

Przewodniczący: Dominika Oszajca IIe 
 
Z-cy przew: Patrycja Goleń II h, Julia Graczyk III h
                                                                              
Rzecznik Praw Ucznia: Anna Pawłowska, III g, Maja Owińśka III g, Olga Wardęga III

Szczęśliwy Numerek: Karina Paściak II h, Aleksandra Krać II h, Julia Żółtek II h

Sekcja Dekoratorska: Angelika Dubiel Ib, Natalia Nowak Ib, Katarzyna Ślusarczyk Ib, Katarzyna Piekarz IIIe, Krystian Junak IIIb

Sekcja Porządkowa: Gabriela Walczyk IIId, Teresa Żydek IIId, Oliwia Madej II f, Dominika Wojdyła II f,

Sekcja Rewizyjna: Maria Kołodziej kl  III h, Katarzyna Krupa IIIh, Diana Mosoń IIIe, Aleksandra Celuch IIIf, Aleksandra Czajka IIIf 
                                                                                                                                                                                                     Poczet Poczet Sztandarowy: Grzegorz Majewski IIIf. Aleksandra Stęgowska III h,Gabriela Czechowicz IIIh, Natalia Biel IIh, Karolina Kosiba IIh
                                                                      
Opiekunowie sprzętu nagłaśniającego: Wiktor Kamiński IIIe, Damian Juszczyk III g, Jakub Kasprzyk II h, Jakub Kantor IIh                        

 

Program wychowawczy


" W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to , ażeby bardziej był , a nie tylko więcej miał ,-
aby więcej poprzez wszystko, co ma , co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być
nie tylko z drugimi, ale i dla drugich" .

Jan Paweł II

Model absolwenta

 Po ukończeniu gimnazjum młody człowiek powinien cechować się umiejętnościami:
1) uczenia się
? organizowania procesu uczenia się i przejmowania odpowiedzialności za własne wykształcenie (poszerza wiadomości o świecie, potrafi zorganizować sobie czas na naukę, w pełni wykorzystuje swoje zdolności i zainteresowania)
? wykorzystywania doświadczeń i łączenia różnych elementów wiedzy
? posiada umiejętność posługiwania się językami
2) myślenia
? dostrzegania związków przeszłości z teraźniejszością, związków przyczynowo-skutkowych
? radzenia sobie z niepewnością i złożonością zjawisk i ich całościowego postrzegania
3) poszukiwania
? poszukiwania, podporządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, w tym rozważnego i umiejętnego korzystania z mediów
4) doskonalenia się
? oceniania postaw i postępowania własnego i innych zgodnie z przyjętymi normami i systemem wartości uniwersalnych
? przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych
? elastycznego reagowania w obliczu zmiany, poszukiwania nowych rozwiązań, stawiania czoła przeciwnościom
? utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego
5) komunikowania się
? prezentowania własnego punktu widzenia, argumentowania i obrony własnego zdania
? gotowości wysłuchania i brania pod uwagę poglądów innych ludzi
? korzystania z nowych technologii komunikacyjnych
6) współpracy
? pracy w grupie, negocjowania i osiągania porozumienia, podejmowania decyzji grupowych z zastosowaniem procedur demokratycznych
? nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
7) działania
? organizowania pracy własnej i innych; opanowania technik i narzędzi pracy
? projektowania działań i przyjmowania odpowiedzialności za ich przebieg i wyniki
? racjonalnego gospodarowania czasem.

Więcej…
 

Obwieszczenie Młodzieżowej Miejskiej Komisji Wyborczej z dn. 23.01.2015 r.

Młodzieżowa Miejska Komisja Wyborcza podaje informację o zatwierdzonych wynikach wyborów przeprowadzonych w dniu. 13.01.2015 r. w gimnazjach na terenie Jasła na Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła

Lp.

Nazwa Gimnazjum

Nazwisko i imię

Radnego Młodzieżowego

Liczba głosów

1.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

SAMBORSKI

Mikołaj

355

2.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

HAŁUCHA

Wojciech

332

3.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

ZAJDEK

Aleksandra

290

4.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

MOSKL

Magdalena

268

5.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

GRZYB

Szymon

264

6.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

HAŁUCHA

Jakub

250

7.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

BOROWIEC

Jakub

215

8.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

CIOŁKOSZ

Mateusz

213

9.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

MIŚKOWIEC

Kamil

191

10.

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle

RACŁAWSKI

Tomasz

199

11.

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle

GODNIAK

Ilona

144

12.

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle

KORCZYKOWSKI

Łukasz

139

13.

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle

GAJEWSKA

Ewelina

125

14.

Gimnazjum nr 3 w Specjalnym Ośrodku – Wychowawczym w Jaśle

PANKIEWICZ

Sylwia

16

15.

Gimnazjum nr 4 im. Romualda Traugutta

 w Jaśle

MACHOWSKA

Anna

47

16.

Gimnazjum nr 4 im. Romualda Traugutta

 w Jaśle

MYŚLIWIEC

Tomasz

81

17.

Gimnazjum nr 5 w Jaśle

BĄK

Bartosz

49

18.

Gimnazjum Społeczne w Jaśle

MYŚLIWIEC

Arleta

21

 

Przewodnicząca Młodzieżowej Komisji Wyborczej

Anna Dzik 

 

Uczniowie Zakwalifikowani do II Etapu Konkursów Przedmiotowych 2012/2013

Nazwa konkursuNazwisko i imię ucznia
Konkurs j. angielskiegoTomkowicz Ilona ? 3g, Piskadło Maja - 2e
Konkurs fizycznyKazanecka Zofia ? 3b, Pierz Aleksandra ? 3b, Reczek Kamil ? 3b, Tomkowicz Ilona ? 3g, Zięba Mateusz , Hałucha Wojciech ? 3i, Mikrut Mateusz ? 2g, Dunaj Piotr ? 2h , Jarecki Krzysztof ? 2h
Konkurs matematycznyForystek Aleksandra ? 3g
Konkurs geograficznyBizoń Dominik ? 3b, Buczyński Łukasz ? 3b, Forystek Aleksandra 3g, Zoła Weronika- 3g, Miśkiewicz Marek ? 3h, Kołodziej Maciej, - 3h, Woźniacka Agnieszka ? 3h, Gołąbek Dariusz ? 3h, Dunaj Piotr ? 2h, Byś Kinga ? 2h , Bąrgiel Aleksandra -3i
Konkurs historycznyKazanecka Zofia ? 3b, Garbarz Marcin ? 3b, Tomkowicz Ilona ? 3g, Kokoczka Eryk ? 3g, Stachura Karolina ? 2b, Dyląg Anna ? 3i, Miśkiewicz Marek ? 3h, Wójtowicz Agnieszka ? 3f
Konkurs biologicznyDunaj Piotr ? 2h
Konkurs j. niemieckiegoPotrawska Magdalena ? 3f, Kazanecka Zofia ? 3b, Dyląg Liliana ? 3b, Tomkowicz Ilona ? 3g, Gonera Aleksandra ? 3g, Bugała Kamila- 3g, Gierlicka Kornelia-1f
Konkurs chemicznyReczek Kamil ? 3b, Maczuga Paweł ? 3b, Majewska Małgorzata ? 2b, Forystek Aleksandra ? 3g
Konkurs polonistycznyRadoń Agnieszka ? 3b, Dyląg Anna ? 3i, Brągiel Aleksandra ? 3i, Owińska Maja ? 2g, Szprucińska Aleksandra ? 3h, Wachel Dominika ? 3h, Byś Kinga ? 2h, Tomkowicz Ilona ? 3g, Forystek Aleksandra ? 3g, Burbelka Aleksandra ? 2f, Piątek Izabela 2f, Kwast Aleksandra ? 2f
Konkurs informatycznyGórniak Marcin - 3b, Reczek Kamil - 3b, Trzeciak Kamil - 3c, Stępień Jakub -  3f, Kołodziej Maciej - 3h
 

Konkurs im. H. Steinhausa

.
 


Strona 6 z 99
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster