Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Program wychowawczy


" W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to , ażeby bardziej był , a nie tylko więcej miał ,-
aby więcej poprzez wszystko, co ma , co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być
nie tylko z drugimi, ale i dla drugich" .

Jan Paweł II

Model absolwenta

 Po ukończeniu gimnazjum młody człowiek powinien cechować się umiejętnościami:
1) uczenia się
? organizowania procesu uczenia się i przejmowania odpowiedzialności za własne wykształcenie (poszerza wiadomości o świecie, potrafi zorganizować sobie czas na naukę, w pełni wykorzystuje swoje zdolności i zainteresowania)
? wykorzystywania doświadczeń i łączenia różnych elementów wiedzy
? posiada umiejętność posługiwania się językami
2) myślenia
? dostrzegania związków przeszłości z teraźniejszością, związków przyczynowo-skutkowych
? radzenia sobie z niepewnością i złożonością zjawisk i ich całościowego postrzegania
3) poszukiwania
? poszukiwania, podporządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, w tym rozważnego i umiejętnego korzystania z mediów
4) doskonalenia się
? oceniania postaw i postępowania własnego i innych zgodnie z przyjętymi normami i systemem wartości uniwersalnych
? przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych
? elastycznego reagowania w obliczu zmiany, poszukiwania nowych rozwiązań, stawiania czoła przeciwnościom
? utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego
5) komunikowania się
? prezentowania własnego punktu widzenia, argumentowania i obrony własnego zdania
? gotowości wysłuchania i brania pod uwagę poglądów innych ludzi
? korzystania z nowych technologii komunikacyjnych
6) współpracy
? pracy w grupie, negocjowania i osiągania porozumienia, podejmowania decyzji grupowych z zastosowaniem procedur demokratycznych
? nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
7) działania
? organizowania pracy własnej i innych; opanowania technik i narzędzi pracy
? projektowania działań i przyjmowania odpowiedzialności za ich przebieg i wyniki
? racjonalnego gospodarowania czasem.

Więcej…
 

Uczniowie Zakwalifikowani do II Etapu Konkursów Przedmiotowych 2012/2013

Nazwa konkursuNazwisko i imię ucznia
Konkurs j. angielskiegoTomkowicz Ilona ? 3g, Piskadło Maja - 2e
Konkurs fizycznyKazanecka Zofia ? 3b, Pierz Aleksandra ? 3b, Reczek Kamil ? 3b, Tomkowicz Ilona ? 3g, Zięba Mateusz , Hałucha Wojciech ? 3i, Mikrut Mateusz ? 2g, Dunaj Piotr ? 2h , Jarecki Krzysztof ? 2h
Konkurs matematycznyForystek Aleksandra ? 3g
Konkurs geograficznyBizoń Dominik ? 3b, Buczyński Łukasz ? 3b, Forystek Aleksandra 3g, Zoła Weronika- 3g, Miśkiewicz Marek ? 3h, Kołodziej Maciej, - 3h, Woźniacka Agnieszka ? 3h, Gołąbek Dariusz ? 3h, Dunaj Piotr ? 2h, Byś Kinga ? 2h , Bąrgiel Aleksandra -3i
Konkurs historycznyKazanecka Zofia ? 3b, Garbarz Marcin ? 3b, Tomkowicz Ilona ? 3g, Kokoczka Eryk ? 3g, Stachura Karolina ? 2b, Dyląg Anna ? 3i, Miśkiewicz Marek ? 3h, Wójtowicz Agnieszka ? 3f
Konkurs biologicznyDunaj Piotr ? 2h
Konkurs j. niemieckiegoPotrawska Magdalena ? 3f, Kazanecka Zofia ? 3b, Dyląg Liliana ? 3b, Tomkowicz Ilona ? 3g, Gonera Aleksandra ? 3g, Bugała Kamila- 3g, Gierlicka Kornelia-1f
Konkurs chemicznyReczek Kamil ? 3b, Maczuga Paweł ? 3b, Majewska Małgorzata ? 2b, Forystek Aleksandra ? 3g
Konkurs polonistycznyRadoń Agnieszka ? 3b, Dyląg Anna ? 3i, Brągiel Aleksandra ? 3i, Owińska Maja ? 2g, Szprucińska Aleksandra ? 3h, Wachel Dominika ? 3h, Byś Kinga ? 2h, Tomkowicz Ilona ? 3g, Forystek Aleksandra ? 3g, Burbelka Aleksandra ? 2f, Piątek Izabela 2f, Kwast Aleksandra ? 2f
Konkurs informatycznyGórniak Marcin - 3b, Reczek Kamil - 3b, Trzeciak Kamil - 3c, Stępień Jakub -  3f, Kołodziej Maciej - 3h
 

Konkurs im. H. Steinhausa

.
 

Wyniki XII Jasielskiego Konkursu Matematycznego

 5 grudnia 2012 roku w Gimnazjum nr 1 w Jaśle odbył się XII Jasielski Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa dla uczniów szkół podstawowych.W konkursie wzięło udział 57  uczniów klas V - VI z 16 szkół podstawowych  powiatu jasielskiego  i  z Krosna.Uczniowie rozwiązywali 4 zadania punktowane  od  0 ? 6.

Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja, która również oceniała prace uczniów według wspólnie opracowanych kryteriów. Prace były kodowane.  A oto rezultaty matematycznych zmagań:  

Nazwisko i imię/ kod uczniaSzkoła Liczba  punktówLokata 
Zad.1Zad.2Zad.3Zad.4razem
Haberek KarolSP 4 w Jaśle666624I miejsce
Justkowski BartoszSP 3 w Krośnie654621II miejsce
Mrówka TomaszSP 4 w Jaśle662620III miejsce
Dubiel PiotrSP w Warzycach652619IV miejsce
Rzeźnik PiotrSP 8 w Krośnie651618V miejsce
Kozubal JakubSP 14 w Krośnie660618V miejsce
Kozioł KacperSP 14 w Krośnie651618V miejsce
Błażowska OlgaSP 2 w Jaśle656017VI miejsce
Hawryluk MarcinSP 3 w Krośnie650617VI miejsce
Lorenc MichałSP w Tarnowcu611614wyróżnienie
Kałwik MateuszSP 6 w Krośnie6610,513,5wyróżnienie
Wójtowicz KatarzynaSP 2 w Jaśle346013wyróżnienie
Michalski KamilSP 14 w Krośnie502613wyróżnienie
Nowosielska AleksandraSP 2 w Jaśle1,556012,5wyróżnienie
Woźniak JakubSP w Kołaczycach0,560612,5wyróżnienie
Bidnik OlgaSP 6 w Krośnie611412wyróżnienie
Madejczyk GabrielaSP w Brzyskach560011wyróżnienie
Forystek MichałSP 2 w Jaśle145,5010,5wyróżnienie
Osuch MaciejSP 14 w Krośnie6211,510,5wyróżnienie
Hałucha JakubSP 1 w Jaśle460010wyróżnienie
Piątek PatrykSP we Wróblowej3,5501,510wyróżnienie
14 62019 
58 12328 
33 61018 
53 61108 
29 21418 
54 61007 
38 61007 
50 05117 
1 15017 
49 34007 
7 05016 
27 04026 
13 31,51,506 
22 02136 
2 12,5115,5 
5 01405 
34 05005 
51 03115 
57 2,51104,5 
31 31004 
10 21104 
41 0111,53,5 
19 1,50,5103 
6 12003 
43 20,5002,5 
4 2,50002,5 
24 00112 
26 02002 
25 02002 
15 00,5101,5 
48 01001 
28 0,50000,5 
8 000,500,5 
12 00,5000,5 
3 0000,50,5 
16 00,5000,5 

 Komisja w składzie: przew. Komisji- Urszula Zoła ? Gimnazjum nr 1 w Jaśle,  Danuta Szeliga - SP nr 4 w Jaśle, Zofia Ulanecka  - SP w Kołaczycach  Alicja Ziaja - Gimnazjum nr 1 w Jaśle             

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie laureatom i wyróżnionym uczniom  oraz ich nauczycielom.  Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się podczas konferencji matematycznej początkiem marca 2013 r.  Na konferencję zaproszeni będą laureaci konkursu  i wyróżnieni uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami matematyki.
                O dokładnej dacie uroczystości powiadomimy zainteresowanych w późniejszym terminie.
                                                                                                                Przewodnicząca Komisji
                                                                                                                    Urszula Zoła
Jasło, 7 grudnia  2012  r.       

 

 

Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas III

Regulamin XV Powiatowego Konkursu Matematycznego dla klas III
Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III gimnazjów powiatu jasielskiego. Konkurs odbędzie się 12 maja 2014 r o godz. 10.00 w Gimnazjum nr 1 w Jaśle. Czas pracy uczniów wyniesie 90 min. Zestaw zadań konkursowych będzie składał się z 10 zadań zamkniętych i 2 otwartych. 


Cele konkursu:
Popularyzacja wiedzy matematycznej, mobilizowanie uczniów uzdolnionych matematycznie do poszerzenia wiadomości i rozwijania posiadanych umiejętności, umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą i posiadanymi umiejętnościami, wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Tematyka:
Tematyka zadań obejmować będzie wiadomości i umiejętności określone w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla gimnazjum z zakresu matematyki.
Literatura:


Podręczniki i zbiory zadań dla gimnazjum.
Propozycje zadań ( 5 zadań zamkniętych i 1 zadanie otwarte ) należy przesłać do 30 kwietnia 2014 r. na adres organizatora z dopiskiem ,,Konkurs matematyczny - propozycje zadań". Do tego dnia należy też dostarczyć listy uczniów biorących udział w konkursie ( średnio 1 osoba z oddziału) wraz z adresem internetowym, na który zostaną przesłane wyniki uzyskane przez reprezentantów.
Zwycięzców konkursu wyłoni komisja składająca się z trzech nauczycieli Gimnazjum nr 1. Dyplomy i nagrody przyznaje się finalistom na podstawie liczby zdobytych punktów. Rozdanie nagród nastąpi po poprawie prac.


 


Strona 6 z 84
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster