Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Regulamin

Czas trwania konkursu : 6 tygodni -od 28.10.2013 do 06.12.2013
? W każdy poniedziałek obok sali nr 15 i 21  będą wywieszane dwa pytania dotyczące Wielkiej Brytanii, USA i innych krajów anglojęzycznych

? Odpowiedzi napisane odręcznie w języku angielskim należy składać u nauczycieli j. angielskiego lub w salach 21 i 23 do następnego poniedziałku 

? Odpowiedzi będą oceniane za poprawność merytoryczną i językową

? Zachęcamy do poszukiwania wiadomości we wszystkich dostępnych źródłach , np. encyklopediach, podręcznikach, czasopismach, Internecie, jednak konieczne jest samodzielne redagowanie odpowiedzi.

? Uczestnicy, którzy odpiszą odpowiedzi od innych zostaną zdyskwalifikowani

? Laureatami konkursu zostaną uczniowie, odpowiedzą na wszystkie pytania w przewidzianych terminach i uzyskają największą liczbę punktów za poprawne odpowiedzi i

? OGŁOSZENIE WYNIKÓW DO 15.12.2013
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!!!!!!!!!!
NAUCZYCIELE ODPOWIEDZIALNI:
E. RUDNICKA
P. PYKOSZ
WEEK 1
1. What do these abbreviations stand for: UNESCO, GSM, NASA, VAT, UHT?
2. What was the symbol for the British penny before 1971?

 

Program wychowawczy


" W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to , ażeby bardziej był , a nie tylko więcej miał ,-
aby więcej poprzez wszystko, co ma , co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być
nie tylko z drugimi, ale i dla drugich" .

Jan Paweł II

Model absolwenta

 Po ukończeniu gimnazjum młody człowiek powinien cechować się umiejętnościami:
1) uczenia się
? organizowania procesu uczenia się i przejmowania odpowiedzialności za własne wykształcenie (poszerza wiadomości o świecie, potrafi zorganizować sobie czas na naukę, w pełni wykorzystuje swoje zdolności i zainteresowania)
? wykorzystywania doświadczeń i łączenia różnych elementów wiedzy
? posiada umiejętność posługiwania się językami
2) myślenia
? dostrzegania związków przeszłości z teraźniejszością, związków przyczynowo-skutkowych
? radzenia sobie z niepewnością i złożonością zjawisk i ich całościowego postrzegania
3) poszukiwania
? poszukiwania, podporządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, w tym rozważnego i umiejętnego korzystania z mediów
4) doskonalenia się
? oceniania postaw i postępowania własnego i innych zgodnie z przyjętymi normami i systemem wartości uniwersalnych
? przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych
? elastycznego reagowania w obliczu zmiany, poszukiwania nowych rozwiązań, stawiania czoła przeciwnościom
? utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego
5) komunikowania się
? prezentowania własnego punktu widzenia, argumentowania i obrony własnego zdania
? gotowości wysłuchania i brania pod uwagę poglądów innych ludzi
? korzystania z nowych technologii komunikacyjnych
6) współpracy
? pracy w grupie, negocjowania i osiągania porozumienia, podejmowania decyzji grupowych z zastosowaniem procedur demokratycznych
? nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
7) działania
? organizowania pracy własnej i innych; opanowania technik i narzędzi pracy
? projektowania działań i przyjmowania odpowiedzialności za ich przebieg i wyniki
? racjonalnego gospodarowania czasem.

Więcej…
 

Konkurs im. H. Steinhausa

.
 

Uczniowie Zakwalifikowani do II Etapu Konkursów Przedmiotowych 2012/2013

Nazwa konkursuNazwisko i imię ucznia
Konkurs j. angielskiegoTomkowicz Ilona ? 3g, Piskadło Maja - 2e
Konkurs fizycznyKazanecka Zofia ? 3b, Pierz Aleksandra ? 3b, Reczek Kamil ? 3b, Tomkowicz Ilona ? 3g, Zięba Mateusz , Hałucha Wojciech ? 3i, Mikrut Mateusz ? 2g, Dunaj Piotr ? 2h , Jarecki Krzysztof ? 2h
Konkurs matematycznyForystek Aleksandra ? 3g
Konkurs geograficznyBizoń Dominik ? 3b, Buczyński Łukasz ? 3b, Forystek Aleksandra 3g, Zoła Weronika- 3g, Miśkiewicz Marek ? 3h, Kołodziej Maciej, - 3h, Woźniacka Agnieszka ? 3h, Gołąbek Dariusz ? 3h, Dunaj Piotr ? 2h, Byś Kinga ? 2h , Bąrgiel Aleksandra -3i
Konkurs historycznyKazanecka Zofia ? 3b, Garbarz Marcin ? 3b, Tomkowicz Ilona ? 3g, Kokoczka Eryk ? 3g, Stachura Karolina ? 2b, Dyląg Anna ? 3i, Miśkiewicz Marek ? 3h, Wójtowicz Agnieszka ? 3f
Konkurs biologicznyDunaj Piotr ? 2h
Konkurs j. niemieckiegoPotrawska Magdalena ? 3f, Kazanecka Zofia ? 3b, Dyląg Liliana ? 3b, Tomkowicz Ilona ? 3g, Gonera Aleksandra ? 3g, Bugała Kamila- 3g, Gierlicka Kornelia-1f
Konkurs chemicznyReczek Kamil ? 3b, Maczuga Paweł ? 3b, Majewska Małgorzata ? 2b, Forystek Aleksandra ? 3g
Konkurs polonistycznyRadoń Agnieszka ? 3b, Dyląg Anna ? 3i, Brągiel Aleksandra ? 3i, Owińska Maja ? 2g, Szprucińska Aleksandra ? 3h, Wachel Dominika ? 3h, Byś Kinga ? 2h, Tomkowicz Ilona ? 3g, Forystek Aleksandra ? 3g, Burbelka Aleksandra ? 2f, Piątek Izabela 2f, Kwast Aleksandra ? 2f
Konkurs informatycznyGórniak Marcin - 3b, Reczek Kamil - 3b, Trzeciak Kamil - 3c, Stępień Jakub -  3f, Kołodziej Maciej - 3h
 

Wyniki XIII Jasielskiego Konkursu Matematycznego

WYNIKI  XIII  JASIELSKIEGO KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO  im. H. STEINHAUSA

dla szkół podstawowych


                               4 grudnia 2013 roku w Gimnazjum nr 1 w Jaśle odbył się XIII Jasielski Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa dla uczniów szkół podstawowych.

W konkursie wzięło udział 53  uczniów klas V - VI z 16 szkół podstawowych  powiatu jasielskiego  i  z Krosna.

Uczniowie rozwiązywali 4 zadania punktowane  od  0 ? 6. Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja, która również oceniała prace uczniów według wspólnie opracowanych kryteriów. Prace były kodowane. 

A oto rezultaty matematycznych zmagań:

 

Nazwisko i imię

/ kod ucznia

Szkoła

Liczba  punktów

Lokata

 

Zad.1

Zad.2

Zad.3

Zad.4

razem

Buczyński Paweł

SP 4 Jasło

4

6

6

6

22

I miejsce

Górka Adam

SP 2 Jasło

6

6

6

4

22

I miejsce

Ziomek Dominik

SP 4 Jasło

4

6

5,5

6

21,5

II miejsce

Libuszowski Kacper

SP 1 Jasło

5

6

6

4

21

III miejsce

Miśkowiec Kamil

SP 4 Jasło

6

6

6

2

20

IV miejsce

Paździerz Łukasz

SP 4 Jasło

6

6

6

2

20

IV miejsce

Patrzałek Marek

SP 2 Jasło

5

6

6

3

20

IV miejsce

Prajsner Dawid

SP 6 Krosno

5

6

6

2

19

V miejsce

Bal Szymon

SP Brzyska

4,5

6

5,5

2

18

VI miejsce

Chudy Radosław

SP 2 Jasło

5

6

0

6

17

wyróżnienie

Ciężabka Kamila

SP 6 Jasło

6

6

0

4

16

wyróżnienie

Budziak Szymon

SP 4 Jasło

6

6

0

2

14

wyróżnienie

Tomkiewicz Jakub

SP 1 Jasło

5

6

0

3

14

wyróżnienie

Zabawa Szymon

SP 7 Jasło

4

6

0

4

14

wyróżnienie

Czarnecki Grzegorz

SP Kołaczyce

5

3

0

5

13

wyróżnienie

Kołodziej Sylwia

SP 2 Jasło

5

6

0

2

13

wyróżnienie

Mucha Kacper

SP 2 Jasło

4

6

0

3

13

wyróżnienie

Nowosielska Aleksandra

SP 2 Jasło

5

6

0

2

13

wyróżnienie

Wojtan Magdalena

SP 4 Jasło

3

6

1

3

13

wyróżnienie

Ciuła Paweł

SP 6 Jasło

4,5

1

5

2

12,5

wyróżnienie

47

 

1

2

6

3

12

 

39

 

3

6

0

3

12

 

20

 

6

0

0

6

12

 

33

 

4

6

0

1

11

 

8

 

3

6

0

2

11

 

25

 

2

6

0

2

10

 

42

 

5

0

1

4

10

 

11

 

5

1

0

3,5

9,5

 

45

 

4

1

0

4

9

 

46

 

5

3

0

1

9

 

16

 

6

1

0

2

9

 

30

 

2

2

0

4

8

 

4

 

4

1

0

2

7

 

24

 

0

5

0

2

7

 

2

 

3

0

0

4

7

 

19

 

4

1

0

2

7

 

32

 

3

1

0

2

6

 

28

 

3

1

0

2

6

 

51

 

3

1

0

2

6

 

9

 

4

1

0

0,5

5,5

 

15

 

4,5

1

0

0

5,5

 

6

 

4

1

0

0

5

 

40

 

3

1

0

1

5

 

44

 

2

0

0

2

4

 

38

 

2

0

0

2

4

 

27

 

2

0

0

2

4

 

34

 

1

1

0

2

4

 

48

 

3,5

0

0

0

3,5

 

55

 

0

1

0

2

3

 

7

 

1

0

0

2

3

 

54

 

2

1

0

0

3

 

12

 

1

0

1

1

3

 

13

 

0

0

0

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja w składzie: przew. Komisji - Urszula Zoła ? Gimnazjum nr 1 w Jaśle,

                                    Członkowie - Grażyna Stawarz ?SP 2 Jasło

                                            Alicja Ziaja - Gimnazjum nr 1 w Jaśle

 

             Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie laureatom i wyróżnionym uczniom  oraz ich nauczycielom.

                Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się podczas konferencji matematycznej, która odbędzie się w I LO w Jaśle  początkiem marca 2014 r.  Na konferencję zaproszeni będą laureaci konkursu  i wyróżnieni uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami matematyki.
                O dokładnej dacie uroczystości powiadomimy zainteresowanych w późniejszym terminie.

 

 

                                                                                                              Przewodnicząca Komisji
                                                                                                                    Urszula Zoła

Jasło, 6 grudnia  2013  r.       

 

 

 


Strona 6 z 87
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster