Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Terminarz Konkursów Przedmiotowych 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje dla uczniów szkół gimnazjalnych następujące konkursy przedmiotowe:

 

 konkursetap szkolny etap rejonowy etap wojewódzki 
 polonistyczny 7 listopada 2011 10 grudnia 2011 25 lutego 2012
 historyczny 26 października 2011 3 grudnia 2011 18 lutego 2012
 geograficzny 24 października 2011 26 listopada 2011 21 stycznia 2012
 biologiczny 28 października 2011 2 grudnia 2011 17 lutego 2012
 chemiczny 4 listopada 2011 9 grudnia 2011 24 lutego 2012
 fizyczny 19 października 2011 19 listopada 2011 14 stycznia 2012
 matematyczny 21 października 2011 25 listopada 2011 20 stycznia 2012
 j. angielskiego 17 października 2011 18 listopada 2011 13 lutego 2012
 j.niemieckiego 3 listopada 2011 8 grudnia 2011 23 lutego 2012
 informatyczny 10 listopada 2011 9 stycznia 2012 13 lutego 2012

 Regulaminy konkursów można znaleźć na stronie internetowej ( patrz link poniżej)

Konkursy przedmiotowe 2011/2012 

 

Jasielski Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa dla uczniów szkół podstawowych

  

WYNIKI  XI  JASIELSKIEGO KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO  im. H. STEINHAUSA

dla szkół podstawowych

                        21 grudnia 2011 roku w Gimnazjum nr 1 w Jaśle odbył się XI Jasielski Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa dla uczniów szkół podstawowych.

W konkursie wzięło udział 70  uczniów klas V - VI z 20 szkół podstawowych  powiatu jasielskiego, gorlickiego  i  z Krosna.

Uczniowie rozwiązywali 4 zadania punktowane  od  0 ? 6. Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja, która również oceniała prace uczniów według wspólnie opracowanych kryteriów. Prace były kodowane. 

A oto rezultaty matematycznych zmagań:

Nazwisko i imię

/ kod ucznia

Szkoła

Liczba  punktów

Lokata

Zad.1

Zad.2

Zad.3

Zad.4

razem

Zając Anna

SP 4 w Jaśle

6

6

2

6

20

I miejsce

Zajdel Paweł

SP 3 w Krośnie

5

3

5

6

19

II miejsce

Kalisz Anna

SP 2 w Jaśle

1

6

5

6

18

III miejsce

Gajewski Kamil

SP 4 w Jaśle

1

5

6

6

18

III miejsce

Hudyma Agnieszka

SP 2 w Jaśle

6

4

5

2

17

IV miejsce

Węgrzyniak Dawid

SP 4 w Jaśle

3

3

5

6

17

IV miejsce

Jakubek Michał

SP w Trzcinicy

6

0

5

6

17

IV miejsce

Skomiał Krzysztof

SP 6 w Krośnie

1

5

5

6

17

IV miejsce

Zygarowicz Michał

SP 6 w Krośnie

2

3

6

6

17

IV miejsce

Nawrocki Dominik

SP 14 w Krośnie

2

3

6

6

17

IV miejsce

Justkowski Bartosz

SP 3 w Krośnie

4

5

5

2,5

16,5

V miejsce

Niżnik Mariola

SP 6 w Krośnie

2

3

5

6

16

VI miejsce

Gajda Borys

SP 8 w Krośnie

0

4

5,5

6

15,5

wyróżnienie

Biesiadowski Mateusz

SP 1 w Jaśle

1

3

5

6

15

wyróżnienie

Jurczak Anna

SP 14 w Krośnie

1

4

6

4

15

wyróżnienie

Zbylut Laura

SP 4 w Jaśle

1

5

5

3

14

wyróżnienie

Słomski Krzysztof

SP w Ołpinach

2

0

5

6

13

wyróżnienie

Kurdziel Krystian

SP w N.Żmigrodzie

1

3

3

5,5

12,5

wyróżnienie

Jarecka Emilia

SP w Trzcinicy

3

3

5

1,5

12,5

wyróżnienie

Antonik Ilona

SP 4 w Jaśle

1

0

4,5

6

11,5

wyróżnienie

Cichoń Wiktoria

SP 14 w Krośnie

1

3

4,5

3

11,5

wyróżnienie

Szudy Karol

SP 2 w Jaśle

0

0

5

6

11

wyróżnienie

15

0

4

5

1,5

10,5

58

0

4

5

1

10

20

1

0

3

6

10

68

1

1

2

6

10

66

1

0

5

4

10

50

1

0

4,5

4

9,5

27

1

3

4

1,5

9,5

69

1

1

4,5

3

9,5

36

1

0

5

3

9

46

1

3

1,5

3

8,5

23

1

0

6

1,5

8,5

41

1

3

3

1

8

65

1

1

5

1

8

32

1

0

5

2

8

29

0

0

3,5

4

7,5

47

0

0

4,5

3

7,5

2

1

3

2

1

7

1

0

0

2,5

4

6,5

52

0

0

3

3

6

21

1

0

5

0

6

33

0

0

5

1

6

3

1

0

4

1

6

56

0

3

3

0

6

54

1

3

1

1

6

6

0

0

3,5

2

5,5

38

0

3

2,5

0

5,5

57

0

0

2,5

3

5,5

31

1

0

3

1

5

13

0

0

4

1

5

19

1

0

3

1

5

53

1

0

3

1

5

24

0

1

1

3

5

62

0

0

4

1

5

44

0

0

4,5

0,5

5

9

0

0

3,5

1

4,5

16

0

0

3

1,5

4,5

73

0

0

4,5

0

4,5

78

0

0

3

1,5

4,5

75

0

0

4

0

4

48

0

0

3,5

0

3,5

26

0

0

2

1

3

40

0

0

1

2

3

17

0

0

0

3

3

22

0

0

1

2

3

70

0

0

2

0

2

45

0

0

1

0

1

12

0

0

0

1

1

51

0

0

0

0

0

Komisja w składzie: przew. Komisji- Urszula Zoła ? Gimnazjum nr 1 w Jaśle,

                                    Grażyna  Stawarz - SP nr 2 w Jaśle, Grażyna Wolak  - SP w Brzyskach,

                      Aurelia Kurczyńska  i  Alicja Ziaja - Gimnazjum nr 1 w Jaśle

 

             Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie laureatom i wyróżnionym uczniom  oraz ich nauczycielom.

            Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się podczas konferencji matematycznej początkiem marca 2012 r.  Na konferencję zaproszeni będą laureaci konkursu  i wyróżnieni uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami matematyki.
            O dokładnej dacie uroczystości powiadomimy zainteresowanych w późniejszym terminie.

                                                                                  Przewodnicząca Komisji
                                                                                        Urszula Zoła 
Jasło, 28 grudnia  2011  r.         

Regulamin Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa

1. XI edycja Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa odbędzie się 21  grudnia  2011 r.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych szkół podstawowych powiatu jasielskiego. W wyjątkowych wypadkach udział w konkursie może wziąć także uczeń szczególnie uzdolniony z klasy piątej.


3. Organizatorem konkursu jest :

Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle
ul. Czackiego 2, 38-200 Jasło
tel. (0-13) 446 36 74


4. Do udziału mogą być zgłoszeni uczniowie zainteresowani matematyką, osiągający bardzo  dobre wyniki z tego przedmiotu. Każda szkoła do konkursu może zgłosić maksymalnie 2 uczniów z oddziału.


5. Zgłoszenia do konkursu oraz propozycje zadań  (co najmniej dwóch) należy przesłać do 6 grudnia 2011r. na adres organizatora konkursu.  


6. W skład komisji wchodzi trzech nauczycieli ze strony organizatora ( jeden z nich jest przewodniczącym komisji) oraz zaproszeni nauczyciele szkół biorących udział w konkursie.


7. Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie otrzymują do rozwiązania 4 zadania w czasie 120 minut. Zadania dobrane są tak, aby do ich rozwiązania wystarczyła wiedza zdobyta w szkole podstawowej ze szczególnym naciskiem na logiczne myślenie i stosowanie matematyki do rozwiązywania problemów.


8. Prace uczniów są kodowane. Za każde zadanie uczeń dostaje w skali 0 - 6 punktów. Zadania oceniane są według wspólnie opracowanych kryteriów i punktacji .


9. Sześciu najlepszych uczniów zostaje uznanych laureatami konkursu, czterej następni - to wyróżnieni. Nagrody będą wręczane przy udziale laureatów, wyróżnionych uczniów oraz nauczycieli matematyki tych uczniów.
O terminie wręczenia nagród szkoły zostaną powiadomione przez organizatora.

10. Wyniki konkursu ogłoszone będą w ciągu 14 dni od dnia konkursu.


11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z publikacją wyników.

                                                                                Przewodniczący konkursu

 

Obwieszczenie Młodzieżowej Miejskiej Komisji Wyborczej z dn. 23.01.2015 r.

Młodzieżowa Miejska Komisja Wyborcza podaje informację o zatwierdzonych wynikach wyborów przeprowadzonych w dniu. 13.01.2015 r. w gimnazjach na terenie Jasła na Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła

Lp.

Nazwa Gimnazjum

Nazwisko i imię

Radnego Młodzieżowego

Liczba głosów

1.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

SAMBORSKI

Mikołaj

355

2.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

HAŁUCHA

Wojciech

332

3.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

ZAJDEK

Aleksandra

290

4.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

MOSKL

Magdalena

268

5.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

GRZYB

Szymon

264

6.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

HAŁUCHA

Jakub

250

7.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

BOROWIEC

Jakub

215

8.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

CIOŁKOSZ

Mateusz

213

9.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

MIŚKOWIEC

Kamil

191

10.

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle

RACŁAWSKI

Tomasz

199

11.

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle

GODNIAK

Ilona

144

12.

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle

KORCZYKOWSKI

Łukasz

139

13.

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle

GAJEWSKA

Ewelina

125

14.

Gimnazjum nr 3 w Specjalnym Ośrodku – Wychowawczym w Jaśle

PANKIEWICZ

Sylwia

16

15.

Gimnazjum nr 4 im. Romualda Traugutta

 w Jaśle

MACHOWSKA

Anna

47

16.

Gimnazjum nr 4 im. Romualda Traugutta

 w Jaśle

MYŚLIWIEC

Tomasz

81

17.

Gimnazjum nr 5 w Jaśle

BĄK

Bartosz

49

18.

Gimnazjum Społeczne w Jaśle

MYŚLIWIEC

Arleta

21

 

Przewodnicząca Młodzieżowej Komisji Wyborczej

Anna Dzik 

 

Uczniowie Zakwalifikowani do II Etapu Konkursów Przedmiotowych 2012/2013

Nazwa konkursuNazwisko i imię ucznia
Konkurs j. angielskiegoTomkowicz Ilona ? 3g, Piskadło Maja - 2e
Konkurs fizycznyKazanecka Zofia ? 3b, Pierz Aleksandra ? 3b, Reczek Kamil ? 3b, Tomkowicz Ilona ? 3g, Zięba Mateusz , Hałucha Wojciech ? 3i, Mikrut Mateusz ? 2g, Dunaj Piotr ? 2h , Jarecki Krzysztof ? 2h
Konkurs matematycznyForystek Aleksandra ? 3g
Konkurs geograficznyBizoń Dominik ? 3b, Buczyński Łukasz ? 3b, Forystek Aleksandra 3g, Zoła Weronika- 3g, Miśkiewicz Marek ? 3h, Kołodziej Maciej, - 3h, Woźniacka Agnieszka ? 3h, Gołąbek Dariusz ? 3h, Dunaj Piotr ? 2h, Byś Kinga ? 2h , Bąrgiel Aleksandra -3i
Konkurs historycznyKazanecka Zofia ? 3b, Garbarz Marcin ? 3b, Tomkowicz Ilona ? 3g, Kokoczka Eryk ? 3g, Stachura Karolina ? 2b, Dyląg Anna ? 3i, Miśkiewicz Marek ? 3h, Wójtowicz Agnieszka ? 3f
Konkurs biologicznyDunaj Piotr ? 2h
Konkurs j. niemieckiegoPotrawska Magdalena ? 3f, Kazanecka Zofia ? 3b, Dyląg Liliana ? 3b, Tomkowicz Ilona ? 3g, Gonera Aleksandra ? 3g, Bugała Kamila- 3g, Gierlicka Kornelia-1f
Konkurs chemicznyReczek Kamil ? 3b, Maczuga Paweł ? 3b, Majewska Małgorzata ? 2b, Forystek Aleksandra ? 3g
Konkurs polonistycznyRadoń Agnieszka ? 3b, Dyląg Anna ? 3i, Brągiel Aleksandra ? 3i, Owińska Maja ? 2g, Szprucińska Aleksandra ? 3h, Wachel Dominika ? 3h, Byś Kinga ? 2h, Tomkowicz Ilona ? 3g, Forystek Aleksandra ? 3g, Burbelka Aleksandra ? 2f, Piątek Izabela 2f, Kwast Aleksandra ? 2f
Konkurs informatycznyGórniak Marcin - 3b, Reczek Kamil - 3b, Trzeciak Kamil - 3c, Stępień Jakub -  3f, Kołodziej Maciej - 3h
 

Konkurs im. H. Steinhausa

.
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster