Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Wyniki X Powiatowego Konkursu Matematycznego

PDF

Kod

ucznia

Zadania zamknięte

Zadania

otwarte

Łącznie

Miejsce

02

10

9,5

19,5

I

31

10

9

19

II

28

8

8,5

16,5

III

41

8

8

16

IV

10

9

6,6

15,5

V

14

6

9

15

VI

11

8

6,5

14,5

VII

22

7

5

12

wyróżnienie

04

6

5,5

11,5

wyróżnienie

23

7

4

11

wyróżnienie

39

7

3,5

10,5

wyróżnienie

92

8

2,5

10,5

wyróżnienie

01

6

4,5

10,5

wyróżnienie

27

7

3,5

10,5

wyróżnienie

36

8

2

10

wyróżnienie

24

8

1,5

9,5

wyróżnienie

12

7

2

9

 

38

8

1

9

 

30

4

5

9

 

34

6

3

9

 

26

4

4,5

8,5

 

15

3

5

8

 

18

6

1,5

7,5

 

37

6

1,5

7,5

 

42

5

2

7

 

17

6

0,5

6,5

 

03

5

1,5

6,5

 

33

6

0,5

6,5

 

35

5

1

6

 

06

3

3

6

 

07

5

1

6

 

20

5

1

6

 

21

3

3

6

 

29

5

1

6

 

19

5

0,5

5,5

 

05

5

0

5

 

16

5

0

5

 

40

5

0

5

 

09

4

1

5

 

08

4

0,5

4,5

 

13

3

0

3

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy a laureatów i wyróżnionych zapraszamy na podsumowanie 29 V o godz 10.00 w auli Gimnazjum nr 1 .

 (Informacje zostaną przesłane do szkół do 22 V )

 

Wyniki II Powiatowego Konkursu Tłumaczenia Poezji Niemieckiej

 15.05 2009 roku w naszym gimnazjum odbył się II Powiatowy Konkurs Poezji Niemieckiej ,, Eine Perle unter den Gedichten"

Jury przyznało miejsca od I do III oraz dwa wyróżnienia:

I miejsce - Karolina Pieknik - Gimnazjum w Łężynach

II miejsce - Agata Fuk - Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

III miejsce - Katarzyna Kiełtyka - Gimnazjum w Dębowcu

I wyróżnienie - Monika Jurkowska - Zespół Szkół we Wróblowej

II wyróżnienie - Krystaian Ziaja - Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

Wszystim uczestnikom i ich opiekunom Gratulujemy.

 

Powiatowy Konkurs Geograficzny ,, Odkryj Europę"

Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. św.Jadwigi Królowej
w Jaśle
organizuje po raz siódmy
Powiatowy Konkurs Geograficzny
pod hasłem ?ODKRYJ EUROPĘ?

 


CELE KONKURSU:

-rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów,
-wdrażanie uczniów do samokształcenia,
-pobudzanie twórczego myślenia,
-rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
-wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół,
-poznanie środowiska geograficznego Europy

 

REGULAMIN KONKURSU:

1.Organizatorami konkursu są nauczyciele geografii Gimnazjum nr 1 w Jaśle.
2.Konkurs adresowany jest do uczniów interesujących się geografią.
3.Konkurs odbędzie się 14 maja 2013 r. o godzinie 10.00 w Gimnazjum nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św.Jadwigi Królowej w Jaśle.

4.Konkurs ma formę pisemną (czas ok.60 minut).

5.Podczas konkursu powiatowego uczestnicy powinni mieć przy sobie przybory kreślarskie, kilka kolorowych kredek lub długopisów oraz kalkulator.

6.Liczba uczestników konkursu podyktowana jest liczbą oddziałów szkolnych:
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle ? do 10 osób
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle ? do 10 osób
Pozostałe gimnazja ? do 5 osób

7.Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego z geografii dla gimnazjum.

Wiadomości:
-zróżnicowanie środowiska geograficznego Europy,
-mapa konturowa i podział polityczny Europy,
-atrakcje turystyczne i regiony turystyczne Europy,
-ludność i osadnictwo Europy,
-zróżnicowanie językowo-religijne ludności Europy,
-charakterystyka krajów ? Austria, Bułgaria

 

Umiejętności:
-lokalizacja obiektów na mapie konturowej,
-określanie położenia geograficznego i matematycznego punktów,
-przeliczanie wymiarów liniowych i powierzchniowych z zastosowaniem skali,
-obliczanie wysokości górowania gwiazd nad horyzontem w dniach przesileń
i równonocy,
-obliczanie czasu miejscowego,
-obliczanie temperatury powietrza na różnych wysokościach,
-sporządzanie i interpretacja klimatogramów,
-obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej w stopniach i kilometrach,
-obliczanie przyrostu naturalnego, gęstości zaludnienia, przyrostu rzeczywistego,
współczynnika przyrostu naturalnego,
-obliczanie salda migracji i jego interpretacja,
-obliczanie wskaźnika urbanizacji,
-posługiwanie się terminologią geograficzną,


8.Zgłoszenia uczestników prosimy dokonać w formie pisemnej na załączonym formularzu zgłoszeń do 10 kwietnia 2013 roku na adres:

Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul.Czackiego 2
38-200 Jasło
z dopiskiem ?VII Powiatowy Konkurs Geograficzny?

9.Ogłoszenie wyników w dniu 24 maja 2013 r. na stronie internetowej www.gim1jaslo.edu.pl.
Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.

10.Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w ustalonym terminie (zwycięzcy wraz
z opiekunami zostaną poinformowani o terminie odbioru nagród).


11.Informacja dla nauczycieli geografii ? prosimy chętnych nauczycieli
o przesyłanie propozycji zadań do konkursu wraz z kluczem odpowiedzi na adres szkoły (punkt 8) do 31.03.2013 r. Dziękujemy za współpracę.


LITERATURA:

1.Podręczniki do geografii do gimnazjum dla klas I-III.
2.Atlasy geograficzne świata i Polski wydawnictw: PPWK/Nowa Era, Demart, Wiking.
3.Flis J. ?Słownik szkolny-terminy geograficzne?, WSIP, Warszawa.
4.?Tablice geograficzne?, Wyd.Adamantan, Warszawa 2005.
5.?Świat w liczbach 2011/2012?, WSIP, Warszawa 2011.


Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: www.gim1jaslo.edu.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !                             
                                                                                                             Organizatorzy 
                                                                                                                            Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul.Czackiego 2
38-200 Jasło
telefon 13 446 36 74

 


VII POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY
POD HASŁEM  ?ODKRYJ EUROPĘ?

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 


NAZWA SZKOŁY: ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRES SZKOŁY: ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

TELEFON: .......................................................................................................................................

 

IMIĘ  I NAZWISKO UCZNIA (UCZNIÓW):
.......................................................................               .......................................................................
.......................................................................               .......................................................................
.......................................................................               .......................................................................
.......................................................................               .......................................................................
.......................................................................               .......................................................................
.......................................................................               .......................................................................


IMIĘ  I NAZWISKO OPIEKUNA (OPIEKUNÓW):
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

 

 

Wyniki konkursów przedmiotowych - etap szkolny

Do II etapu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zakwalifikowało się 70 uczniów.

język angielski : 

Gotfryd Aleksander - 3d, Kolasa Jakub - 3d , Gronkiewicz Natalia - 3g, Błażowski Jakub -3h, Maziarz Krzysztof - 3h, Kras Kacper - 2h

fizyka:

Bizoń Paulina - 3b, Śmietana Elwira - 3b, Róg Monika - 3g, Czech Paweł- 3h, Pisarek Andrzej-  3h

matematyka:

Arciszewska Adrianna - 3b, Róg Monika - 3g, Samborska Paulina - 3h, Rak Kamil - 3h, Maziarz Krzysztof - 3h, Pisarek Andrzej - 3h, Nguyen Van Diana - 2d, Syzdek Hubert - 2h 

geografia :

Kolasa Jakub- 3d, Roś Mirosław - 3d, Skała Wiktor - 3d, Gotfryd Aleksander - 3d, Bizoń Karol - 3h, Baziak Jolanta - 3h, Rak Kamil - 3h Samborska  Paulina - 3h, Weber Aleksandra - 3h, Siewierski Marcin - 2h, Lechowski Michał - 2h, Kawałek Krzysztof  - 2h, 

historia : 

Bochnia Sylwia - 3d, Kiczek Joanna - 3g, Aftanas Adrian - 2h, Lechowski Michał - 2h, Kawałek Krzysztof - 2h, Krysa Krzysztof - 2g,  

język polski:

Roś Mirosław - 3d, Gotfryd Aleksander - 3d, Paryś Agnieszka - 3g, Wyroba Emilia - 3g, Samborska Paulina - 3h, Weber Aleksandra - 3h, Kołodziej Maciej - 1h, Marekwica Dominika - 2g, Gadzała Ludwik- 1g,Tomkiewicz Ilona - 1g

język niemiecki:

Gotfryd Aleksander - 3d, Zima Wojciech - 3f, Kiczek Joanna - 3g, Berkowicz Oliwia - 3h, Potrawska Magdalena - 1f, Naszkiewicz Kinga - 2h

chemia:

Arciszewska Adrianna - 3b, Mastej Klaudia - 3g, Czech Paweł - 3h, Pisarek Andrzej - 3h, Maziarz Krzysztof - 3h

biologia:

Arciszewska Adrianna - 3b, Zemrys Dawid - 3f, Sikorska Anna - 3f, Mastej Klaudia - 3g, Czech Paweł - 3h, Samborska Paulina - 3h, Naszkiewicz Kinga 2h, Krysa Krzysztof 2g

informatyka:

Karpiński Marcin - 3h, Czech Paweł 3h, Dmitrzak Daniel 3d, Skała Wiktor 3d

 

 

Regulamin Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa

 Dyrekcja Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych zainteresowanych metamatematyką  do udziału w XV edycji Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa

Regulamin Konkursu  Matematycznego im. H. Steinhausa


1. XVI edycja Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa odbędzie się  15 grudnia 2016 r.(czwartek) godz. 9.40 w Gimnazjum nr 1 w Jaśle .


2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych szkół podstawowych powiatu    jasielskiego. W wyjątkowych wypadkach udział w konkursie może wziąć także uczeń   szczególnie uzdolniony z klasy piątej.


3. Organizatorem konkursu jest :
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle
ul. Czackiego 2, 38-200 Jasło
tel. (0-13) 446 36 74


4. Do udziału mogą być zgłoszeni uczniowie zainteresowani matematyką, osiągający bardzo  dobre wyniki z tego przedmiotu. Każda szkoła do konkursu może zgłosić maksymalnie 2 uczniów  z oddziału.


5. Zgłoszenia do konkursu oraz propozycje zadań  (co najmniej dwóch) należy przesłać do 26 listopada 2016 r. na adres organizatora konkursu.


6. W skład komisji wchodzą nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Jaśle ( jeden z nich jest przewodniczącym komisji) .

7. Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie otrzymują do rozwiązania 4 zadania w czasie 90 minut. Zadania dobrane są tak, aby do ich rozwiązania wystarczyła wiedza zdobyta w szkole podstawowej ze szczególnym naciskiem na logiczne myślenie  i stosowanie matematyki do rozwiązywania problemów.


8. Prace uczniów są kodowane. Za każde zadanie uczeń dostaje w skali 0 - 6 punktów. Zadania oceniane są według wspólnie opracowanych kryteriów
i punktacji .


9. Sześciu najlepszych uczniów zostaje uznanych laureatami konkursu, czterej następni - to wyróżnieni. Nagrody będą wręczane przy udziale laureatów, wyróżnionych uczniów oraz nauczycieli matematyki tych uczniów.
O terminie wręczenia nagród szkoły zostaną powiadomione przez organizatora.


10. Wyniki konkursu ogłoszone będą w ciągu 14 dni od dnia konkursu.


11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z publikacją wyników.


 

 


Strona 1 z 122
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster