Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Wychowawcza akcja biblioteczna ,,Dżentelmen i dama"

 

 

Na przełomie listopada i grudnia biblioteka szkolna realizowała akcję wychowawczą ,, Dżentelmen i dama” . Akcja miała na celu przypomnienie uczniom zasad savoir- vivre’u, doskonalenie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych, zachęcanie do kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz wdrażanie do dbania o własny wygląd. Podczas zajęć bibliotecznych uczennice z klasy 3e przygotowały plakaty profilaktyczno – wychowawcze oraz gazetkę ścienną, propagującą kulturalne zachowanie. Nauczyciele bibliotekarze w ramach lekcji bibliotecznych oraz podczas spotkań pozalekcyjnych w bibliotece szkolnej, przeprowadzili zajęcia wychowawcze propagujące wzorce kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach życiowych. Na zakończenie akcji została przeprowadzona ankieta sprawdzająca poznane wiadomości. Przeprowadzona akcja uświadomiła uczniom, że pojecie ,, dżentelmen i dama” może się odnosić również do współczesnej młodzieży. Propagowanie tradycyjnych wartości jest ponadczasowe.


 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster