Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Regulamin Biblioteki Szkolnej Gimnazjum nr 1

Regulamin Biblioteki Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. św. Jadwigi Królowej  w Jaśle


I.    Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej.

1.    Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
2.    Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki i do jego przestrzegania.
3.    W bibliotece obowiązuje kultura słowa i kultura osobista.
4.    Przy wypożyczaniu książek należy podać nauczycielowi – bibliotekarzowi imię, nazwisko i klasę.
5.    Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko
6.    Książki oraz czasopisma można wypożyczań na okres 1 miesiąca.
7.    Jednorazowo można pożyczyć maksymalnie 3 pozycje książkowe , w tym 2 lektury oraz 3 czasopisma.
8.    Uczniowie przygotowujący się do konkursów mogą wypożyczyć jednorazowo większą liczbę książek
9.    Przed upływem terminu zwrotu książki czytelnik może prosić o prolongatę czyli przedłużenie terminu wypożyczenia.
10.    Książki z księgozbioru podręcznego można wypożyczyć wyłącznie na 1 dzień ( wypożyczenie przed zamknięciem biblioteki – zwrot następnego dnia rano)
11.    Za przetrzymywanie i zniszczenie książek uczeń otrzymuje ujemne punkty  z zachowania.
12.    Jeżeli uczeń zgubi lub zniszczy książkę zobowiązany jest odkupić taką samą.
13.    Za wypożyczone materiały dydaktyczne wykorzystywane na lekcji odpowiada nauczyciel.
14.    Uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej mogą wypożyczać podręczniki na cały rok szkolny.
15.    Podręczniki dostępne w bibliotece można wypożyczyć na konkretną lekcję.
16.    Z komputerów można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki.
17.    W przypadkach uzasadnionych biblioteka może zażądać zwrotu książek przed upływem terminu.
18.     Czytelnik jest zobowiązany zwrócić wszystkie książki tydzień przed końcem roku szkolnego.

II            Usługi kserograficzne.

1.    Z kserokopiarki mogą korzystać wyłącznie nauczyciele przygotowujący materiały na zajęcia lekcyjne.
2.    W bibliotece nie kseruje się materiałów prywatnych.
3.    Materiały do kserowania należy przynosić z odpowiednim wyprzedzeniem.

III       Kącik czytelniczy
1.    Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich, w obuwiu zmiennym. Plecaki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
2.    W czytelni obowiązuje cisza oraz  zakaz  wnoszenia i spożywania posiłków.
3.    W czytelni można korzystać z materiałów własnych oraz dostępnych w bibliotece.
4.    Książki ze zbioru podręcznego podaje bibliotekarz.
5.    Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzystamy na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię
6.    W razie potrzeby czytelnik może korzystać z własnego przenośnego komputera.
7.    Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w czytelni z ich winy.

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster