Gimnazjum nr 1 w Jaśle

„FISHMOB – Cała Polska tańczy dla Jana Pawła”

18 maja na płycie jasielskiego Rynku odbył się  „FISHMOB  – Cała Polska tańczy dla Jana Pawła” . Wydarzenie organizowane zostało z okazji rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Inicjatorem akcji był  przez teatr „Pod skrzydłami Anioła” działający przy jasielskim Ekonomiku pod kierunkiem s. Kariny Pawłowskiej. Tańcząc i śpiewając w bliskości dnia urodzin św. Jana Pawła II przypadających 18 maja, młodzi chcieli zaznaczyć swoją pamięć o papieżu. Celem wydarzenia było m.in.:
wyrażenie tańcem i śpiewem radości za dar życia św. Jana Pawła II z okazji rocznicy Jego urodzin,zaproszenie na Spotkanie Młodych LEDNICA 2000, które odbędzie się 4. czerwca 2016 roku na Polach Lednickich, zaproszenie na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 roku, ewangelizowanie i modlitwa poprzez taniec, organizacja FISHMOBA w polskich parafiach w Polsce i na świecie, promocja polskiej kultury i pomoc w przygotowaniu zabaw integracyjnych dla pielgrzymów przybyłych do Polski na ŚDM w lipcu 2016 r. Młodzież z naszego gimnazjum również przyłączyła się do akcji. 

galeria zdjęć:  „FISHMOB"

 


 

Uroczystosć z okazji Światowego Dnia Czerwonego Krzyża

8 maja w naszej szkole odbyło się coroczna uroczystość z okazji Światowego Dnia Czerwonego Krzyża. Podstawową misją Czerwonego Krzyża jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, razy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. Cele, które dla organizacji są najważniejsze to: opieka nad rannymi, chorymi, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, wypadków i epidemii w okresie pokoju, opieka nad chorymi w domu, organizowanie kursów ratowniczych i szkolenia sanitariuszy, szerzenie oświaty zdrowotnej, organizowanie krwiodawstwa. Tego zostały wręczone odznaki Honorowych Dawców Krwi. Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za 5/6 litrów przysługuje kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
mężczyźnie, który oddała w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za 10/12 litrów przysługuje kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za 15/18 litrów przysługuje kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów z Gimnazjum nr 1 w Jaśle i ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle.

galeria zdjęć : Światowy Dzień Czerwonego Krzyża


 

 

Wyniki XVII Powiatowego Konkursu Matematycznego klas III

10 maja 2016 roku w Gimnazjum nr 1 w Jaśle odbył się XVII Powiatowym Konkurs Matematyczny klas III. Do konkursu zgłosiło się 50 uczniów z 10 gimnazjów powiatu jasielskiego. Komisja konkursowa w składzie: Ewa Przybycień ( przewodnicząca), Maria Chrząszcz, Ewa Warchoł, po ocenie prac uczniów przyznała następujące miejsca:


Lp.

Imię i nazwisko

Gimnazjum

Liczba punktów

Miejsce

 

Zadania zamknięte

Zadania otwarte

Łącznie

1.

Wojtowicz Katarzyna

Gim. nr 1

10

10

20

I

2.

Dubiel Łukasz

Gim. nr 1

10

10

20

I

3.

Haberek Karol

Gim. nr 1

10

10

20

I

4.

Bolek Mateusz

Gim. nr 2

10

7

17

II

5.

Miśkowiec Kamil

Gim. nr 1

10

7

17

II

6.

Mrówka Tomasz

Gim. nr 1

9

7

16

III

7.

Łopatkiewicz Marlena

Gim. nr 1

8

6

14

IV

8.

Błażowska Olga

Gim. nr 1

10

4

14

IV

9.

Bugała Małgorzata

Gim. nr 1

7

7

14

IV

10.

Patrzałek Matek

Gim. nr 1

7

6

13

V

11.

Pszczoła Jakub

Gim. nr 1

8

4

12

wyr.

12.

Mikoś Justyna

Gim w Brzyskach

5

6,5

11,5

wyr.

13.

Koś Antek

Gim. nr 1

8

3

11

wyr.

14.

Hałucha Jakub

Gim. nr 1

5

5,5

10,5

wyr.

15.

Kicińska Dominika

Gim w Dębowcu

8

2

10

wyr.

16.

Kusz Natalia

Gim.w N. Żmigrodzie

3

7

10

wyr.

17.

Kobak Julia

Gim. nr 1

5

5

10

wyr.

 

O terminie podsumowania poinformujemy telefonicznie

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. 

 


 

Co z tą naszą planetą....

Hasłem tegorocznego Dnia Ziemi w Polsce jest Niska emisja palący problem. Chcielibyśmy przybliżyć temat czystości powietrza, niskiej emisji i coraz bardziej uciążliwego dla mieszkańców Polski smogu.

 


Z pewnością zaskoczeniem będzie dla was informacja o tym, że Polska jest krajem o największym zanieczyszczeniu powietrza w całej Unii Europejskiej. Z tego powodu każdego roku przedwcześnie umiera około 45 000 mieszkańców i mieszkanek naszego kraju. Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem zwiększa ryzyko wystąpienia wielu poważnych chorób.Choć niewygodna to prawda, to dane pozostają nieubłagane – Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, a wyznaczone polskim prawem normy jakości powietrza są łamane od 10 lat. Co więcej, na przestrzeni ostatnich lat stan jakości powietrza nie uległ znaczącej poprawie.

 

Kolejną niepokojącą informacją jest to, ze 6 z 10 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej znajduje się właśnie w naszym kraju.
Na terenie wielu miejscowości – nie tylko dużych miast, ale także mniejszych miasteczek, normy dla stężeń benzo[a]pirenu przekraczane są wielokrotnie. Rekordzistami są: Nowa Ruda (Dolny Śląsk), Nowy Targ (Małopolska), Opoczno (Łódzkie), Rybnik (Śląsk), Sucha Beskidzka (Małopolska), Proszowice (Małopolska) i Nowy Sącz (Małopolska), gdzie stężenia tej substancji sięgają lub przekraczają 1000% normy.
„Zanieczyszczenie powietrza” to termin ogólny, warto więc sprecyzować z jakimi zanieczyszczeniami mamy w Polsce największy problem. Są to: pył zawieszony (ziarna większe – PM10 oraz ziarna mniejsze PM2,5).

Więcej…
 

XI Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

•    czas trwania: 3 tygodnie, od 9 maja do 30 maja 2016
•    co tydzień w poniedziałek na tablicy obok sali nr 16 i na drzwiach sali nr 21 wywieszane będą 3 pytania dotyczące Wielkiej Brytanii, USA i innych krajów anglojęzycznych. Pytania te znajdą się również na stronie internetowej naszej szkoły www.gim1jaslo.edu.pl/konkursy-szkolne/68-konkursy-szkolne/916-xi-szkolny-konkurs-wiedzy-o-krajach-anglojzycznych.html

•    odpowiedzi, pisane wyłącznie odręcznie, w języku angielskim, należy składać u nauczycieli języka angielskiego lub w sali nr 21 do  następnego poniedziałku
•    odpowiedzi będą oceniane za poprawność merytoryczną i językową, a w przypadku prac równorzędnych będzie brana pod uwagę również oprawa plastyczna odpowiedzi.
•    zachęcamy do poszukiwania wiadomości we wszelkich dostępnych źródłach, np. encyklopediach, podręcznikach, czasopismach, internecie, ale konieczne jest samodzielne redagowanie odpowiedzi
•    laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy uzyskają najwięcej punktów i złożą odpowiedzi na wszystkie pytania w stosownych terminach. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe
•    Nauczyciele odpowiedzialni: E. Rudnicka i K. Trybuś-Żychowska.

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Week 1 -  Pytania

Week 2 - Pytania

Week 2 - Pytania


 

 


Strona 1 z 114
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster