Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Spotkanie z rodzicami

26 stycznia 2015 r.  ( poniedziałek) odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III

godz. 16.00 - klasy I i II

przydział sal:

1a - s. 63, 1b - s. 19,  1c - s. 20, 1d - s. 51, 1e - s.66, 1f - s. 52, 1g - s. 49, 1h - s. 54, 

2a - s. 53, 2b - s. 40, 2c - s. 39, 2d - 56, 2e - s. 48, 2f - s. 55, 2g - s. 34, 2h - s. 65

godz. 16.45 - klasy III

przydział sal: 

3a - s. 51, 3b - s.56, 3c - s. 52, 3d - s. 53, 3e - s. 55, 3f - s. 63, 3g - s. 54, 3h - s. 20

 
 

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta


23 STYCZNIA 2015

GODZ. 9.00-13.00


WYBORY DO Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła. Wybory odbędą się w auli szkolnej.

W celu sprawnego przeprowadzenia wyborów prosimy o zgłaszanie się do głosowania klas i grup o ustalonej godzinie pod opieką nauczyciela.

Zachęcamy do udziału
w wyborach!

                                                    Przeczytaj!!

                                                Zasady głosowania!


Na karcie wyborczej znajduje się 15 nazwisk kandydatów na radnych.
 
Można zaznaczyć nie więcej niż 9 nazwisk (może być mniej).

Głosujący stawia w pustych polach, przy wybranych nazwiskach kandydatów znak X.

Kartę do głosowania wydaje się po okazaniu przez ucznia uprawnionego do głosowania legitymacji szkolnej lub dokumentu tożsamości.

Prosimy więc naszych uczniów i absolwentów o zabranie do głosowania legitymacji!!                    


Wyciąg ze Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła:

Więcej…
 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych


Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych


1.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych z powiatu jasielskiego.
2.    Szkoła może zgłosić nie więcej niż dwóch uczestników z każdego oddziału. W wyjątkowej sytuacji (np.: braku chętnych z klasy szóstej) szkoła może zgłosić uczniów klas piątych. W celu wyłonienia kandydatów nauczyciele języka angielskiego mogą przeprowadzić etap wewnątrzszkolny.
3.    Zgłoszenia w formie elektronicznej należy kierować na adres:

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej
ul. Czackiego 2
38-200 Jasło
Tel/fax (013) 4463674
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4.    Zgłoszenia należy przesłać do  27 lutego 2015 r.
5.    Konkurs odbędzie się 4 marca 2015 r. w budynku Gimnazjum nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej przy ul. Czackiego 2 w Jaśle o godz. 11.00 i będzie miał formę testu pisemnego. Czas trwania konkursu 60 min.
6.    Koszty dojazdu ponoszą szkoły biorące udział w konkursie.
7.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Dni Otwartych w Gimnazjum nr 1.
8.    Laureaci konkursu, czyli uczniowie, którzy zajęli miejsce I – V otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Ponadto 10 finalistów konkursu w przypadku kontynuowania nauki w Gimnazjum nr 1 w Jaśle będzie miało pierwszeństwo  wyboru klasy dwujęzycznej  lub klasy z rozszerzonym językiem angielskim.
9.    Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszej szkoły.
10.    Konkurs będzie sprawdzał umiejętność czytania ze zrozumieniem, gramatykę, słownictwo, komunikację oraz podstawową wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych.
11.    Zakres materiału znajduje się na stronie internetowej Gimnazjum nr 1.
W razie pytań lub wątpliwości zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Informacje można uzyskać u organizatorów konkursu tj. Karoliny Trybuś - Żychowskiej i Agnieszki Głowackiej - Piekarz.

Zakres materiału 


 

 

Obwieszczenie Młodzieżowej Miejskiej Komisji Wyborczej

Na podstawie § 17 ust.5 statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła stanowiącej załącznik do uchwały LXV/653/2014 Rady Miejskiej Jasła z dn. 29 września 2014 r. Miejska Młodzieżowa Komisja Wyborcza podaje informację o ustalonej liście kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Jasła w

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle 

 w wyborach zarządzonych na dzień 23.01.2015 r.

 

1. ADAM Aleksander

2. BOROWIEC Jakub

3. CIOŁKOSZ Mateusz

4. DZIUBA Klaudia

5. GRZYB Szymon

6. HAŁUCHA Jakub

7. HAŁUCHA Wojciech

8. MIŚKOWIEC Kamil

9. MOSKAL Magdalena

10. MUCHA Kacper

11. SAMBORSKI Mikołaj

12. STROJEK Martyna

13. SZELĄG Weronika

14. ŚWIĄTEK Iga

15. ZAJDEK Aleksandra

 

Przewodnicząca Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej

Anna Dzik


 

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego SCIENCE AROUND US

Regulamin
II Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego ‘SCIENCE AROUND US’


1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych
z powiatu jasielskiego. Celem konkursu jest zapoznanie uczniów z ideą nauczania dwujęzycznego oraz promowanie angielskiego słownictwa z zakresu przyrody wśród uczniów szkół podstawowych.
2.Szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników z każdego oddziału.
3.Zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej należy kierować na adres:

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej
ul. Czackiego 2
38-200 Jasło
Tel/fax (013) 4463674
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgłoszenia należy przesłać do 9 marca 2015 r.
4. Konkurs jest jednoetapowy, polega na rozwiązaniu przez uczniów pisemnego testu, który zostanie przeprowadzony w budynku Gimnazjum nr 1 w Jaśle, 12 marca 2015 r. o godz. 10.00.
Test konkursowy sprawdza znajomość słownictwa wyłącznie z materiałów dodatkowych przygotowanych do konkursu. Test trwa 45 minut.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 w Jaśle w ciągu 7 dni od dnia etapu pisemnego.
5. Tytuł laureata konkursu, dyplom oraz nagrodę rzeczową otrzymają uczniowie, którzy zajmą miejsca I – V. Uczniowie, którzy zajmą miejsca VI – X otrzymają tytuł finalisty oraz
dyplom. Ponadto laureaci i finaliści konkursu w przypadku kontynuowania nauki
w Gimnazjum nr 1 w Jaśle będą mieli pierwszeństwo wyboru profilu klasy, w tym oddziału dwujęzycznego.
6. Koszty organizacyjne konkursu ponosi organizator przy wsparciu sponsorów.
Koszty ewentualnego dojazdu uczestników i opiekunów ponosi ich macierzysta szkoła.
8.Regulamin konkursu oraz materiały dodatkowe dostępne są na stronie internetowej szkoły:
                                            
www.gim1jaslo.edu.pl

W razie pytań lub wątpliwości zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Informacje można uzyskać u organizatorów konkursu (Elżbiety Niedźwiedź oraz Olgi Szudy - Seredyńskiej).

 Materiały dodatkowe 2014/2015

 


Strona 1 z 87
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster