Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Trzymajmy kciuki za trzecioklasistów!

Drodzy Trzecioklasiści od 23 kwietnia do 25 kwietnia zmagać się będziecie z arkuszami egzaminacyjnymi. Egzamin gimnazjalny obowiązuje uczniów klas trzecich gimnazjów od 2002 roku. Termin oraz przebieg egzaminu gimnazjalnego ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna.Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, a jego wynik decyduje o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej. Testy sprawdzają zewnętrzni egzaminatorzy.

 

 

 

Pamiętajcie o wyznaczonych terminach. 

23 kwiecień - część humanistyczna
9:00 - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
11:00 - z zakresu języka polskiego

24 kwiecień - część matematyczno-przyrodnicza
9:00 - z zakresu przedmiotów przyrodniczych
11:00 - z zakresu matematyki

25 kwiecień - język obcy nowożytny
9:00 - na poziomie podstawowym
11:00 - na poziomie rozszerzonym

Połamania długopisów!

 

 

 

Wesołego Alleluja

 

Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas III

Regulamin XV Powiatowego Konkursu Matematycznego dla klas III
Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III gimnazjów powiatu jasielskiego. Konkurs odbędzie się 12 maja 2014 r o godz. 10.00 w Gimnazjum nr 1 w Jaśle. Czas pracy uczniów wyniesie 90 min. Zestaw zadań konkursowych będzie składał się z 10 zadań zamkniętych i 2 otwartych. 


Cele konkursu:
Popularyzacja wiedzy matematycznej, mobilizowanie uczniów uzdolnionych matematycznie do poszerzenia wiadomości i rozwijania posiadanych umiejętności, umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą i posiadanymi umiejętnościami, wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Tematyka:
Tematyka zadań obejmować będzie wiadomości i umiejętności określone w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla gimnazjum z zakresu matematyki.
Literatura:


Podręczniki i zbiory zadań dla gimnazjum.
Propozycje zadań ( 5 zadań zamkniętych i 1 zadanie otwarte ) należy przesłać do 30 kwietnia 2014 r. na adres organizatora z dopiskiem ,,Konkurs matematyczny - propozycje zadań". Do tego dnia należy też dostarczyć listy uczniów biorących udział w konkursie ( średnio 1 osoba z oddziału) wraz z adresem internetowym, na który zostaną przesłane wyniki uzyskane przez reprezentantów.
Zwycięzców konkursu wyłoni komisja składająca się z trzech nauczycieli Gimnazjum nr 1. Dyplomy i nagrody przyznaje się finalistom na podstawie liczby zdobytych punktów. Rozdanie nagród nastąpi po poprawie prac.


   

Podsumowanie Konkursu ,,Zostań Poliglotą" 2014

 

27 marca w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami  Dwujęzycznymi im .św. Jadwigi Królowej w Jaśle odbyła 9-ta edycja konkursu językowego Zostań Poliglotą pod Patronatem Burmistrza Miasta Jasła .Konkurs kierowany jest do uczniów klas drugich gimnazjum, i jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem. Dwanaście  drużyn reprezentowało szkoły z Jasła i powiatu jasielskiego. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali testy z j. angielskiego i niemieckiego, które pozwoliły wyłonić 6 najlepszych  drużyn. W  drugiej części - ustnej uczniowie  opisywali wylosowane piktogramy oraz odpowiadali na pytania komisji konkursowej. W skład komisji weszły:  kierownik regionalny wyd.Pearson Agnieszka Hybel- Szymańska (j.angielski),  Agnieszka Głowacka – Piekarz, Gabriela Kluszczyk ( j. angielski) – Gimnazjum nr 1 w Jaśle, Anna Hycnar wykładowca Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie (j.niemiecki), Gabriela Dołęga, Anna Zormati ( j. niemiecki) – Gimnazjum nr 1 w Jaśle. Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie z  Gimnazjum nr 4 - Szymon Dolny i Witold Augustowski,  kolejne Kornelia Gierlicka i Wiktoria Furmanek  zGimnazjum nr 1 i na trzecim uplasowali się uczniowie reprezentujący gimnazjum w Trzcinicy Aleksandra Jarecka  i Matylda Kosiek. W trakcie trwania konkursu nauczyciele j.angielskiego i niemieckiego, którzy przybyli ze swoimi uczniami na konkurs,  wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez wyd.Pearson na temat "Diagnoza szkolna - klucz do sukcesu" .Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni cennymi nagrodami dzięki hojności naszych sponsorów : Wydawnictwo Pearson , cukiernia "KEKS", Goethe Institut i wiele innych. Wszystkim jeszcze raz gratulujemy  i zapraszamy za rok !


 


Strona 1 z 74
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster