Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Spotkanie z rodzicami

23 października 2014r. – czwartek -odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów klas I, II i III 

godzina 16.00 – klasy I i II

KLASA

SALA

I a

63

I b

20

I c

39

I d

52

I e

66

I f

w innym terminie

I g

49

I h

54

KLASA

SALA

II a

53

II b

40

II c

19

II d

56

II e

48

II f

51

II g

34

II h

65

godzina 16.45 – klasy III

KLASA

SALA

III a

39

III b

56

III c

53

III d

55

III e

40

III f

63

III g

48

III h

51

 

Samorząd Uczniowski 2014/2015


Przewodniczący: Mikołaj Samborski
 
Z-cy przew: Julia Dołęga, Mateusz Ciołkosz
                                                                               
Rzecznik Praw Ucznia: Patrycja Goleń, Dominika Oszajca


Szczęśliwy Numerek: Karina Paściak, Aleksandra Krać, Julia ŻółtekS

Sekcja Dekoratorska: Katarzyna Ślusarczyk, Natalia Nowak, Julia Wietecha, Kornelia SzotSekcja Porządkowa: Renata Szary, Angelika Kozioł, Estera Wojtunik
Sekcja Rewizyjna: Patrycja Maćkowiak, Katarzyna Cyran
Poczet Sztandarowy: Mikołaj Lignar, Jakub Kozłowski, Kacper Opiela, Szymon Stasiowski, Maja Juryś, Julia Bryła, Kamil Gucwa, Adrian Brej, Przemysław Musiał, Emilia Kazanecka, Natalia Biel, Karolina Kosiba
                                                                       
Opiekunowie sprzętu nagłaśniającego: Jakub Kasprzyk, Mateusz Kozioł, Szymon Sabik
Sekcja fotograficzna : Aleksander Zduń, Elżbieta Pisz
Opiekunowie Samorządu Szkolnego: Małgorzata Trznadel,Renata Duda, Karolina Trybuś – Żychowska,

 

Październik miesiacem Bibliotek Szkolnych

 


 

Październik jest Międzynarodowym Dniem Bibliotek Szkolnych . Biblioteki szkolne pełnią funkcje  kształcąco – wychowawcze, opiekuńczo – wychowawcze oraz kulturalno rekreacyjne. Nauczyciele - bibliotekarze prowadzą działalność informacyjną, współdziałają z wychowawcami w realizacji celów, dostarczają materiałów bibliotecznych niezbędnych w procesie dydaktycznym , a także włączają się w życie kulturalne szkoły.  Patronem bibliotekarzy jest św. Hieronim ze Strydonu. Najstarsza znana nam biblioteka, pochodząca z VII w. p.n.e., została odkryta w Niniwie, w pałacu asyryjskiego króla Assurbanipala. A czym różniły się starożytne biblioteki od tych dzisiejszych? W starożytności, w bibliotece znajdowały się również pokoje muzyczne, sale do gier w kości a także łaźnie. W dzisiejszych bibliotekach, poza mnóstwem regałów możemy spodziewać się także stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Ciekawostką jest, iż mieszkańcy angielskiej miejscowości Westbury-sub-Mendip postanowili sami założyć bibliotekę i umieścili ją w…budce telefonicznej! Ciekawostką może być również fakt, iż dwie biblioteki na  Uniwersytecie Cornella w Ithace (USA) zdecydowały się rozłożyć w swoim holu naturalny trawnik. Wszystko po to, aby złagodzić stres, jaki przeżywają studenci w trakcie sesji egzaminacyjnej.

Więcej…
 

Regulamin Biblioteki Szkolnej Gimnazjum nr 1

Regulamin Biblioteki Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. św. Jadwigi Królowej  w Jaśle


I.    Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej.

1.    Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
2.    Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki i do jego przestrzegania.
3.    W bibliotece obowiązuje kultura słowa i kultura osobista.
4.    Przy wypożyczaniu książek należy podać nauczycielowi – bibliotekarzowi imię, nazwisko i klasę.
5.    Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko
6.    Książki oraz czasopisma można wypożyczań na okres 1 miesiąca.
7.    Jednorazowo można pożyczyć maksymalnie 3 pozycje książkowe , w tym 2 lektury oraz 3 czasopisma.
8.    Uczniowie przygotowujący się do konkursów mogą wypożyczyć jednorazowo większą liczbę książek
9.    Przed upływem terminu zwrotu książki czytelnik może prosić o prolongatę czyli przedłużenie terminu wypożyczenia.
10.    Książki z księgozbioru podręcznego można wypożyczyć wyłącznie na 1 dzień ( wypożyczenie przed zamknięciem biblioteki – zwrot następnego dnia rano)
11.    Za przetrzymywanie i zniszczenie książek uczeń otrzymuje ujemne punkty  z zachowania.
12.    Jeżeli uczeń zgubi lub zniszczy książkę zobowiązany jest odkupić taką samą.
13.    Za wypożyczone materiały dydaktyczne wykorzystywane na lekcji odpowiada nauczyciel.
14.    Uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej mogą wypożyczać podręczniki na cały rok szkolny.
15.    Podręczniki dostępne w bibliotece można wypożyczyć na konkretną lekcję.
16.    Z komputerów można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki.
17.    W przypadkach uzasadnionych biblioteka może zażądać zwrotu książek przed upływem terminu.
18.     Czytelnik jest zobowiązany zwrócić wszystkie książki tydzień przed końcem roku szkolnego.

II            Usługi kserograficzne.

1.    Z kserokopiarki mogą korzystać wyłącznie nauczyciele przygotowujący materiały na zajęcia lekcyjne.
2.    W bibliotece nie kseruje się materiałów prywatnych.
3.    Materiały do kserowania należy przynosić z odpowiednim wyprzedzeniem.

III       Kącik czytelniczy
1.    Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich, w obuwiu zmiennym. Plecaki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
2.    W czytelni obowiązuje cisza oraz  zakaz  wnoszenia i spożywania posiłków.
3.    W czytelni można korzystać z materiałów własnych oraz dostępnych w bibliotece.
4.    Książki ze zbioru podręcznego podaje bibliotekarz.
5.    Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzystamy na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię
6.    W razie potrzeby czytelnik może korzystać z własnego przenośnego komputera.
7.    Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w czytelni z ich winy.

 

,,Czytajmy razem"

 


 

30 września uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji ,, Czytajmy razem'" Impreza czytelnicza została zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle w ramach IX Festiwalu Poezji. W sali widowiskowej Jasielskiego Domu kultury zebrali się mieszkańcy miasta, uczniowie, nauczyciele, samorządowcy, policjanci , duchowni i strażnicy miejscy,aby wspólnie przez 30 minut czytać książki, łącznie czytały 724 osoby. Nasi uczniowie czytali następujące pozycje: ,,Władca pierścieni" ,,Oskar i pani Róża", ,,Kamizelka", ,,Bez mojej zgody", ,,I nie było już nikogo" ,, Szatan z siódmej klasy" i wiele innych. Zebrani mogli nie tylko spędzić wspólnie czas czytając, ale także poznać preferencje czytelnicze innych mieszkańców naszego miasta.

 

Więcej…
 


Strona 1 z 82
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster